Nuwe

Psigodinamiese teorie: benaderings en voorstanders

Psigodinamiese teorie: benaderings en voorstanders


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Psigodinamiese teorie is eintlik 'n versameling sielkundige teorieë wat die belangrikheid van dryf en ander kragte in menslike funksionering, veral onbewuste dryf, beklemtoon. Die benadering meen dat kinderondervinding die basis vorm vir volwasse persoonlikheid en verhoudings. Die psigodinamiese teorie het sy oorsprong in Freud se psigoanalitiese teorieë en bevat enige teorieë gebaseer op sy idees, insluitend dié deur Anna Freud, Erik Erikson en Carl Jung.

Key Takeaways: Psychodynamic Theory

 • Die psigodinamiese teorie bestaan ​​uit 'n stel sielkundige teorieë wat voortspruit uit die idees dat mense dikwels deur onbewuste motiverings gedryf word en dat volwassenes se persoonlikheid en verhoudings dikwels die gevolg is van kinderondervindinge.
 • Die psigodinamiese teorie het sy oorsprong in die psigoanalitiese teorieë van Sigmund Freud, en bevat enige teorie gebaseer op sy idees, insluitend werk deur Carl Jung, Alfred Adler en Erik Erikson. Dit bevat ook nuwer teorieë soos objekverhoudinge.

Oorsprong

Tussen die laat 1890's en die dertigerjare het Sigmund Freud 'n verskeidenheid sielkundige teorieë ontwikkel op grond van sy ervarings met pasiënte tydens terapie. Hy het sy benadering tot terapeutiese psigoanalise genoem en sy idees word gewild gemaak deur sy boeke, soos Die interpretasie van drome. In 1909 reis hy en sy kollegas na Amerika en hou hy lesings oor psigoanalise en versprei Freud se idees verder. In die daaropvolgende jare is gereelde vergaderings gehou om psigoanalitiese teorieë en toepassings te bespreek. Freud het 'n aantal belangrike sielkundige denkers beïnvloed, waaronder Carl Jung en Alfred Adler, en sy invloed duur vandag voort.

Dit was Freud wat die eerste keer die term psigodinamika bekendgestel het. Hy het opgemerk dat sy pasiënte sielkundige simptome het sonder biologiese basis. Desondanks kon hierdie pasiënte ondanks hul bewuste pogings nie hul simptome stop nie. Freud het geredeneer dat as die simptome nie met bewuste wil voorkom word nie, dit uit die onbewuste moet ontstaan. Daarom was die simptome die gevolg van die onbewuste wil teen die bewuste wil, 'n wisselwerking wat hy 'psigodinamika' genoem het.

Psigodinamiese teorie is gevorm om 'n teorie wat uit Freud se basiese beginsels voortspruit, te omvat. As gevolg hiervan word die terme psigoanalities en psigodinamies dikwels uitruilbaar gebruik. Daar is egter 'n belangrike onderskeid: die term psigoanalities verwys slegs na teorieë wat deur Freud ontwikkel is, terwyl die term psigodinamiese verwysings na Freud se teorieë en die wat gebaseer is op sy idees, insluitend Erik Erikson se psigososiale teorie van menslike ontwikkeling en Jung se konsep van argetipes. In werklikheid word soveel teorieë omring deur die psigodinamiese teorie dat daar dikwels na verwys word as 'n benadering of perspektief in plaas van 'n teorie.

Aannames

Ondanks die verband tussen die psigodinamiese perspektief en Freud en psigoanalise, plaas psigodinamiese teoretici nie meer veel in sommige van Freud se idees nie, soos die id, ego en superego. Die benadering is deesdae gesentreer om 'n kernset wat uit Freud se teorieë voortvloei en uitbrei.

Die sielkundige Drew Weston het vyf stellings uiteengesit wat oor die algemeen 21 insluitst eeu psigodinamiese denke:

 • Eerstens en die belangrikste, is 'n groot deel van die geestelike lewe bewusteloos, wat beteken dat mense se gedagtes, gevoelens en motiverings dikwels nie bekend is nie.
 • Individue kan teenstrydige gedagtes en gevoelens teenoor 'n persoon of situasie ervaar omdat geestelike reaksies onafhanklik maar parallel voorkom. Sulke interne konflik kan lei tot teenstrydige motiverings, wat geestelike kompromie noodsaak.
 • Persoonlikheid begin in die vroeë kinderjare vorm en dit word deur volwassenes se ervarings tot volwassenheid beïnvloed, veral in die vorming van sosiale verhoudings.
 • Mense se sosiale interaksies word beïnvloed deur hul geestelike begrip van hulself, ander mense en verhoudings.
 • Persoonlikheidsontwikkeling sluit leer in om seksuele en aggressiewe dryfvere te reguleer, asook om te groei van 'n sosiaal afhanklike tot 'n interafhanklike toestand waarin 'n mens funksionele intieme verhoudings kan vorm en onderhou.

Alhoewel baie van hierdie stellings steeds op die onbewuste fokus, hou hulle ook verband met die vorming en begrip van verhoudings. Dit spruit uit een van die belangrikste ontwikkelings in die moderne psigodinamiese teorie: objekverhoudinge. Objekverhoudinge hou in dat vroeë verhoudings van 'n mens verwagtinge vir latere verhoudings stel. Of dit nou goed of sleg is, mense ontwikkel 'n gemaklike vlak met die dinamika van hul vroegste verhoudings en word dikwels aangetrokke tot verhoudings wat hulle op een of ander manier kan herskep. Dit werk goed as 'n mens se vroegste verhoudings gesond was, maar dit lei tot probleme as vroeë verhoudings op een of ander manier problematies was.

Dit maak nie saak hoe 'n nuwe verhouding lyk nie, 'n individu kyk na 'n nuwe verhouding deur die lens van hul ou verhoudings. Dit word 'oordrag' genoem en bied 'n geestelike kortpad vir mense wat probeer om 'n nuwe verhouding dinamies te verstaan. Gevolglik maak mense afleidings wat moontlik of nie akkuraat is oor 'n nuwe verhouding op grond van hul ervarings in die verlede nie.

Sterkpunte

Die psigodinamiese teorie het verskeie sterk punte wat verantwoordelik is vir die voortgesette relevansie daarvan in moderne sielkundige denke. Eerstens is dit verantwoordelik vir die impak van kinderjare op volwassenes se persoonlikheid en geestesgesondheid. Tweedens ondersoek dit die aangebore dryfvere wat ons gedrag motiveer. Dit is op hierdie manier wat die psigodinamiese teorie verantwoordelik is vir beide kante van die debat oor natuur / koestering. Aan die een kant wys dit op die manier waarop die onbewuste geestelike prosesse mense gebore word, wat hul gedagtes, gevoelens en gedrag beïnvloed. Aan die ander kant beklemtoon dit die invloed van kinderlike verhoudings en ervarings op latere ontwikkeling. 

Swakhede

Ondanks sy sterk punte, het die psigodinamiese teorie ook 'n aantal swakhede. Eerstens beskuldig kritici dit dikwels as te deterministies, en ontken hulle daarom dat mense bewuste vrye wil kan uitoefen. Met ander woorde, deur die onbewuste en die wortels van persoonlikheid in die kinderondervinding te beklemtoon, dui die psigodinamiese teorie daarop dat gedrag vooraf bepaal word en word die moontlikheid dat mense persoonlike agentskap het, geïgnoreer.

Die psigodinamiese teorie word ook gekritiseer omdat hulle onwetenskaplik en onvalsbaar is. Dit is onmoontlik om die teorie as onwaar te bewys. Baie van Freud se teorieë was gebaseer op enkele gevalle wat tydens terapie waargeneem is en bly moeilik om te toets. Daar is byvoorbeeld geen manier om die onbewuste gees empiries na te vors nie. Daar is tog 'n aantal psigodinamiese teorieë wat bestudeer kan word, wat gelei het tot wetenskaplike bewyse vir sommige van die beginsels.

Bronne

 • Dombeck, Mark. 'Psigodinamiese teorieë.' MentalHelp.net, 2019. //www.mentalhelp.net/articles/psychodynamic-theories/
 • McLeod, Saul. 'Psigodinamiese benadering.' Eenvoudig Sielkunde, 2017. //www.simplypsychology.org/psychodynamic.html 
 • Weston, Drew. “Die wetenskaplike nalatenskap van Sigmund Freud: op pad na 'n psigodinamies-ingeligte sielkundige wetenskap. Sielkundige Bulletin, vol. 124, no. 3, 1998, pp. 333-371. //dx.doi.org/10.1037/0033-2909.124.3.333
 • Weston, Drew, Glenn O. Gabbard, en Kile M. Ortigo. 'Psigoanalitiese benaderings tot persoonlikheid.' Handboek vir persoonlikheid: teorie en reseaRCH. 3rd ed., onder redaksie van Oliver P. John, Richard W. Robins, en Lawrence A. Pervin. The Guilford Press, 2008, pp. 61-113. //psycnet.apa.org/record/2008-11667-003
 • Die Freudiaanse teorie van persoonlikheid. ”Tydskrif Psyche, //journalpsyche.org/the-freudian-theory-of-personality/#more-191


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos