Nuut

Woensdag 11 Julie 1787 - Geskiedenis

Woensdag 11 Julie 1787 - Geskiedenis


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

In die konvensie, —Mnr. RANDOLPH se mosie, waarin die wetgewer verplig is om periodiek 'n sensus te neem om ongelykhede in die verteenwoordiging reg te stel, is hervat.

Meneer SHERMAN was daarteen te veel om die wetgewer te boei. Ons behoort wyse en goeie manne te kies en dan in hulle te vertrou.

Meneer MASON. Hoe groter die moeilikheid wat ons vind om 'n behoorlike voorstellingsreël vas te stel, hoe meer onwillig is dit ons om die taak van onsself op die Algemene Wetgewer te werp. Hy het nie beswaar gemaak teen die vermoedelike verhouding wat in die begin sou heers nie; maar beskou dit as 'n hersiening van tyd tot tyd, volgens 'n permanente en presiese standaard, as noodsaaklik vir die billike verteenwoordiging wat in die eerste tak vereis word. Volgens die huidige bevolking van Amerika het die noordelike deel daarvan 'n reg om te oorwig, en kon hy dit nie ontken nie. Maar hy wou hê dat dit hierna nie oorbodig sou wees nie, toe die rede nie meer voortduur nie. Uit die aard van die mens kan ons seker wees dat diegene wat die mag in hul hande het, dit nie sal laat vaar terwyl hulle dit kan behou nie. Inteendeel, ons weet dat hulle dit altyd, wanneer hulle kan, eerder sal verhoog. As die suidelike state derhalwe driekwart van die mense van Amerika binne hul perke het, sal die noorde die meerderheid verteenwoordigers vashou. 'N Kwart sal die driekwart beheer. Die suidelike state sal kla, maar hulle kan van geslag tot geslag sonder regstelling kla. Tensy 'n beginsel, wat hulle hierna sal laat geskied, in die Grondwet ingevoeg sal word, onaangenaam soos die verklaring vir hom was, moet hy verklaar dat hy nie vir die stelsel hier kan stem of dit in sy staat kan ondersteun nie. Sterk besware is getrek oor die gevaar vir die Atlantiese belange van nuwe Westerse state. Moet ons opoffer wat ons weet om op sigself reg te wees, sodat dit nie gunstig sou wees vir state wat nog nie bestaan ​​nie? As die Westerse State in die Unie toegelaat moet word, moet hulle, soos hy opduik, as gelykes behandel word en geen vernederende diskriminasie ondergaan nie. Hulle sal dieselfde trots en ander passies hê as wat ons het; en sal óf nie verenig met die Unie nie, óf vinnig in opstand kom as hulle nie in alle opsigte op gelyke voet met hul broers geplaas word nie. Daar is gesê dat hulle arm sal wees en nie in staat is om 'n bydrae tot die algemene tesourie te maak nie. Hy het nie geweet nie, maar dat hulle mettertyd meer en meer ryk sou wees as hul Atlantiese broers. Die omvang en vrugbaarheid van hul grond het dit waarskynlik gemaak; en hoewel Spanje hulle vir 'n tyd die natuurlike afset {of hul produksies sou ontneem, sal sy tog, want sy moet, uiteindelik toegee aan hul eise. Hy dring daarop aan dat die aantal inwoners, hoewel nie altyd 'n presiese standaard van rykdom nie, voldoende was vir elke wesenlike doel. ,. ', ~ ~

Mnr. WILLIAMSON was daarvoor dat dit die wetgewer 'n plig was om te doen wat reg was, en dit nie by liberby gelaat het om dit te doen of nie te doen nie. Hy het aangevoer dat die voorstelle van die heer RANDOLPH uitgestel word om die volgende in ag te neem, "om 'n telling te maak van die veranderings wat kan plaasvind in die bevolking en rykdom van die state, 'n sensus geneem word van die vrye blanke inwoners en drie -vyfdes van dié van ander beskrywings in die eerste jaar nadat hierdie regering aangeneem is, en daarna elke jaar; moet die verteenwoordiging dienooreenkomstig gereguleer word. "

Mnr RANDOLPH stem saam dat die voorstel van WILLIA ~ SON in die plek van syne moet bly. Hy het opgemerk dat die verhouding wat vir die eerste vergadering vasgestel is, bloot 'n vermoede was; dat dit die mag in die hande van die deel van Amerika geplaas het wat nie altyd daarop geregtig kon wees nie; dat hierdie mag nie vrywillig verloën sou word nie; en dat dit gevolglik die Konvensie se plig was om, indien geregtigheid dit sou vereis, die renunciatiou daarvan te beveilig deur 'n paar grondwetlike bepalings. As gelykheid tussen groot en klein state ontoelaatbaar is, want in hierdie geval sou ongelyke getalle kiesers deur dieselfde aantal stemme voorgestel word, sou dit nie ewe ontoelaatbaar wees dat 'n groter en meer bevolkte distrik van Amerika hierna minder verteenwoordiging sou hê as 'n minder bevolkte distrik met 'n smoker -einde? As 'n regverdige verteenwoordiging van die mense nie verseker word nie, sal die onreg van die regering dit tot sy grondslag skud.

Wat met stemreg verband hou, word tereg deur die gevierde Montesquieu gesê as 'n fundamentele artikel in die Republikeinse regering. As die gevaar wat deur mnr. GOUVERNEUR MORRIS voorgestel word, werklik is, met voordeel van die wetgewer in dringende oomblikke, was dit 'n bykomende rede om hul hande op so 'n manier vas te bind, dat hulle nie hul vertroue kon afstaan ​​aan kortstondige oorwegings nie. Die kongres het die openbare vertroue aan die Amerikaanse state belowe dat hulle op gelyke voet toegelaat sal word. Hulle sou nooit, en behoort ook nie, op iemand anders toe te tree nie. Die sensus moet onder leiding van die Algemene Wetgewing geneem word. Die state sal te veel belangstel om 'n onpartydige een vir hulself te neem.

Meneer BUTLER en generaal PINckNEY dring daarop aan dat swartes net soos die blankes in die reël van verteenwoordiging ingesluit moet word; en daarvoor het die woorde i 'thriefifths' geskrap.

Mnr GLERRY het gedink dat drie-vyfdes van hulle, om die minste te sê, die volle verhouding is wat toegelaat kan word. ;

Meneer GORH. ~. Hierdie verhouding is deur die Kongres bepaal as 'n belastingreël. Toe word deur die afgevaardigdes wat die state met slawe verteenwoordig, aangespoor dat die swartes nog minderwaardig was as vrymanne. Op die oomblik, wanneer die verhouding van verteenwoordiging bepaal moet word, is ons verseker dat hulle gelyk is aan vrymanne. Die argumente by die vorige geleentheid het hom oortuig dat drie vyfdes redelik naby die regte verhouding is, en dat hy volgens dieselfde mening moet stem

~ Dr BUTLER het daarop aangedring dat die arbeid van 'n slaaf in Suid -Carolina net so produktief en waardevol was as 'n vryman in Massachusetts; dat, omdat rykdom die groot middel van verdediging en nut vir die nasie was, hulle dit ook nie met vrymanne kon doen nie; en dat gevolglik 'n gelyke verteenwoordiging vir hulle toegelaat moet word in 'n regering wat hoofsaaklik vir die beskerming van eiendom ingestel is en self deur eiendom ondersteun sou word.

Mnr. MASON kon nie met die mosie saamstem nie, alhoewel dit gunstig vir Virginia was, omdat dit van mening was dat dit onwettig was. Dit was seker dat die slawe waardevol was, aangesien dit die waarde van grond vergroot, die uitvoer en invoer verhoog het, en natuurlik ook die inkomste, die voedsel sou voorsien en 'n leër sou ondersteun, en in noodgevalle self soldate sou word. Aangesien dit in hierdie belangrike opsigte nuttig was vir die gemeenskap in die algemeen, moet dit nie uitgesluit word van die skatting van verteenwoordiging nie. Hy kon hulle egter nie as gelyk aan vrymanne beskou nie, en kon nie vir hulle as sodanig stem nie. Hy het bygevoeg dat die suidelike state hierdie eienaardige spesie het, bo en behalwe die ander eiendomsoorte wat in alle state algemeen is.

Mnr. WILLIAMSON het mnr. GORHAM daaraan herinner dat as die suidelike state aanspraak maak op die minderwaardigheid van swartes teenoor blankes, sou die oostelike state by dieselfde geleentheid hul gelykheid beywer. Hy het egter nie toe of nou saamgestem in enige van die uiterste nie, maar het die verhouding van drie-vyfdes goedgekeur.

Op die voorstel van meneer BUTLER, om swartes as gelyk aan blankes te beskou in die verdeling van verteenwoordiging, - Delaware, South Carolina, Georgia, ja — 3; Massachusetts, Connecticut, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Virginia, Noord -Carolina, no — 7; New York, nie op die vloer nie.

Mnr. GOUVERNEUR MORRIS het gesê dat hy verskeie besware het teen die voorstel van mnr. WILLIAMSON. In die eerste plek het dit die wetgewer te veel belemmer. In die tweede plek sou dit sommige state heeltemal uitsluit wat nie oor 'n voldoende getal sou beskik om hulle op 'n enkele verteenwoordiging geregtig te maak nie. In die derde plek sal dit nie bestaan ​​uit die resolusie wat op Saterdag laas aangeneem is nie, wat die Wetgewer magtig om die voorstelling van tyd tot tyd oor die beginsels van bevolking en rykdom aan te pas; ook nie met die beginsels van billikheid nie. As slawe as bewoners beskou moes word, nie as rykdom nie, sou die genoemde besluit nie nagestreef word nie; As dit welvaart is, waarom is daar dan geen ander rykdom behalwe slawe nie? Hierdie besware kan moontlik deur wysigings verwyder word. Sy groot beswaar was dat die aantal inwoners nie die regte standaarde van rykdom is nie. Die ongelooflike verskil tussen die vergelykende getalle en die rykdom van verskillende lande het alle redenasies oor die onderwerp oorbodig gemaak. Getalle kan met groter behendigheid as 'n mate van sterkte beskou word as van rykdom, maar die laat verdediging van Groot -Brittanje teen haar talle vyande het op die duidelikste manier bewys dat dit selfs in hierdie opsig heeltemal misleidend is.

Mnr. KING meen daar is groot krag in die besware van mnr. GOUVERNEUR MORRIS. Hy sou egter die voorstel aanvaar om iets te doen.

Mnr. RUTLEDGE het aangevoer dat welvaart toegelaat moet word in die raming waarmee verteenwoordiging gereguleer moet word. Die Westerse State sal nie in verhouding tot hul getalle kan bydra nie; hulle moet dus nie in daardie verhouding verteenwoordig word nie. Die Atlantiese state sal nie met so 'n plan saamstem nie. Hy het beweer dat die wetgewer "aan die einde van jare na die eerste vergadering van die wetgewer en daarna elke jaar daarna die verteenwoordiging volgens die beginsels van rykdom en bevolking sal verdeel."

Meneer SHERMAN meen dat die aantal mense alleen die beste reël is om rykdom sowel as verteenwoordiging te meet; en dat as die Wetgewer deur rykdom beheer sou word, sou hulle dit volgens getalle moes skat. Hy was aanvanklik daarvoor dat hy die saak geheel en al aan die diskresie van die wetgewer oorgelaat het; maar hy was oortuig deur die waarneming van (mnr. RANDOLPH en mnr. MASON) dat die tydperke en die reël, om die voorstelling te hersien, deur die Grondwet bepaal moet word.

Meneer LEES het gedink dat die wetgewer nie te veel geboei moet wees nie. Dit sou die grondwet soos godsdienstige belydenisskrifte laat verleentheid maak vir diegene wat hulle daaraan moet nakom, en waarskynlik meer ontevredenheid en skeuring veroorsaak as harmonie en eenheid.

Mnr. MASON maak beswaar teen die voorstel van mnr. RUTLEDGE, omdat hy die wetgewer iets te onbepaald en onuitvoerbaar versoek, en hulle 'n voorwendsel laat om niks te doen nie.

Mnr. WILSON het self geen beswaar daarteen gehad om die wetgewer heeltemal vry te laat nie, maar beskou rykdom as 'n onuitvoerbare reël.

Meneer GORHAM. As die konvensie, wat relatief so min deur plaaslike standpunte belemmer word, soveel verwar is, hoe kan dit dan verwag word dat die wetgewer hierna, onder die volle vooroordeel van hierdie standpunte, 'n standaard kan stel? Hy was oortuig, deur die argumente van ander en deur sy eie besinning, dat die konvensie die een of ander standaard moes vasstel.

Mnr. Die argument van ander en sy eie besinning het hom tot 'n heel ander gevolgtrekking gelei. As ons nie kan saamstem oor 'n reël wat op hierdie tydstip net so sal wees nie, kan ons dan verwag dat ons een sal vind wat altyd reg is? Diegene wat agter ons aan kom, sal beslis beter oordeel oor die huidige dinge as oor die toekomstige dinge. Hy kon homself nie oortuig dat getalle te eniger tyd 'n regverdige reël sou wees nie. Die opmerkings van (mnr. MASON) met betrekking tot die Westerse land het nie sy mening daaroor verander nie. Onder ander besware, moet dit duidelik wees, hulle sou nie in staat wees om mans ewe verlig te maak om deel te hê aan die bestuur van ons gemeenskaplike belange nie. Die bedrywighede van mans, nie die afgeleë wildernis nie, was die regte skool vir politieke talente. As die westerse mense die mag in hul hande kry, sal dit die Atlantiese belange verwoes. Die ruglede is altyd die meeste teen die beste maatreëls. Hy het vroeër die geval van Pennsylvania genoem. Die onderste deel van die staat het in die eerste plek die mag gehad. Hulle het dit in hul eie hande gehou, en die land was die beste daarvoor. 'N Ander beswaar met hom, teen die toelating van die swartes tot die sensus, was dat die mense van Pennsylvania in opstand sou kom by die idee om saam met slawe te staan. Hulle sou enige plan wat so 'n uitwerking sou hê, verwerp. Daar is twee besware aangeteken om die aanpassing van die verteenwoordiging van tyd tot tyd aan die diskresie van die wetgewer oor te laat. Die eerste was dat hulle glad nie bereid sou wees om dit te hersien nie. Die tweede, dat, deur na rykdom te verwys, hulle gebonde sou wees aan 'n reël wat hulle, indien hulle sou wou, nie sou kon uitvoer nie. Die eerste beswaar wantrou hul getrouheid. Maar as hulle plig, hul eer en hul eed hulle nie bind nie, laat ons dan nie ons vryheid en al ons ander groot belange in hul hande gee nie; laat ons glad nie 'n regering hê nie. In die tweede plek, as hierdie bande dit sal bind, hoef ons nie die uitvoerbaarheid van die reël te wantrou nie. Dit is gedeeltelik opgevolg deur die komitee in die verdeling van verteenwoordigers wat gister aan die huis gerapporteer is. Die beste manier om dit te doen, is om die belange van die mense aan die verteenwoordigers van die mense oor te laat.

Mnr. MADISON was nie 'n bietjie verbaas om hierdie implisiete vertroue te hoor wat deur 'n lid aangespoor is wat by alle geleenthede die politieke verdorwenheid van mans so sterk ingebring het en die noodsaaklikheid om een ​​ondeug en belangstelling na te gaan deur 'n ander ondeugd en belangstelling teen te staan ​​nie. . As die verteenwoordigers van die mense gebind sou wees aan die bande wat hy genoem het, watter behoefte was daar dan aan 'n senaat? Wat van 'n hersieningsbevoegdheid? Maar sy redenasie was nie net in stryd met sy vorige redenasie nie, maar met homself. Terselfdertyd dat hy hierdie implisiete vertroue aan die suidelike state in die noordelike meerderheid aanbeveel, was hy steeds yweriger om almal aan te moedig tot 'n jaloesie van 'n westerse meerderheid. Om die man met homself te versoen, moet gedink word dat hy die menslike karakter bepaal het deur die punte van die kompas. Die waarheid was dat alle mense met mag tot 'n sekere mate moet wantrou. Die geval van Pennsylvania is genoem, waar toegegee is dat diegene wat die mag in die oorspronklike nedersetting besit het, nooit die nuwe nedersettings tot 'n behoorlike deel daarvan toegelaat het nie. Engeland was 'n nog meer treffende voorbeeld. Die mag daar was lankal in die hande van die gemeentes - van die minderheid - wat elke hervorming wat probeer is, teëgestaan ​​en verslaan het. Virginia was in 'n mindere mate 'n ander voorbeeld. Wat die Westerse State betref, was hy duidelik en vasbeslote dat geen ongunstige onderskeid toelaatbaar was nie, hetsy in terme van geregtigheid of beleid. Hy het ook gedink dat die hoop op bydraes aan die tesourie van hulle baie onderskat is. Dit lyk asof toekomstige bydraes in alle opsigte verstaan ​​word, hoofsaaklik op invoer en uitvoer. Die omvang en vrugbaarheid van die Westerse grond sou die landbou vir 'n lang tyd 'n voorkeur bo produksie gee. Proewe word herhaal totdat sommige artikels daaruit gehaal kan word, wat vervoer na plekke waar dit vir ingevoerde vervaardigers verruil kan word. Elke keer as die Mississippi vir hulle oopgemaak sou word, wat noodwendig die geval sou wees sodra hul bevolking hulle aan 'n aansienlike deel van die openbare las sou blootstel, kan die heffing op hul handel met minder onkoste en groter sekerheid ingevorder word dié van die Atlantiese state. Terwyl hul voorraad deur die Atlantiese state moet gaan, word hul bydraes op dieselfde manier gehef as die van die Atlantiese state. Hy kon nie saamstem dat daar 'n wesenlike beswaar was teen die vasstelling van getalle vir die ewige standaard van verteenwoordiging nie. Daar word gesê dat verteenwoordiging en belasting saamgaan; dat belasting en rykdom saam moet gaan; dat bevolking en rykdom nie maatstawwe van mekaar was nie. Hy het toegegee dat die afleiding volkome regverdig was in verskillende klimate, onder verskillende regeringsvorme en in verskillende stadiums van die beskawing. Hy sou erken dat getalle inwoners in geen geval 'n akkurate maatstaf van rykdom was nie. Hy het egter beweer dat dit in die Verenigde State voldoende was vir die voorwerp in kontemplasie. Alhoewel hul klimaat aansienlik verskil, was die regerings, wette en maniere van almal byna dieselfde, en die omgang tussen verskillende dele heeltemal gratis, bevolking, nywerheid, kunste en die waarde van arbeid, sou voortdurend neig maak hulself gelyk. Die waarde van arbeid kan beskou word as die belangrikste maatstaf van rykdom en die vermoë om belasting te dra; en dit sal sy vlak vind op verskillende plekke, waar die omgang maklik en gratis moet wees, met soveel sekerheid as die waarde van geld of iets anders. Waar arbeid ook al die meeste sou oplewer, sou mense hul toevlug neem; totdat die kompetisie die ongelykheid moet vernietig. Daarom is dit dat die mense voortdurend wemel van die meer, na die minder bevolkte plekke - van Europa tot Amerika - van die noordelike en middelste dele van die Verenigde State na die suidelike en westelike. Hulle gaan waar grond goedkoper is, want daar is arbeid duurder. As dit waar is dat dieselfde hoeveelheid produkte wat op die oewers van Ohio opgewek word, van minder waarde is as op die Delaware, is dit ook waar dat dieselfde arbeid twee keer sal verhoog of drie keer die hoeveelheid in die voormalige sal verhoog, wat dit sal verhoog in laasgenoemde situasie.

Colone1 MASON was dit met meneer G. MORRIS eens dat ons die belange van die mense aan die verteenwoordigers van die mense moet oorlaat; maar die beswaar was dat die Wetgewer sou ophou om die verteenwoordigers van die volk te wees. Dit sou voortduur, sodat die state wat nou 'n meerderheid van die mense bevat, die meerderheid sou behou. Sodra die suidelike en westelike bevolking sou oorheers, wat oor 'n paar jaar moet gebeur, is die mag in die hande van die minderheid en sal dit nooit aan die meerderheid oorgegee word nie, tensy die Grondwet daarvoor voorsiening maak.

Oor die vraag om die mosie van mnr. WILLIAMSON uit te stel, om dit van mnr. RUTLEDGE te oorweeg, het dit ontken, - Massachusetts, Pennsylvania, Delaware, South Carolina, Georgia, ja - 5; Connecticut, New Jersey, Maryland, Virginia, Noord -Carolina, no — 5.

Oor die vraag oor die eerste klousule van die voorstel van mnr. WILLIAMSON, oor die neem van 'n sensus van die vrye inwoners, het dit bevestigend verbygegaan - Massachusetts, Connecticut, New Jersey, Pennsylvania, Virginia, Noord -Carolina, ja - 6; Delaware, Maryland, South Carolina, Georgia, no — 4.

Die volgende klousule oor drie vyfdes van die negers wat oorweeg word,-

Mnr.KING, wat baie gekant was teen die vasstelling van getalle as die reël van verteenwoordiging, was veral vanweë die swartes. Hy het gedink dat die toelating van hulle saam met blankes hoegenaamd groot ontevredenheid sou opwek onder die state wat geen slawe het nie. Hy het nooit gesê nie-op 'n spesifieke punt-dat hy dit nooit sou aanvaar nie; maar hy sou sê dat as hy in elk geval so 'n verklaring sou aflê, dit hierin sou wees. Hy het opgemerk dat die suidelike state in die tydelike toewysing van verteenwoordigers deur die komitee meer as -die aantal wit en drie -vyfdes van hul swart inwoners ontvang het.

Meneer SHERMAN. Suid -Carolina het nie meer as haar verhouding as New York en New Hampshire nie; nie een van hulle meer as wat nodig was om breuke te vermy of om hulle onder hul verhouding te verminder nie. Georgië het meer gehad; maar die vinnige groei van die staat het dit blykbaar regverdig. Oor die algemeen was die toekenning miskien nie regverdig nie, maar in ag genome alle omstandighede was hy tevrede daarmee.

Mnr. GORHAM ondersteun die gepastheid om getalle as reël te bepaal. Hy het gesê dat daar in Massachusetts ramings in die verskillende dorpe geneem is, en dat persone nuuskierig genoeg was om hierdie ramings met die onderskeie aantal mense te vergelyk; en daar is gevind, selfs Boston ingesluit, dat die presiesste verhouding tussen getalle en eiendom geheers het. Hy was bewus daarvan dat daar 'n mate van gewig kan wees in wat van sy kollega afgeval het, met betrekking tot die besering wat die mense van die Oos -state kan inneem. Maar hy onthou dat toe die voorstel van die kongres om die agtste artikel van die Konfederasie te verander voor die wetgewer van Massachusetts was, die enigste probleem was om hulle te bevredig dat die negers nie gelyk met die blankes moes gewees het nie, in plaas van slegs in die verhouding van drie-vyfdes getel.

Mnr. WILSON het nie goed ingesien op watter beginsel die toelating van swartes in die verhouding van drie-vyfdes verklaar kon word nie. Word hulle as burgers toegelaat - waarom word hulle dan nie toegelaat op grond van gelykheid met wit burgers nie? Word hulle as eiendom toegelaat - waarom word ander eiendom dan nie in die berekening toegelaat nie? Dit was egter probleme wat volgens hom noodsaaklik was om kompromie te ondergaan. Hy het ook 'n paar bekommernisse gehad oor die neiging om die swartes met die blankes te meng, om die mense van Pennsylvania afkeer te gee, soos deur sy kollega (mnr. GOUVERNEUR MORRIS) aangedui is. Maar hy verskil van hom in die denkende aantal inwoners, so 'n verkeerde mate van rykdom. Hy het die westelike nedersettings van Pennsylvania gesien, en by vergelyking daarvan met die stad Philadelphia kon daar weinig ander verskille ontdek word, as dat die eiendom hier meer ongelyk was as daar. In dieselfde situasie, in die twee situasies, het hy geglo dat daar min verskil sou wees in hul rykdom en vermoë om by te dra tot die behoeftes van die publiek.

Meneer GOUVERNEUR MORRIS was verplig om homself tot die dilemma te verklaar om onreg aan die Suidelike State of die menslike natuur te doen; en hy moet dit dus aan eersgenoemde doen. Want hy kon nooit instem om so 'n aanmoediging aan die slawehandel te gee as wat hulle sou gee deur hulle 'n voorstelling van hul negers toe te laat nie; en hy het nie geglo dat die state ooit c

Oor die vraag om in te stem om drie vyfdes van die swartes in te sluit, —Connecticut, Virginia, North Carolina, Georgia, ja — 4; Massachusetts, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Suid -Carolina, no -6.

Oor die vraag oor die neem van die sensus "die eerste jaar na die vergadering van die Wetgewer", —Massachusetts, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Virginia, North Carolina, South Carolina, ja - 7; Connecticut, Maryland, Georgia, no — 3.

By die invul van die leemte vir die periodieke sensus met vyftien jaar, —stem toe, nem. con.

Mnr. MADISON het na "vyftien jaar" die woorde "ten minste" bygevoeg wat die wetgewer kan verwag wanneer omstandighede 'n spesifieke jaar ongemaklik sal maak.

Op hierdie voorstel, vir die byvoeging van "ten minste", het dit ontkennend verloop, terwyl die state ewe verdeeld was - Massachusetts, Virginia, Noord -Carolina, Suid -Carolina, Georgia, ja - b; Connecticut, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, nr. 5.

'N Verandering in die fraseologie van die ander klousule, om te lees "en die Wetgewer sal die voorstelling dienooreenkomstig verander of aanvul," is ooreengekom, nem. con.

Oor die vraag oor die hele resolusie van mnr. WILLIAMSON, soos gewysig, —Massachusetts, Connecticut, New Jersey, Delaware Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, no -9; dus is dit eenparig verwerp.

Uitgestel.


Historiese gebeure op 11 Julie

  Belegging van Shirakawa-den in Japan Khwarezmian Tatars ontslaan Jerusalem, vernietig die stad se Christelike bevolking en verdryf Jode Battle of the Golden Spurs (Guldensporenslag in Nederlands) naby Kortrijk, België. Vlaamse koalisie verslaan Franse leër Karel IV van Luxemburg word tot keiser van die Heilige Romeinse Ryk as erfgenaam van die Boheemse troon verkies Duitse anti-koning Karel IV Chinese vlootbevelvoerder Zheng He vaar op sy eerste groot ekspedisie na die Spice-eilande, wat 208 vaartuie lei , waaronder 62 skatskepe met 27 800 matrose Arnold van Egmont word hertog van Gelre Giuliano della Rovere word aangestel as biskop van Coutances -verhoor teen & quotheretic & quot John Pistorius in Den Haag

Ekskommunikasie

1533 Pous Clemens VII verban Engeland se koning Henry VIII

  Die konvokasie van die geestelikes sluit aan by die Tien Artikels, geloof van die Engelse Kerk onder Henry VIII Martin Frobisher se visier Groenland Franse koning Henri III aanvaar eise van die Katolieke Liga

Gebeurtenis van Rente

  Army of Savoye/Mantua/Parma beset Milan Die eerste Quakers wat in Amerika (Boston) geland het, die Engelse vroue Ann Austin en Mary Fisher, word deur die Puriteinse koloniale regering in hegtenis geneem en in die tronk gestop. Na vyf jaar gevangenisstraf word hulle terug na Barbados gedeporteer

Gebeurtenis van Rente

1663 Oxford wiskundige John Wallis gee 'n lesing oor Euclid se parallelle postulaat, eerste Westerse poging om die parallelle postulaat as 'n stelling af te lei

Oorwinning in Slag

1690 Slag van Drogheda Boyne (William III slaan James II af)

  Slag by Oudenaarde: Great Alliance klop Frankryk Wiskundige berekeninge dui daarop dat Pluto op hierdie dag die laaste keer van die negende na die agtste 'planeet' van die son af verhuis het voordat Jode in 1979 uit bevel van Tsarina uit Klein Rusland verdryf is. Anne Halifax, Nova Scotia, word byna heeltemal deur 'n brand vernietig.

Gebeurtenis van Rente

1776 Kaptein James Cook begin sy derde reis

Gebeurtenis van Rente

1789 Die Franse koning Lodewyk XVI ontslaan die minister van finansies, Jacques Necker, en veroorsaak onluste in Parys

  Pruisiese weermag verhuis na die Franse gebied Amerikaanse mariene korps wat deur 'n daad van die kongres gestig is, ontdek die Franse sterrekundige Jean-Louis Pons sy eerste komeet

Gebeurtenis van Rente

1804 vise -president van die Verenigde State, Aaron Burr, gewond voormalige sekretaris van die tesourie Alexander Hamilton dodelik in 'n pistoolgeveg

Histories Publikasie

1811 Die Italiaanse wetenskaplike Amedeo Avogadro publiseer sy memoires oor die molekulêre inhoud van gasse

Gebeurtenis van Rente

1818 Engelse digter John Keats skryf "In die kothuis waar Burns gebore word", "Lines Written in the Highlands" en "Gadfly"

Histories Uitvinding

1892 Amerikaanse patente kantoor sê Joseph Swan eerder as Thomas Edison, het die elektriese ligkoolstof vir die gloeilamp uitgevind

  Die eerste gekweekte pêrel word verkry deur Kokichi Mikimoto 'n Revolusie onder leiding van die liberale generaal en politikus, José Santos Zelaya, neem staatsmag oor in Nicaragua Auguste en Louis Lumière -vertoningsfilm vir wetenskaplikes

Gebeurtenis van Rente

1896 Wilfrid Laurier beëdig die 7de premier van Kanada

  Salomon August Andrée verlaat Spitsbergen per ballon op pad na die Noordpool Boere -generaal De la Rey vang Skotte Grays en Lincolns

Gebeurtenis van Rente

1900 Charlotte Charlotte klop Hélène Prévost om die 1ste vroulike Olimpiese tenniskampioen en die 1ste individuele vroulike Olimpiese kampioen in enige sportsoort te word

Gebeurtenis van Rente

1902 Die Britse premier, Lord Salisbury, bedank

Gebeurtenis van Rente

1905 Swart intellektuele en aktiviste onder leiding van W.E.B. Du Bois organiseer die Niagara -beweging vir burgerregte

  Die moord op Gillette-Brown inspireer Theodore Dreiser se & quotAn American Tragedy & quot

Gebeurtenis van Rente

1914 Future Baseball Hall of Fame-slager Babe Ruth maak sy MLB-debuut as werper vir Boston Red Sox verdien 4-3 oorwinning teen die Cleveland Naps op Fenway Park

  Duitse kruiser Königsberg sink van Dar-es-Salam Amerikaanse kongres slaag Federal Aid Road Act Slag van Verdun: Duitsland begin 'n offensief op Fort Souville in Frankryk, maar word verslaan deur artillerie en masjiengeweerders. Oos- en Wes -Pruise stem in 'n volksraad om deel van Duitsland te word, hoewel 'n deel Wes -Pruise aan Pole oorhandig sal word om 'n 'Poolse gang' te bied Mongolië word onafhanklik van China (nasionale dag) Die Hollywood Bowl word geopen. Harry Frazee, verkoop Red Sox aan sakelui in Ohio vir $ 1 miljoen Moslem-Hindoe-opstand in Delhi, Indië

Aanstelling van belang

1925 noem koningin Wilhelmina Hendrikus Colijn van die regeringshoof van die Anti-Revolusionêre Party

Gebeurtenis van Rente

1930 Die 21-jarige Australiese krieket-superkolwer Don Bradman is 105 tydens die middagete, 220 by die tee, en 309 by die stompe op die eerste dag in die 3de toets teen Engeland in Leeds, wat voortgaan met 334

Gebeurtenis van Rente

1934 word FDR die eerste Amerikaanse president wat deur die Panamakanaal reis

Gebeurtenis van Rente

1940 Marshall Philippe Pétain, Franse held van die Eerste Wêreldoorlog, word hoof van die Vichy -samewerkingsregering van Frankryk

Gebeurtenis van Rente

1943 Teenaanval deur die gepantserde afdeling van Hermann Goering op Sicilië

  Amerikaanse 45ste afdeling beslaan lughawe Comiso Sicilië, Amerikaanse 82ste lugafdeling wat deur 'vriendelike vuur' geskiet is in Sicily Massacres of Poles in Volhynia. 12de All Star Baseball Game: NL wen 7-1 op Forbes Field, Pittsburgh Franklin Roosevelt kondig aan dat hy vir 'n vierde termyn sal hardloop as president van die Verenigde State Kingman Douglass beëindig die termyn as adjunk-direkteur van CIA se eerste lugbomaanval op Jerusalem

Gebeurtenis van Rente

1950 17de All Star Baseball Game: NL wen 4-3 in 14 op Comiskey Park, Chic Ted Williams breek sy elmboog eerste ekstra beurt All Star Game

Presidensiële Konvensie

1952 Generaal Eisenhower word aangewys as Republikeinse Amerikaanse presidentskandidaat

  British Golf Men's Open, Royal Lytham & St Annes GC: 3 titels in 4 jaar vir Bobby Locke van Suid -Afrika wat die Australiër Peter Thomson met 'n slag verslaan het. 1ste White Citizens Council organiseer in Indianola, die Mississippi -kongres magtig alle Amerikaanse geldeenhede om te sê & quotIn God We Trust & quot Nuwe USAF Akademie toegewy aan Lowry AFB in Colorado met 300 kadette 28ste All Star Baseball Game: NL wen 5-3 in Municipal Stadium, KC

Histories Publikasie

1960 "To Kill a Mockingbird" deur Harper Lee word die eerste keer gepubliseer deur J. B. Lippincott & amp Co.

  30ste All Star Baseball Game: NL wen 5-4 in 10 op Candlestick Park, San Francisco Gene Kiniski klop Verne Gagne in Minneapolis om NWA-kampioen te word 1ste transatlantiese TV-uitsending via satelliet (Telstar I) Broers Hank en Tommie Aaron homer in dieselfde beurt Kosmonaut Micolaev het destyds die langste ruimtevlug aangeteken - 4 dae Fred Baldasare is die 1ste om onderwater (scuba) in die Engelse kanaal te swem. VSA doen 'n atmosferiese kerntoets op Kerseiland. VSA voer 'n kerntoets uit op Nevada -toetsterrein Suid -Afrikaanse ANC Walter Sisulu/Andrew Mlangeni/Govan Mbeki in hegtenis geneem

Gebeurtenis van Rente

1965 Israeliese Mapai-party benoem David Ben-Gurion

  The Newlywed Game & quot; première in die VSA op ABC TV 38ste All Star Baseball Game: NL wen 2-1 in 15 in Anaheim Stadium, CA All star MVP: Tony Perez (Cincinnati Reds)

Gebeurtenis van Rente

  Earl Weaver vervang Hank Bauer as bestuurder van Orioles Start van Colin Cowdrey se 100ste toets, 1ste persoon om die mylpaal te bereik

Musiek Enkellopend

1969 stel David Bowie die enkelsnit & quotSpace Oddity & quot vry 9 dae voor Apollo 11 op die maan beland

  Rolling Stones release & quot 122 gesneuwelde Huisgeregtigheidskomitee maak bewyse bekend oor Watergate-ondersoek World Football League speel 1ste wedstryde 1ste Amerikaanse sokkerklub in Oostenryk (FAAFC-1ste Oostenrykse Amerikaner) Amerikaanse Ope Vrouegolf, Rolling Green GC: JoAnne Carner wen in 'n uitspeelwedstryd met Sandra Palmer Frankryk speel kerntoets by Mururoa-atol In die promosie voor die wedstryd in die Atlanta County-stadion trou 34 paartjies by die tuisbord, gevolg deur Championship Wrestling & quotHeadlocks & amp; Wedlocks & quot

Gebeurtenis van Rente

1977 Amerikaanse medalje van vryheid wat postuum toegeken is aan ds Martin Luther King Jr.

Gebeurtenis van Rente

1978 All star MVP: Steve Garvey (LA Dodgers) versamel sy tweede toekenning

  Auto met vloeibare gas neerstort en ontplof in Spanje, 160 vermoorde Amerikaanse Skylab kom die atmosfeer oor Australië binne en disintegreer die Amerikaanse gyselaar Richard Queen wat deur militante deur Iran bevry is weens siekte Frankryk voer kerntoets uit by Mururoa -atol Neva Rockefeller word eerste vrou beveel om haar man onderhoud te betaal

Gebeurtenis van Rente

1981 Sebastian Coe van die VK stel rekord vir 1K (2: 12.18)

  & quot7 Bruide vir 7 broers & quot sluit in Alvin Theatre NYC na 5 optredes US Senior Open Men's Golf, Portland GC: Miller Barber wen met 4 houe van Dan Sykes en Gene Littler sy eerste van 3 Senior Ope titels FIFA Wêreldbeker -eindstryd, Santiago Bernabéu, Madrid , Spanje: Italië klop Wes-Duitsland, 3-1 voor 90.000 Lorraine Elizabeth Downes, 19, van NZ, bekroon as 32ste Miss Universe 55ste All Star Baseball Game: NL wen 3-1 op Candlestick Park, San Francisco All star MVP: Gary Carter (Mont Expos) word vir die tweede keer toegeken dat die Britse MusicBox met satellietuitsendings na Europa begin, die regering beveel dat lugsakke of veiligheidsgordels teen 1989 in motors nodig sou wees Lucas Mangope herkies tot president van Bophuthatswana

Gebeurtenis van Rente

1985 Astros 'Nolan Ryan, 1ste om 4000 uit te slaan (Mets' Danny Heep)

  Gerenoveerde ruimtetuig Columbia beweeg landwaarts van Palmdale na Dryden USSR voer kerntoets uit in Oos -Kazakh/Semipalitinsk USSR Ingrid Kristiansen van Noorweë hardloop 10.000m in wêreldrekord 30: 13.74 Maricica Puica van Roemenië hardloop 2.000 m in 5: 28.69 (rekord vir vroue) Mary Beth Whitehead doop die surrogaat van Baby M, Sara Heart se single 'single' vir 3 weke nommer 1, Orioles se Cal Ripkin word 1ste om 2 seuns te bestuur, terwyl Billy by Cal aansluit

Gebeurtenis van Rente

1988 Mike Tyson huur Donald Trump as adviseur aan

Gebeurtenis van Rente

1992 Presidensiële kandidaat Ross Perot tydens die NAACP -toespraak noem hulle 'julle mense'

Amerikaanse senior Gholf Oop

1993 Amerikaanse senior ope gholf vir mans, Cherry Hills BK: Jack Nicklaus wen met 1 hou voor Tom Weiskopf vir sy tweede Amerikaanse senior titel

  Mike Smith aan boord van Sky Beauty wen die Coaching Club American Oaks op Belmont om volbloedrenne se Triple Tiara vir fillies te beklink Suriname-gulder devalueer: NŸ1 = SŸ105 66ste All Star Baseball Game: NL wen 3-2 op Ballpark in Arlington Tx All star MVP: Jeff Conine (Florida Marlins) 7 000 Bosniese Moslem -mans word vermoor toe Bosniese Serwiërs die veilige hawe van Srebrenica van die VN oorskry het

Album Vrylating

1995 stel Shaggy sy derde studio -album & quotBombastic & quot (Grammy Award Best Reggae Album) vry

  Amerikaanse senior gholf vir mans, Des Moines G & amp: CC: Dave Eichelberger wen met 3 houe voor Ed Dougherty vir sy enigste groot titel, 71ste All Star Baseball Game: AL wen 6-3 op Turner Field, Atlanta Irak hervat olie-uitvoer en eindig 'n 5 weke stilstand uit protes teen 'n resolusie van die VN en die Veiligheidsraad van die Verenigde Nasies deur die Verenigde Koninkryk

Gholf Toernooi

2004 Canadian Open Women's Golf, Legends on the Niagara GC: Meg Mallon wen met 4 houe van Beth Daniel

  Senior spelerskampioenskap Mansgolf, TPC van Michigan: Engelsman Mark James wen sy groot loopbaan in die loopbaan met 1 hou van José Maria Cañizares uit Spanje 209 mense sterf in 'n reeks bomaanvalle in Mumbai, Indië

Film Vrylating

2007 & quotHarry Potter and the Order of the Phoenix & quot; die vyfde film gebaseer op die boeke van JK Rowling

  FIFA Wêreldbeker-eindstryd, Soccer City, Johannesburg, Suid-Afrika: Andrés Iniesta behaal 'n ekstra tydwenner toe Spanje Nederland verslaan, 1-0 vir die eerste Wêreldbeker-titel Amerikaanse Ope Vroue Gholf, Oakmont BK: Paula Creamer wen haar eerste groot kampioenskap, 4 houe voor die naaswenners Na Yeon Choi en Suzann Pettersen Neptune voltooi sy eerste baan sedert sy ontdekking op 23 September 1846 US Open Women's Golf, The Boardmoor: Ryu So-yeon wen haar eerste major in 'n uitspeelwedstryd met sy mede-Koreaanse Hee Selfmoordbomaanval by Hung Seo Polisie -akademie dood 20 in Sana'a, Jemen S/2012 P 1, die vyfde maan van Pluto word ontdek

Sport Toekennings

2012 20ste ESPY -toekennings: LeBron James, Brittney Griner wen

Gebeurtenis van Rente

2012 Steve Nash word deur die Phoenix Suns verhandel aan die Los Angeles Lakers

  30 mense sterf in 'n golf van bom- en geweeraanvalle regoor Irak & quotOrange Is the New Black & quot; première op Netflix met Taylor Schilling, eerste reeks wat genomineer word vir komedie en drama Emmy -toekennings Die VN se Veiligheidsraad roep 'n spesiale vergadering op om die huidige Israel -Palestynse konflik Israel gaan voort met aanvalle op Gaza

El Chapo uiteindelik herower

2015 Mexikaanse dwelmbaas Joaquín & El Chapo & Guzmán ontsnap uit die Altiplano-maksimum-gevangenis wes van Mexikostad via 'n spesiaal gemaakte 1,5 km lange tonnel van sy sel na 'n nabygeleë huis

Mexikaanse dwelmbaas Joaquín "El Chapo" Guzmán in Amerikaanse aanhouding nadat hy aan die Verenigde State uitgelewer is

Wimbledon Vrouetennis

2015 Wimbledon Women's Tennis: Serena Williams word die oudste wenner in die Ope era (33) en klop Garbiñe Muguruza met 6-4, 6-4


Woensdag 11 Julie 1787 - Geskiedenis

Op die hele platform is ronde ikone gebeure met betrekking tot individue en hul reg om 'n mening te hê oor spesifieke debatte:

Persoon wat by 'n komitee aansluit

Persoon wat 'n komitee verlaat

Persoon verkies tot 'n pos

Perkamentkleure, vierkantige ikone hou verband met die skep en wysiging van dokumente:

Skep 'n nuwe dokument wat 'n lyn-vir-reël hersiening van 'n ander dokument is (aangedui deur die pen-ikoon in die hoek)

Wysiging van dokument voorgestel

Dokument geneem van 'n ander komitee (let op pyltjie in hoek)

Wysiging geneem deur 'n ander komitee

Dokumente met 'n eksplisiete subtipe kan met 'n effens ander ikoon vertoon word:

'N Boodskap wat elders gestuur moet word

'N Petisie wat oorweeg moet word

Besigheidsreëls en bestellings

Diamantvormige, pers ikone hou verband met besluite wat geneem is:

Verwys 'n voorstel na 'n ander komitee

Ander stemme (gaan voort met debat)

Blou, seshoekvormige ikone hou verband met 'prosedurele' voorstelle wat teks nie direk verander nie, maar 'n invloed het op hoe 'n komitee sy werk verrig (en word gewoonlik slegs gebruik vir verbygaande dinge, soos 'n punt van orde.)

Prosedurele mosie met subbesluite

Debat oor 'n prosedurele mosie

Verduidelik Bladsy

Met hierdie bladsy kan u die manier waarop 'n dokument onderhandel word, ondersoek.

Bo -aan hierdie bladsy is die gebeure wat tydens hierdie komiteesessie plaasgevind het.

As u 'n geleentheid hier kies, sal die skerm hieronder die volgende inligting verskaf:

Links is lyste van die huidige dokumente wat die komitee tans oorweeg
en al die wysigings aan hierdie dokumente wat voorgestel is. As u hierop klik, sal dit verskyn
die konsepteks van die wysiging of dokument, indien dit bereken kan word, soos dit in die konteks hiervan bestaan
oomblik.

In die middel van die skerm kan u die voorgestelde effek van 'n bepaalde persoon sien
wysiging of die invloed van 'n spesifieke stemming. Met die oortjies kan u die ooreengekome teks van die
basisdokument (die ' ooreengekome teks '), die teks van enige tussenliggende wysigings (die ' tussenteks ')
dit is die ouers van hierdie een (dit is al dan nie ooreengekom nie) en die teks wat deur die
gekose voorstel.

Die 'Markup ' -skerm vertoon die verskil tussen die tussenteks en die voorgestelde teks deur skrapings te wys
in rooi markering met 'n deurslag en toevoegings as blou hoogtepunte met onderstreping.

Aan die regterkant kan u met die verskillende instrumente die belangrikheid van hierdie oomblik ondersoek. Die kompleksiteit van die dokument vertoon
wys u 'n voorstelling van al die voorstelle en stemme wat daartoe gelei het dat die dokument hierdie spesifieke item het
teks. U kan daarop klik om na die oomblikke te gaan.

Met hulpbronne en kommentare kan u die bykomende materiaal wat op hierdie oomblik gestoor is, in meer diepte ondersoek.


Vandag in die geskiedenis van Newport: 11 Julie 1780 - Rochambeau arriveer in Newport

Op 11 Julie 1780 het ongeveer 5 000 - 6 000 Franse soldate onder bevel van Rochambeau by King Park in Newport, Rhode Island, aangekom.

Die kodenaam wat die Franse regering vir die plan gegee het, was "Expédition Particulière" en sy missie was om die Amerikaanse rebellemagte teen Brittanje in die Amerikaanse Revolusionêre Oorlog te ondersteun. In Engels was dit bekend as die Special Expedition.

Beskrywing van Rochambeau se historiese aankoms by Newport in Julie 1780 soos gehaal (pp.10-11) uit gepubliseerde artikel "The Coming of the French Fleet ”deur George Woodbridge in Newport History, Journal of the Newport Historical Society, vol. 53, Winter 1980 No.177, pp.4-21. Artikel is herdruk in 'n spesiale uitgawe van dieselfde tydskrif (vols. 72-73, herfs 2003-2004, nrs. 249-250) oor die 'French in Newport'.

“[Rochambeau] beland op 11 Julie in 'n onwelkome Newport. Niemand het vir hom luike ontvang nie en deure was stewig toe. Die Franse het geglo dat hulle kom help het, maar die Amerikaners wou hulle blykbaar nie hê nie. Daar was verskeie redes. Die komiese toneelvoorstelling van die Fransman as 'n soort dansende meester met dandified maniere, met 'n dun, klein gekrulde swart snor, stinkend van parfuum, met vroulike maniere, was goed gevestig.

Miskien bevestig hierdie prentjie ongeveer twee jaar voor Rochambeau se aankoms, D'Estaing met 'n Franse vloot was in Newport -waters. 'N Gesamentlike plan is ontwikkel vir 'n gekombineerde Rhode Island -burgermag en Franse aanval op Newport, wat toe deur die Engelse gehou is.

Soos daar gereeld in gesamentlike weermag-vlootondernemings gebeur, het iets skeefgeloop. D'Estaing het aangekom en selfs 'n paar troepe laat land, maar geen Amerikaners het verskyn nie. Daar word vermoed dat 'n storm 'n groot Engelse vloot aan die kom was. D'Estaing het weer sy troepe aangepak en weggevaar. Toe land generaal Sullivan en die Rhode Island -burgermag aan die noordkant van die eiland en nader Newport.

Die Slag van Rhode Island het gevolg, en hoe dit ook al beskryf word, dit was 'n Engelse oorwinning en 'n Amerikaanse nederlaag. Maar omdat niemand daarvan hou om te erken dat mislukking sy skuld is nie, het die Amerikaners die Franse maklik die skuld gegee. Die Engelse het gehelp. Hulle het luidkeels verkondig dat die Franse nie sou baklei nie en dat hulle nie sou wou nie, dat hulle nie van plan was om die Amerikaners te help nie, maar net grond vir hulself wou kry.

Hierdie sienings is maklik in Newport aanvaar deur die lojaliste, van wie daar baie was, en ook deur die patriotte, geïrriteerd deur die nederlaag in die Slag van Rhode Island. Verder het die Newporters pas erg onder 'n leër (Engelse) besetting gely en wou hulle nie 'n ander hê nie, selfs nie deur 'n vermoedelik vriendelike mag nie.
Ten spyte van die gebrek aan verwelkoming, het Rochambeau die nag van die 11de oornag en die volgende dag gaan werk. Sy eerste taak was om 'n geskikte kampterrein vir sy soldate te vind.

Hulle was ongeveer drie maande aan boord, ongeveer 'n derde was siek. Hy was angstig om hulle aan wal te kry waar hulle kan oefen en 'n verandering in dieet kan kry. Hy het 'n bevredigende plek gevind en dit duidelik gemaak dat die Franse die huur sou betaal vir alle grond wat hulle beset het, en nie net in die afskrywing van papiergeld nie, maar in soliede silwer en goue munte. Toe ondersoek hy die moontlikheid om voorrade te bekom, en maak altyd duidelik dat die Franse niks sal neem nie en sal betaal vir alles wat hulle ontvang.

Luike begin oopkom. Vroeg die dag het 'n amptelike verwelkomingsbeampte van die generaal Washington aangekom, die mense begin vermoed dat die Franse gekom het, nie om dinge self te beslag nie, maar op versoek. Dan was daar die invloed van Rochambeau self. Hy het nie die voorraadbeeld van 'n Fransman vervul nie. Inteendeel, hy was robuust, manlik, vriendelik, eenvoudig. As hy geen Engels praat nie en dit nooit goed sou spreek nie, was hy nietemin hartlik en uitgaande.
Teen die aand van die 12de mening het homself heeltemal omgekeer. Die stad was briljant verlig, 'n skilderagtige en juigende gesig vir diegene wat nog op die skepe was. Die volgende dag het die Franse troepe begin klim. Hulle kamp te midde van appelboorde langs die nou Bellevue -laan, waar dit deur Narragansett gekruis word. ”

Die Rochambeau -standbeeld in King Park, waar generaal Rochambeau beland het toe hy in 1780 in Amerika aangekom het, is in 1934 opgerig ter herdenking van die prestasies van generaal Comte de Rochambeau.


Inhoud

Tydens die Amerikaanse Revolusie het die dertien Amerikaanse state hul koloniale regerings vervang met republikeinse grondwette wat gebaseer was op die beginsel van skeiding van magte, en die regering in wetgewende, uitvoerende en geregtelike takke georganiseer het. Hierdie revolusionêre grondwette onderskryf wetgewende oppergesag deur die meeste mag in die wetgewer te plaas - aangesien dit as die mees verteenwoordigende van die mense beskou is - insluitend mag wat tradisioneel beskou word as die uitvoerende en geregtelike tak. Staatsbestuurders het nie aansienlike gesag nie, en staatshowe en regters was onder die beheer van die wetgewende tak. [5]

Nadat hulle in 1776 onafhanklikheid van Brittanje verklaar het, het die dertien state 'n permanente alliansie aangegaan om Amerikaanse pogings om die Revolusionêre Oorlog te wen, te koördineer. Hierdie alliansie, die Verenigde State, sou beheer word volgens die Statute van die Konfederasie, wat meer 'n verdrag tussen onafhanklike lande was as 'n nasionale grondwet. [6] Die artikels is in 1777 deur die Tweede Kontinentale Kongres aanvaar, maar eers in 1781 deur alle state bekragtig. [7] Gedurende die Konfederasieperiode was die Verenigde State in wese 'n federasie van onafhanklike republieke, met die artikels wat staatsoewereiniteit waarborg en onafhanklikheid. Die Konfederasie is bestuur deur die Kongres van die Konfederasie, 'n eensamer wetgewer wie se lede deur die staatswetgewers gekies is en waarin elke staat 'n enkele stem uitbring. [8] Die kongres het 'n beperkte stel magte gekry, veral op die gebied van oorlogvoering en buitelandse aangeleenthede. Dit kon nie belasting of tariewe hef nie, en dit kon slegs geld van die state aanvra, sonder die mag om misdadige state te dwing om te betaal. [9] Aangesien die artikels slegs deur 'n eenparige stemming van die state gewysig kon word, het elke staat effektiewe vetoreg oor enige voorgestelde verandering. [10] 'n Supermeerderheid (nege uit dertien staatsafvaardigings) was nodig vir die Kongres om groot wetgewing aan te neem soos oorlogsverklaring, verdragte of geld leen. [11] Die Konfederasie het geen uitvoerende of geregtelike takke gehad nie, wat beteken dat die Konfederasie-regering nie effektiewe middele gehad het om sy eie wette en verdrae teen die nie-nakoming van die staat af te dwing. [12] Byna almal het gou duidelik geword dat die Konfederasie -regering, soos oorspronklik georganiseer, onvoldoende was om die verskillende probleme waarmee die Verenigde State te kampe het, te hanteer. [10]

Toe die onmiddellike taak om die oorlog te wen verby was, het state begin kyk na hul eie belange eerder as dié van die hele land. Teen die middel van die 1780's weier state om finansiering aan die Kongres te verskaf, wat beteken dat die Konfederasie-regering nie die rente op sy buitelandse skuld kan betaal, soldate langs die Ohio-rivier kan betaal of Amerikaanse seevaarte op die Mississippirivier kan verdedig teen Spaanse inmenging nie. [13] In 1782 het Rhode Island 'n veto uitgespreek teen 'n wysiging wat die Kongres sou toegelaat het om belasting op invoer te hef om federale skuld af te betaal. 'N Tweede poging is aangewend om 'n federale insetting in 1785 goed te keur, maar hierdie keer was dit New York wat dit afkeur. [14]

Die Konfederasie -kongres het ook nie die bevoegdheid gehad om handel in buitelandse en tussenstate te reguleer nie. Brittanje, Frankryk en Spanje het verskillende beperkings op Amerikaanse skepe en produkte opgelê, terwyl die VSA nie in staat was om vergeldingsbeleid te koördineer nie. Toe state soos Massachusetts of Pennsylvania wederkerige pligte op Britse handel geplaas het, het buurstate soos Connecticut en Delaware gratis hawens gevestig om 'n ekonomiese voordeel te behaal. In die 1780's het sommige state selfs doeaneregte begin toepas teen die handel in buurstate. [15] In 1784 het die kongres 'n wysiging voorgestel om hom magte oor buitelandse handel te gee, maar dit het nie eenparige goedkeuring deur die state ontvang nie. [16]

Baie Amerikaners van die hoër klas het gekla dat staatsgrondwette te demokraties is en gevolglik is wetgewers meer gemoeid met die handhawing van volksgoedkeuring as om te doen wat die beste vir die land is. Die mees dringende voorbeeld was die manier waarop staatswetgewers gereageer het op oproepe om ekonomiese verligting in die 1780's. Baie mense kon nie belasting en skuld betaal nie as gevolg van 'n na-oorlogse ekonomiese depressie wat vererger is deur 'n tekort aan goud en silwer muntstukke. State het gereageer deur papiergeld uit te reik, wat dikwels in waardeverswakking afgeneem het, en deur dit makliker te maak om belasting- en skuldbetalings uit te stel. Hierdie beleid het debiteure ten gunste van skuldeisers bevoordeel, en daar is voorgestel dat die Kongres die mag kry om sulke populistiese wette te voorkom. [17]

Toe die regering van Massachusetts weier om soortgelyke hulpverleningswetgewing in te stel, het plattelandse boere geweld in Shays 'Rebellion (1786–1787) gebruik. Hierdie opstand is gelei deur 'n voormalige kaptein van die Revolusionêre Oorlog, Daniel Shays, 'n kleinboer met belastingskuld, wat nog nooit betaling ontvang het vir sy diens in die Kontinentale Weermag nie. Die rebellie het maande geneem voordat Massachusetts neergelê is, en sommige wou 'n federale leër hê wat sulke opstande sou kon onderdruk. [18]

Hierdie en ander kwessies het baie van die stigters baie bekommerd gemaak dat die Unie, soos dit tot dusver bestaan ​​het, die gevaar loop om uitmekaar te breek. [19] [20] In September 1786 vergader afgevaardigdes van vyf state by die Annapolis -konvensie en nooi alle state uit na 'n groter byeenkoms wat in 1787 in Philadelphia gehou sal word. hersiening van die statute van die konfederasie ". [21] Rhode Island was die enigste staat wat in Mei 1790 geweier het om afgevaardigdes te stuur, hoewel dit die laaste staat sou word wat die Grondwet bekragtig het. [22]

Die byeenkoms wat oorspronklik beplan was om op 14 Mei te begin, moes uitgestel word toe baie min van die geselekteerde afgevaardigdes op daardie dag teenwoordig was weens die moeilike reis aan die einde van die 18de eeu. Op 14 Mei was slegs afgevaardigdes van Virginia en Pennsylvania teenwoordig. [23] Eers op 25 Mei is 'n kworum van sewe state verseker en kon die byeenkoms in die Pennsylvania State House begin. [23] Afgevaardigdes van New Hampshire sou eers 23 Julie by die byeenkoms aansluit, meer as halfpad deur die verrigtinge. [24]

Een van die eerste dinge wat die konvensie gedoen het, was om 'n voorsittende beampte te kies, wat George Washington eenparig verkies om die president van die byeenkoms te wees en om James McHenry as sekretaris van die byeenkoms te kies. [25] Die Konvensie het toe reëls aangeneem om sy verrigtinge te beheer. Elke staatsafvaardiging het 'n enkele stem gekry vir of teen 'n voorstel in ooreenstemming met die meerderheidsopinie van die afgevaardigdes van die staat. [26] Hierdie reël het die mag van die kleiner state verhoog. [27]

Toe die afgevaardigdes van 'n staat eweredig oor 'n mosie verdeel het, het die staat nie gestem nie. Gedurende die byeenkoms kom en gaan afgevaardigdes gereeld. Slegs 30 tot 40 afgevaardigdes was op 'n gewone dag teenwoordig, en elke staat het sy eie kworumvereistes. Maryland en Connecticut het 'n enkele afgevaardigde toegelaat om sy stem uit te bring. New York het vereis dat al drie sy afgevaardigdes teenwoordig was. As daar te min van die afgevaardigdes van 'n staat by was, het die staat nie 'n stem uitgebring nie. Nadat twee van die drie afgevaardigdes van New York die byeenkoms middel Julie laat vaar het sonder om van plan te wees om terug te keer, kon New York nie meer oor die voorstelle tydens die byeenkoms stem nie, hoewel Alexander Hamilton gereeld tydens die debatte sou bywoon en af ​​en toe kon praat. . [26] [27]

Die reëls het afgevaardigdes in staat gestel om te heroorweeg van enige besluit waaroor voorheen gestem is. Dit het die afgevaardigdes in staat gestel om strooi -stemme te neem om die sterkte van omstrede voorstelle te meet en van mening te verander terwyl hulle vir konsensus werk. [28] Daar is ook ooreengekom dat die besprekings en stemme tot die einde van die vergadering geheim gehou sou word. [29] Ten spyte van die snikhete somerhitte, is die vensters van die vergadersaal vasgespyker om die verrigtinge geheim te hou vir die publiek. [30] Alhoewel William Jackson as sekretaris verkies is, was sy rekords kort en bevat dit min besonderhede. Madison s'n Aantekeninge van debatte in die Federale Konvensie van 1787, aangevul deur die aantekeninge van Robert Yates, bly die mees volledige verslag van die byeenkoms. [31] Weens die belofte van geheimhouding is Madison se rekening eers na sy dood in 1836 gepubliseer. [32]

James Madison van Virginia het elf dae vroeër in Philadelphia aangekom en was vasbeslote om die byeenkoms se agenda te bepaal. [33] Voor die byeenkoms bestudeer Madison republieke en konfederasies deur die geskiedenis, soos antieke Griekeland en die huidige Switserland. [34] In April 1787 stel hy 'n dokument op met die titel "Vices of the Political System of the United States", wat die Amerikaanse politieke stelsel stelselmatig evalueer en oplossings bied vir die swakhede daarvan. [35] As gevolg van sy vooraf voorbereiding, het Madison se bloudruk vir grondwetlike hersiening die beginpunt geword vir die beraadslaging van die konvensie. [36]

Madison het geglo dat die oplossing vir Amerika se probleme in 'n sterk sentrale regering gevind kan word. [34] Die kongres het verpligte belastingowerheid sowel as mag nodig gehad om buitelandse en interstaatlike handel te reguleer. [33] Om inmenging deur die staat met die gesag van die federale regering te voorkom, meen Madison dat daar 'n manier moet wees om die federale oppergesag af te dwing, soos 'n uitdruklike reg van die Kongres om geweld te gebruik teen nie-nakomende state en die totstandkoming van 'n federale hofstelsel . Madison het ook geglo dat die wyse van verteenwoordiging in die kongres moes verander. Aangesien Madison volgens die plan se gesag regstreeks oor die burgers uitoefen - nie net deur die state nie - moet die verteenwoordiging deur die bevolking verdeel word, met meer bevolkte state wat meer stemme in die kongres het. [37]

Madison was ook besorg oor die voorkoming van 'n tirannie van die meerderheid. Die regering moes neutraal wees tussen die verskillende faksies of belangegroepe wat die samelewing verdeel het - skuldeisers en debiteure, ryk en arm, of boere, handelaars en vervaardigers. Madison het geglo dat 'n enkele faksie die regering in 'n staat makliker sou kon beheer, maar dat dit 'n moeiliker tyd sou hê om 'n nasionale regering uit baie belangegroepe te oorheers. Die regering kan ontwerp word om kantoorhouers verder te isoleer van die druk van 'n meerderheidsfaksie. Om die nasionale gesag en minderheidsregte te beskerm, het Madison geglo dat die kongres vetoreg moet kry oor staatswette. [38]

Terwyl hy wag totdat die byeenkoms formeel begin, skets Madison sy aanvanklike voorstel, wat bekend staan ​​as die Virginia -plan en sy siening as 'n sterk nasionalis weerspieël. Die afgevaardigdes van Virginia en Pennsylvania stem saam met Madison se plan en vorm die belangrikste koalisie binne die konvensie. [39] Die plan was gebaseer op die staatsregerings en is opgestel in die vorm van vyftien resolusies waarin basiese beginsels uiteengesit word. Dit ontbreek die stelsel van kontrole en saldo's wat sentraal sou staan ​​in die Amerikaanse grondwet. [40] Dit het 'n opperste nasionale regering gevra en was 'n radikale afwyking van die Statute van die Konfederasie. [41] Op 29 Mei het Edmund Randolph, die goewerneur van Virginia, die Virginia -plan aan die byeenkoms voorgelê. [42]

Op dieselfde dag het Charles Pinckney van Suid -Carolina sy eie plan bekendgestel wat ook die mag van die nasionale regering aansienlik verhoog het, maar die ondersteuners van die Virginia -plan het verseker dat dit, in plaas van die plan van Pinckney, die meeste aandag geniet. [43] Baie van Pinckney se idees het wel in die finale konsep van die Grondwet verskyn. Sy plan vereis dat 'n tweekamerwetgewer bestaan ​​uit 'n Huis van Afgevaardigdes en 'n Senaat. Die volksverkose Huis sou senatore kies wat vir 'n termyn van vier jaar dien en een van die vier streke verteenwoordig. Die nasionale wetgewer sou vetoreg oor staatswette hê. Die wetgewer kies 'n uitvoerende hoof wat 'n president genoem word. Die president en sy kabinet sou vetoreg oor wetgewing hê. Die plan het ook 'n nasionale regbank ingesluit. [44]

Op 30 Mei het die konvensie op versoek van Gouverneur Morris ingestem "dat 'n nasionale regering ingestel moet word wat bestaan ​​uit 'n hoogste wetgewer, uitvoerende gesag en regbank". [45] Dit was die konvensie se eerste stap om sy mandaat te oorskry bloot om die Konfederasie te wysig en in plaas daarvan 'n heeltemal nuwe regering op te stel. [46] Nadat die konvensie ingestem het tot die idee van 'n opperste nasionale regering, het die konvensie begin om spesifieke dele van die Virginia -plan te bespreek.

Congress Edit

Die Virginia -plan het 'n beroep gedoen dat die eensamer Konfederasie -kongres vervang moet word deur 'n tweekamer -kongres. Dit sou 'n ware nasionale wetgewer wees wat wette kan maak "in alle gevalle waar die afsonderlike state onbevoeg is". [47] Dit kan ook 'n veto teen staatswette maak. Verteenwoordiging in albei huise van die kongres word verdeel volgens 'bydraekwotas' ('n staat se rykdom soos weerspieël in die belasting wat dit betaal het) of die grootte van die bevolking wat nie slawe is nie. Die laer huis van die kongres sou direk deur die mense verkies word, terwyl die boonste kamer deur die laer huis verkies sou word deur kandidate wat deur die staat se wetgewers benoem is. [48]

Proporsionele verteenwoordiging Redigeer

Onmiddellik nadat hulle ingestem het om 'n opperste nasionale regering te vorm, wend die afgevaardigdes hulle tot die voorstel van die Virginia -plan vir proporsionele verteenwoordiging in die kongres. [49] Virginia, Pennsilvanië en Massachusetts, die mees bevolkte state, was ontevrede met die reël van een stem per staat in die Konfederasie-kongres omdat hulle deur die kleiner state uitgestem kon word ten spyte van meer as die helfte van die land se bevolking. [50] Tog was die afgevaardigdes verdeeld oor die beste manier om verteenwoordigers te verdeel. Bydraekwotas het 'n beroep op suidelike afgevaardigdes gedoen omdat hulle slawe -eiendom sou insluit, maar Rufus King van Massachusetts het die onpraktiese kant van so 'n plan beklemtoon. As die nasionale regering nie direkte belasting hef nie (wat dit die komende eeu selde gedoen het), het hy opgemerk, kon geen verteenwoordigers aangewys word nie. Dit is ook moeilik om sulke kwotas te bereken as gevolg van 'n gebrek aan betroubare data. Die verteenwoordiging van die aantal "vrye inwoners" was ongewild onder afgevaardigdes uit die Suide, waar veertig persent van die bevolking slawe was. [51] Boonop was die klein state gekant teen enige verandering wat hul eie invloed verminder het. Delaware se afvaardiging het gedreig om die konvensie te verlaat as proporsionele verteenwoordiging die gelyke verteenwoordiging vervang, sodat die debat oor verdeling uitgestel word. [52]

Op 9 Junie het William Paterson van New Jersey die afgevaardigdes daaraan herinner dat hulle na Philadelphia gestuur is om die Statute van die Konfederasie te hersien, nie om 'n nasionale regering te stig nie. Terwyl hy ingestem het dat die Konfederasie -kongres nuwe magte nodig het, insluitend die mag om die state te dwing, was hy vasbeslote dat 'n konfederasie gelyke verteenwoordiging van state vereis. [53] James Madison teken sy woorde soos volg op: [54]

[Die Artikels van die Konfederasie] was dus die regte basis vir al die verrigtinge van die Konvensie. Ons behoort binne die perke te bly, of ons moet deur ons kiesers beskuldig word van onsurpasie. . . die kommissies waaronder ons opgetree het, was nie net die maatstaf van ons mag nie. [H] hey het ook die sentimente van die state aangaande ons beraadslaging aangedui. Die idee van 'n nasionale [regering], in teenstelling met 'n federale, het nooit by een van hulle opgekom nie, en vir die openbare gedagtes moet ons onsself akkommodeer. Ons het geen mag om verder te gaan as die federale skema nie, en as ons dit gehad het, is die mense nie ryp vir enige ander nie. Ons moet die mense volg, die mense sal ons nie volg nie.

Tweekameralisme en verkiesings Redigeer

—James Madison, soos opgeteken deur Robert Yates, Dinsdag 26 Junie 1787 [55]

Op 31 Mei het die afgevaardigdes die struktuur van die kongres bespreek en hoe die lede daarvan gekies sou word. Die verdeling van die wetgewer in 'n boonste en onderste huis was bekend en het wye steun gehad. Die Britse parlement het 'n verkose Lagerhuis en 'n oorerflike House of Lords gehad. Alle state het tweekamerwetgewers gehad, behalwe Pennsylvania. [56] Die afgevaardigdes het vinnig ooreengekom dat elke kongreshuis rekeninge moet kan opstel. Hulle het ook ooreengekom dat die nuwe kongres al die wetgewende bevoegdhede van die Konfederasie -kongres sou hê en vetoreg oor staatswette sou hê. [57]

Daar was 'n mate van opposisie teen die gewilde verkiesing van die laerhuis of die Huis van Verteenwoordigers. Elbridge Gerry van Massachusetts en Roger Sherman van Connecticut was bang dat die mense te maklik deur demagoges mislei kan word en dat volksverkiesing tot heerskappy en anargie kan lei. Pierce Butler van Suid -Carolina het geglo dat slegs ryk mense met eiendom mag vertrou word met politieke mag. Die meerderheid van die byeenkoms ondersteun egter volksverkiesing. [58] George Mason van Virginia het gesê dat die laerhuis 'die groot bewaarplek van die demokratiese beginsel van die regering' sou wees. [59]

Daar was algemene ooreenkoms dat die hoërhuis of die senaat kleiner en meer selektief as die laerhuis moet wees. Die lede daarvan moet mans wees, afkomstig van die intelligentste en deugdigste onder die burgers. [60] Ondervinding het die afgevaardigdes oortuig dat so 'n boonste huis nodig was om die buitensporighede van die demokraties verkose laerhuis te tem. [56] Die metode van die Virginia -plan om die senaat te kies was meer omstrede. Lede wat gemoeid is met die behoud van staatsmag, wou hê dat staatswetgewers senatore moet kies, terwyl James Wilson van Pennsylvania direkte verkiesing deur die mense voorstel. [61] Eers op 7 Junie het die afgevaardigdes eenparig besluit dat staatswetgewers senatore sou kies. [62]

Drie-vyfdes-verhouding Wysig

Wat die kwessie van proporsionele verteenwoordiging betref, was die drie groot state nog steeds teëgestaan ​​deur die agt klein state. James Wilson het besef dat die groot state die ondersteuning van die diep suidelike state Georgia en die Carolinas nodig het. Vir hierdie suidelike afgevaardigdes was die beskerming van slawerny die belangrikste prioriteit. [63] In samewerking met John Rutledge van Suid-Carolina het Wilson op 11 Junie die drie-vyfde-kompromie voorgestel. Nege state het ten gunste gestem, met slegs New Jersey en Delaware daarteen. [64] Hierdie kompromie sou aan die Suide ten minste 'n dosyn bykomende kongreslede en kieskollege stemme gee. [65] Dieselfde dag het die alliansie tussen groot state/slawe-staat ook daarin geslaag om die verhouding van drie vyfdes op setels in die Senaat toe te pas (alhoewel dit later omgekeer is). [66]

Uitvoerende tak Edit

Aangesien die Engelse reg tipies erken het dat die regering twee afsonderlike funksies het - wetgewing wat in die wetgewer vervat is en die uitvoerende wet in die koning en sy howe - was die verdeling van die wetgewer van die uitvoerende gesag en die regbank 'n natuurlike en onbetwiste punt. [67] [ bladsy benodig ] Tog sou die vorm wat die uitvoerende gesag moet aanneem, sy bevoegdhede en die keuse daarvan 'n bron van konstante geskil wees gedurende die somer van 1787. [68] Destyds het min nasies nie -erflike bestuurders gehad wat as modelle kon dien. Die Nederlandse Republiek is gelei deur 'n stadhouer, maar hierdie amp is gewoonlik geërf deur lede van die Huis van Oranje. Die Switserse Konfederasie het geen enkele leier nie, en die keusemargargieë van die Heilige Romeinse Ryk en die Pools -Litause Gemenebes is as korrup beskou. [69]

As gevolg van hul koloniale ervaring, wantrou die Amerikaners 'n sterk uitvoerende hoof. Ingevolge die Statute van die Konfederasie was die Komitee van die State die naaste aan 'n uitvoerende gesag, wat by magte was om die regering se sake te verhandel terwyl die kongres in reses was. Hierdie liggaam was egter grootliks onaktief. Die revolusionêre staatsgrondwette het die goewerneurs ondergeskik gestel aan die wetgewers en hulle die uitvoerende vetoreg teen wetgewing ontken. Sonder vetoreg kon goewerneurs nie wetgewing blokkeer wat minderheidsregte bedreig nie. [70] State het goewerneurs op verskillende maniere gekies. Baie staatsgrondwette het wetgewers bemagtig om hulle te kies, maar verskeie het direkte verkiesing deur die mense moontlik gemaak. In Pennsylvania het die mense 'n uitvoerende raad verkies en die wetgewer het een van sy lede as uitvoerende hoof aangestel. [69]

Die Virginia -plan stel 'n nasionale uitvoerende gesag voor wat deur die kongres gekies is. Dit sou die mag hê om nasionale wette uit te voer en die bevoegdheid hê om oorlog en verdragte te sluit. [71] Of die uitvoerende gesag 'n enkele persoon of 'n groep mense sou wees, is nie bepaal nie. [72] Die uitvoerende gesag sou saam met 'n 'gerieflike aantal' federale regters 'n Raad van Hersiening saamstel met die mag om veto teen enige kongreshandeling te veto. Hierdie veto kan deur 'n ongespesifiseerde aantal stemme in beide kongreshuise oorskry word. [71]

Unitary executive Redigeer

James Wilson was bang dat die Virginia -plan die uitvoerende gesag te afhanklik van die kongres maak. Hy het aangevoer dat daar 'n enkele, eenheidsbestuurder moet wees. Lede van 'n meervoudige uitvoerende gesag sou heel waarskynlik uit verskillende streke gekies word en streeksbelange verteenwoordig. Volgens Wilson kan slegs 'n enkele uitvoerende gesag die hele land verteenwoordig terwyl hy 'energie, versending en verantwoordelikheid' aan die regering gee. [73]

Wilson het sy begrip van burgerlike deugde soos gedefinieer deur die Skotse Verligting gebruik om die presidensie te help ontwerp. Die uitdaging was om 'n behoorlik saamgestelde uitvoerende gesag te ontwerp wat geskik was vir 'n republiek en gebaseer was op burgerlike deugde deur die algemene burger. Hy het 56 keer gepraat en gevra vir 'n uitvoerende hoof wat energiek, onafhanklik en verantwoordelik is. Hy was van mening dat die matige klaskonflik in die Amerikaanse samelewing 'n vlak van geselligheid en vriendskappe tussen klasse oplewer wat die presidentskap die simboliese leier van die hele Amerikaanse volk kan maak. Wilson het nie die moontlikheid van bitter gepolariseerde politieke partye oorweeg nie. Hy beskou volksoewereiniteit as die sement wat Amerika bymekaar hou wat die belange van die mense en die presidensiële administrasie verbind. Die president moet 'n man van die mense wees wat die nasionale verantwoordelikheid vir die openbare belang vergestalt en deursigtigheid en aanspreeklikheid bied deur 'n hoogs sigbare nasionale leier te wees, in teenstelling met talle grotendeels anonieme kongreslede. [74] [75] [76]

Op 1 Junie stel Wilson voor dat 'die uitvoerende gesag uit 'n enkele persoon bestaan'. Hierdie mosie is gesekondeer deur Charles Pinckney, wie se plan 'n enkele uitvoerende gesag vereis en hierdie amptenaar spesifiek 'president' genoem het. [73] Roger Sherman het beswaar aangeteken ten gunste van iets soortgelyk aan 'n parlementêre stelsel waarin die uitvoerende gesag aangestel moet word deur en direk verantwoording moet doen aan die wetgewer. Edmund Randolph was dit met Wilson eens dat die uitvoerende gesag 'krag' nodig het, maar hy keur 'n eenheidsbestuurder af, waarvan hy bang was 'die fetus van die monargie'. [77] Randolph en George Mason het die opposisie teen 'n eenheidsbestuurder gelei, maar die meeste afgevaardigdes was dit met Wilson eens. Die vooruitsig dat George Washington die eerste president sou wees, het moontlik die voorstanders van 'n eenheidsbestuur toegelaat om 'n groot koalisie op te bou. Wilson se mosie vir 'n enkele uitvoerende gesag goedgekeur op 4 Junie. [78] Aanvanklik het die konvensie die ampstermyn van die uitvoerende gesag op sewe jaar bepaal, maar dit sal heroorweeg word. [79]

Verkiesing, verwydering en vetoregulering

Wilson het ook aangevoer dat die uitvoerende gesag direk deur die mense verkies moet word. Slegs deur direkte verkiesing kon die uitvoerende gesag onafhanklik wees van sowel die kongres as die state. [80] Hierdie siening was ongewild. 'N Paar afgevaardigdes soos Roger Sherman, Elbridge Gerry en Pierce Butler was gekant teen die direkte verkiesing van die uitvoerende gesag omdat hulle die mense te maklik gemanipuleer het. Die meeste afgevaardigdes het egter nie die intelligensie van die kiesers bevraagteken nie, maar die traagheid waarmee inligting aan die einde van die 18de eeu versprei het, het hulle betref. As gevolg van 'n gebrek aan inligting, sou die gemiddelde kieser te onkundig wees oor die kandidate om 'n ingeligte besluit te neem. [81]

'N Meerderheid afgevaardigdes was ten gunste van die president se verkiesing deur die Kongres vir 'n termyn van sewe jaar, hoewel daar kommer was dat dit die wetgewer te veel mag sou gee. Afgevaardigdes in die suide ondersteun die keuring deur staatswetgewers, maar dit is gekant teen nasionaliste soos Madison wat gevrees het dat so 'n president 'n magsmakelaar tussen verskillende staatsbelange sou word eerder as 'n simbool van nasionale eenheid. Omdat hy besef het dat direkte verkiesing onmoontlik was, het Wilson voorgestel wat die kieskollege sou word - die state sou verdeel word in distrikte waarin kiesers kiesers sou kies wat dan die president sou verkies. Dit sou die skeiding van magte behou en die staatswetgewers uit die keuringsproses hou. Aanvanklik het hierdie skema egter min ondersteuning gekry. [82]

Die kwessie was een van die laaste groot kwessies wat opgelos is. Besluit is bereik deur aan te pas by die voorstel van die kieskollege. Destyds, voor die stigting van moderne politieke partye, was daar 'n wydverspreide kommer dat kandidate gereeld nie 'n meerderheid kiesers in die kieskollege sou kry nie. Die metode om hierdie probleem op te los, was dus 'n betwiste kwessie. Die meeste het gedink dat die Huis van Verteenwoordigers dan die president moet kies, aangesien dit die wil van die mense die naaste weerspieël. Dit het onenigheid veroorsaak tussen afgevaardigdes uit kleiner state, wat besef het dat dit hul state in die nadeel sou stel. Om hierdie geskil op te los, het die Konvensie ooreengekom dat die Huis die president sou verkies indien geen kandidaat 'n meerderheid van die kieskollege het nie, maar dat elke staatsafvaardiging as 'n blok sou stem, eerder as individueel. [79]

Die Virginia -plan het geen voorsiening gemaak vir die verwydering van die uitvoerende gesag nie. Op 2 Junie stel John Dickinson van Delaware voor dat die president op versoek van 'n meerderheid staatswetgewers deur die kongres uit sy amp onthef word. Madison en Wilson het hierdie staatsinmenging in die nasionale uitvoerende gesag gekant. Sherman het aangevoer dat die kongres die president om watter rede ook al moes verwyder, uit hoofsaaklik 'n wantroue-stemming. George Mason is bekommerd dat die president 'n "blote wese van die wetgewer" sou wees en die skeiding van magte sou skend. Dickinson se mosie is van die hand gewys, maar in die nadraai van die stemming was daar steeds geen konsensus oor hoe 'n ongeskikte president uit sy amp verwyder moet word nie. [83]

Op 4 Junie het die afgevaardigdes oor die Raad van Hersiening gedebatteer. Wilson en Alexander Hamilton van New York het nie saamgestem met die vermenging van uitvoerende en geregtelike takke nie. Hulle wou hê dat die president 'n absolute veto moet hê om sy onafhanklikheid van die wetgewende tak te waarborg. Onthou hoe koloniale goewerneurs hul veto gebruik om geld van die wetgewer af te pers, het Benjamin Franklin van Pennsylvania daarteen gekant om die president 'n absolute veto te gee. Gerry het voorgestel dat 'n tweederde-meerderheid in albei kongreshuise enige veto van die Raad van Hersiening kan herroep. Dit is gewysig om die raad alleen met die president te vervang, maar Madison het aangedring op die behoud van 'n hersieningsraad en die oorweging van die vetoreg is uitgestel. [84]

Regswese Redigeer

In die Engelse tradisie is regters beskou as agente van die koning en sy hof wat hom deur sy hele koninkryk verteenwoordig het. Madison was van mening dat hierdie direkte verband tussen staatsbestuurders en regters in die Amerikaanse state 'n bron van korrupsie was deur middel van beskerming, en het gedink dat die verband tussen die twee verbreek moes word, en sodoende die 'derde tak' van die regbank wat sonder was enige direkte presedent voor hierdie punt. [67] [ bladsy benodig ]

Op 4 Junie het afgevaardigdes eenparig ingestem tot 'n nasionale regbank "van een hoogste tribunaal en een of meer minderwaardige tribunale". Die afgevaardigdes was dit nie eens oor hoe federale regters gekies moet word nie. Die Virginia -plan het 'n beroep op die nasionale wetgewer gedoen om regters aan te stel. James Wilson wou hê die president moet regters aanstel om die mag van die amp te verhoog. [85]

Op 13 Junie is die hersiene verslag oor die Virginia -plan uitgereik. Hierdie verslag gee 'n opsomming van die besluite wat die afgevaardigdes in die eerste twee weke van die byeenkoms geneem het. Daar is ooreengekom dat 'n "nasionale regbank, wat uit een hoogste tribunaal bestaan, ingestel moet word". Die kongres het die mag om minderwaardige howe te skep en aan te stel. Regters sou hul amp beklee "tydens goeie gedrag", en die senaat sou hulle aanstel. [86]

Alternatiewe planne Redigeer

Die afgevaardigdes van die klein staatsburgers is ontsteld oor die plan wat vorm aanneem: 'n opperste nasionale regering wat staatswette en proporsionele verteenwoordiging in beide kongreshuise kan oorheers. [87] William Paterson en ander afgevaardigdes van New Jersey, Connecticut, Maryland en New York het 'n alternatiewe plan opgestel wat bestaan ​​uit verskeie wysigings aan die Statute van die Konfederasie. Onder die New Jersey -plan, soos dit genoem is, sou die Konfederasie -kongres eensaam bly, met elke staat een stem. Die kongres sal toegelaat word om tariewe en ander belasting te hef, asook handel en handel te reguleer. Die kongres sou 'n meervoudige "federale uitvoerende gesag" kies, wie se lede 'n enkele termyn sou dien en op versoek van 'n meerderheid staatsbestuurders deur die kongres verwyder kon word. Daar sou ook 'n federale regbank wees om Amerikaanse wetgewing toe te pas. Federale regters dien lewenslank en word deur die bestuurders aangestel. Wette wat deur die kongres uitgevaardig is, het voorrang bo staatswette. Hierdie plan is op 15 Junie bekendgestel. [88] [89] [44]

Op 18 Junie het Alexander Hamilton van New York sy eie plan voorgelê wat in stryd was met beide die Virginia- en New Jersey -planne. Dit het 'n beroep gedoen dat die grondwet die voorbeeld van die Britse regering moet wees. Die tweekamerwetgewer het 'n laer huis ingesluit wat die vergadering genoem is wat deur die mense vir drie jaar verkies is. Die mense sou kiesers kies wat die lede van 'n senaat sou kies wat lewenslank gedien het. Kiesers sou ook 'n enkele uitvoerende gesag, die goewerneur, kies wat ook lewenslank sou dien. Die goewerneur het 'n absolute veto oor wetsontwerpe. Daar sou ook 'n nasionale regbank wees wie se lede lewenslank sou dien. Hamilton het 'n beroep gedoen op die afskaffing van die state (of ten minste die vermindering daarvan tot sub-jurisdiksies met beperkte magte). Sommige geleerdes het voorgestel dat Hamilton hierdie radikale plan voorgestel het om die Virginia -plan te help beveilig deur dit in vergelyking matig te laat lyk. Die plan was so in pas met die politieke realiteit dat daar nie eers oor gedebatteer is nie, en Hamilton sou jare lank bekommerd wees oor die beskuldigings dat hy 'n monargis was. [90] [44]

Op 19 Junie het die afgevaardigdes gestem oor die New Jersey -plan. Met die steun van die slawestate en Connecticut het die groot state die plan met 'n marge van 7–3 verslaan. Die afvaardiging van Maryland was verdeeld, so dit het nie gestem nie. [91] Dit het nie die debat oor verteenwoordiging beëindig nie. Die afgevaardigdes bevind hulle eerder in 'n dooiepunt wat tot in Julie geduur het.

Kompromis wysig in Connecticut

By verskeie geleenthede het die afvaardiging van Connecticut - Roger Sherman, Oliver Ellsworth en William Samuel Johnson - 'n kompromis voorgestel dat die huis proporsionele verteenwoordiging en die Senaat gelyke verteenwoordiging sou hê. [92] 'n Weergawe van hierdie kompromie is oorspronklik op 11 Junie deur Sherman opgestel en voorgestel. Hy was dit met Madison eens dat die senaat saamgestel moet word uit die wysste en mees deugsame burgers, maar hy beskou ook die rol daarvan as die verdediging van die regte en belange van die state.[93] James Madison het Sherman se toespraak van 11 Junie soos volg opgeteken: [94]

Meneer Sherman stel voor dat die stemreg in die 1ste tak volgens die onderskeie getalle vrye inwoners moet wees en dat elke staat in die tweede tak of senaat een stem moet hê en nie meer nie. Hy het gesê dat die state in besit sou bly van sekere individuele regte, dat elke staat homself moet kan beskerm: anders regeer 'n paar groot state die res. Die House of Lords in Engeland wat hy waargeneem het, het sekere besondere regte ingevolge die Grondwet, en daarom het hulle 'n gelyke stem met die House of Commons dat hulle moontlik hul regte kan verdedig.

Op 29 Junie het Johnson 'n soortgelyke punt gemaak: "dat die mense in die een tak in die ander, die state, verteenwoordig moet word." [95] Geen van die partye was egter nog gereed om die konsep van verdeelde soewereiniteit tussen die state en 'n federale regering te aanvaar nie. [96] Die wantroue tussen groot en klein staatsafgevaardigdes het 'n laagtepunt bereik, geïllustreer deur opmerkings wat op 30 Junie deur Gunning Bedford Jr. gemaak is. Soos gerapporteer deur Robert Yates, het Bedford gesê:

Ek vertrou nie, menere. As u die mag besit, kan die misbruik daarvan nie nagegaan word nie, en wat sou u verhinder om dit tot ons vernietiging uit te oefen? . . . Ja, meneer, die groter state sal teenstanders wees, maar nie teen mekaar nie - hulle sal teenstanders teen die res van die state wees. . . Sal u die kleiner state verpletter, of moet hulle ongeskonde gelaat word? Vroeër as om verwoes te word, is daar vreemde moondhede wat ons by die hand sal neem.

Groot Komitee Wysig

Terwyl die konvensie sy tweede volle beraadslaging begin, is besluit dat 'n verdere oorweging van die stekelvraag oor hoe om verteenwoordigers in die nasionale wetgewer te verdeel, verwys moet word na 'n komitee wat uit een afgevaardigde uit elk van die elf state teenwoordig is tyd by die byeenkoms. Die lede van hierdie "Grand Committee", soos dit bekend geword het, was William Paterson van New Jersey, Robert Yates van New York, Luther Martin van Maryland, Gunning Bedford Jr. van Delaware, Oliver Ellsworth van Connecticut, Abraham Baldwin van Georgia, Elbridge Gerry van Massachusetts, George Mason van Virginia, William Davie van Noord -Carolina, John Rutledge van Suid -Carolina en Benjamin Franklin van Pennsylvania. [98] Die samestelling van die komitee het die kleiner state sterk bevoordeel, aangesien selfs die groot staatsafgevaardigdes geneig was om meer gematig te wees. [99]

Terwyl die Konvensie 'n drie dae lange vakansie gehou het ter viering van die vierde Julie-vakansie, het die Groot Komitee begin werk. [99] Franklin het voorgestel en die komitee het 'n kompromie aangeneem wat soortgelyk is aan die Connecticut -plan. Die ledetal in die huis sal volgens die bevolking verdeel word, met lede wat uit distrikte van veertigduisend mense verkies word. Elke staat het 'n gelyke stem in die senaat. Om groot staatsondersteuning te verkry, het Franklin egter voorgestel dat die Huis van Verteenwoordigers die uitsluitlike bevoegdheid het om wetsontwerpe wat verband hou met die insameling van geld of staatsalarisse te bekom (dit sou die Oorsprongsklousule word). [100]

Hersien die drie-vyfdes-verhouding Edit

Die komitee het sy verslag op 5 Julie voorgelê, maar die kompromie is nie onmiddellik deur die konvensie aanvaar nie. Die konvensie het die volgende elf dae gestop toe afgevaardigdes probeer het om soveel as moontlik stemme vir hul state te kry. [101] Op 6 Julie is 'n vyfman-komitee aangestel om spesifieke getalle verteenwoordigers aan elke staat toe te ken. Dit het 'n Huis van Verteenwoordigers met 56 lede opgeroep en 'die aantal swartes en blankes met 'n mate van vermeende rykdom' as basis gebruik om verteenwoordigers aan elke staat toe te ken. Die Noordelike state het 30 verteenwoordigers, terwyl die suidelike state 26. Afgevaardigdes van nie-slawestate het beswaar daarteen gemaak om slawe te tel omdat hulle nie kon stem nie. [102] [103]

Op 9 Julie is 'n nuwe komitee gekies om die toewysing van verteenwoordigers te heroorweeg. Hierdie keer was daar elf lede, een uit elke staat. Dit het 'n huis van 65 lede aanbeveel met die toewysing van verteenwoordigers op grond van die aantal vrye inwoners en drie vyfdes van die slawe. Ingevolge hierdie nuwe skema het Noordelike state 35 verteenwoordigers en die Suide het 30. Suider -afgevaardigdes protesteer teen die groter verteenwoordiging van die Noorde en voer aan dat hul groeiende bevolkings onderskat is. Die verslag van die Committee of Eleven is goedgekeur, maar die uiteenlopende belange van die noordelike en suidelike state bly struikelblokke om konsensus te bereik. [103]

Op 10 Julie het Edmund Randolph 'n beroep gedoen op 'n gereelde sensus waarop die toekomstige herverdeling van die setels van die huis gebaseer kan word. [104] Tydens die debat oor die sensus het afgevaardigdes van Suid-Carolina, Pierce Butler en Charles Cotesworth Pinckney, probeer om die verhouding van drie vyfdes met 'n volledige telling van die slawe-bevolking te vervang. Hulle het aangevoer dat slawe -eiendom bygedra het tot die rykdom van die suidelike state en as sodanig gebruik moet word by die berekening van voorstelling. Dit irriteer Noordelike afgevaardigdes wat reeds huiwerig was om die kompromie van drie vyfdes te ondersteun. James Wilson, een van die skrywers van die drie-vyfdes-kompromie, het gevra: "Moet slawe as burgers toegelaat word, waarom word hulle dan nie toegelaat op grond van gelykheid met wit burgers nie? Word hulle as eiendom toegelaat? Waarom is ander eiendom dan nie? toegelaat tot die berekening? " [105]

Na 'n hewige debat het die afgevaardigdes gestem oor die verdeling van verteenwoordiging en direkte belasting op grond van alle blanke inwoners en drie-vyfdes van die slawe-bevolking. Hierdie formule is van toepassing op die bestaande state sowel as die state wat in die toekoms geskep word. Die eerste sensus sou plaasvind ses jaar nadat die nuwe federale regering begin het en elke tien jaar daarna. [106]

Groot kompromie aangeneem Edit

Op 14 Julie het John Rutledge en James Wilson probeer om proporsionele verteenwoordiging in die senaat te verkry. Charles Pinckney het 'n vorm van semi-proporsionele voorstelling voorgestel waarin die kleiner state meer verteenwoordiging sou kry as onder 'n heeltemal proporsionele stelsel. Hierdie voorstel is verslaan. [107]

By 'n beslote stemming op 16 Julie het die konvensie die Connecticut Compromise (ook bekend as die Groot Kompromie) aangeneem soos deur die Groot Komitee aanbeveel. [108] Op 23 Julie besluit die konvensie dat elke staat twee senatore moet hê eerder as drie. Dit verwerp 'n voorstel van Luther Martin van Maryland dat senatore uit dieselfde staat 'n enkele gesamentlike stem uitbring, wat die gebruik was in die Konfederasie -kongres. Martin het geglo dat dit nodig was om die senaat die belange van die state te verteenwoordig. In plaas daarvan het die konvensie aan senatore individuele stemreg gegee. [109] Dit het die nasionalistiese doel bereik om te voorkom dat staatsregerings regstreeks inspraak het in die keuse van die Kongres om nasionale wette te maak. [110] Die finale dokument was dus 'n mengsel van Madison se oorspronklike 'nasionale' grondwet en die gewenste 'federale' grondwet wat baie van die afgevaardigdes gesoek het. [111]

Federale oppergesag Redigeer

Op 17 Julie het die afgevaardigdes gewerk om die bevoegdhede van die kongres te bepaal. Die Virginia -plan het die oppergesag van die nasionale regering beklemtoon, wat die kongres die mag gegee het om 'wet te gee in alle gevalle waar die afsonderlike state onbevoeg is' en verklaar dat kongreswetgewing voorrang het op botsende staatswette. In 'n mosie wat deur Gunning Bedford ingedien is, keur die Konvensie hierdie bepaling goed, met slegs Suid -Carolina en Georgië wat daarteen stem. Vier klein state - Connecticut, New Jersey, Delaware en Maryland - aanvaar die uitbreiding van die kongres. Later in die lewe het Madison verduidelik dat dit die gevolg was van die Groot Kompromis. Sodra die klein state verseker is dat hulle in die nuwe regering verteenwoordig sou word, het hulle "alle ander in ywer oortref" vir 'n sterk nasionale regering. [112]

Die Virginia -plan het die kongres ook vetoreg gegee oor staatswette. Madison was van mening dat hierdie bepaling van kardinale belang is om te verhoed dat die state onverantwoordelike gedrag volg, soos wat onder die Konfederasie -regering plaasgevind het. Gouverneur Morris was bang dat die veto van die kongres state vervreem wat andersins die Grondwet sou ondersteun. Luther Martin het aangevoer dat dit te onprakties en tydrowend sou wees en gevra "Moet die wette van die state aan die algemene wetgewer gestuur word voordat dit toegelaat word om te werk?" [113]

Die konvensie het die veto van die kongres verwerp. In die plek daarvan stel Martin taal voor wat geneem is uit die New Jersey -plan wat eenparig deur die konvensie goedgekeur is: 'dat die wetgewende handelinge van die VSA uitgevaardig is op grond van die artikels van die unie en alle verdrae wat onder die gesag van die VSA is die hoogste wet van die onderskeie state ... en dat die ... state daardeur gebonde sal wees in hul besluite ". [114]

Kies en verwyder die president Edit

In Junie het die afgevaardigdes gestem om die kongres die uitvoerende gesag te laat aanstel, maar daar bestaan ​​steeds kommer dat dit die uitvoerende gesag aan die wetgewer sal laat ondergaan. Op 17 Julie keer die konvensie terug na die onderwerp. Direkte verkiesing deur die mense is met nege tot een stem verslaan. Luther Martin stel toe 'n gewysigde weergawe voor van James Wilson se idee vir 'n kieskollege, wat eers in Junie bekendgestel is. Wilson het voorgestel dat mense stem vir kiesers wat dan die president sou kies. Martin se weergawe het daartoe gelei dat staatswetgewers kiesers moet kies, maar dit is ook verslaan. [115] Later, op 19 Julie, stel Elbridge Gerry tevergeefs voor dat goewerneurs kiesers kies, 'n beleid wat die staatsinvloed oor die presidentskap sou verhoog. [116]

Nadat die afgevaardigdes herbevestig is, het die afgevaardigdes gestem om die president in staat te stel om verskeie termyne uit te dien, 'n omkering van hul vroeëre besluit om die president te beperk tot 'n enkele termyn van sewe jaar. James McClurg van Virginia het verder gegaan en voorgestel dat die president 'n lewenslange termyn uitdien "tydens goeie gedrag". McClurg het geglo dat dit die onafhanklikheid van die uitvoerende gesag sou beskerm, maar dit is verwerp omdat dit te na aan die monargie was. [117]

Die konvensie het besluit dat die metode om 'n ongeskikte president te verwyder, wetgewende beskuldiging sal wees. Destyds is beskuldiging deur die Britse parlement gebruik om die ministers van die koning af te sit (sien Impeachment in die Verenigde Koninkryk). [118]

Aanstelling van regters Redigeer

Die afgevaardigdes het op 18 Julie 'n breuk nodig gehad om die presidensie te bespreek, maar het weer die regterlike tak oorweeg. Hulle was nog steeds verdeeld oor die benoemingsmetode. Die helfte van die konvensie wou hê dat die senaat regters moes kies, terwyl die ander helfte wou hê dat die president dit moes doen. Luther Martin ondersteun die aanstelling van die senaat omdat hy gedink het dat die lede van die liggaam die belange van die individuele state sou verdedig. [119]

Nathaniel Gorham stel 'n kompromie voor - aanstelling deur die president met die "advies en toestemming van die senaat". Alhoewel die betekenis van 'advies en toestemming' nog nie gedefinieer was nie, het die voorstel 'n mate van steun gekry. Op 21 Julie bied Madison 'n alternatiewe kompromie aan-die president sal regters aanstel, maar die senaat kan 'n veto teen 'n aanstelling met 'n tweederdemeerderheid aanstel. Hierdie voorstel sou dit vir die senaat baie moeilik gemaak het om geregtelike aanstellings te blokkeer. Madison se voorstel kon nie steun kry nie, en die afgevaardigdes het geëindig deur te bevestig dat die senaat regters aanstel. [120]

Op 21 Julie het Wilson en Madison tevergeefs probeer om die voorstel van Madison se Council of Revision te laat herleef. Terwyl regters 'n rol speel in die hersiening van die grondwetlikheid van wette, het Gorham aangevoer, sou die skeiding van magte in stryd wees met die vermenging van die beleidsuitsprake van die president met die regsuitsprake van 'n hof. John Rutledge stem saam en sê "regters moet nooit hul mening oor 'n wet gee voordat dit voor hulle kom nie". [121]

Wysigings en bekragtiging Redigeer

Die afgevaardigdes het erken dat 'n groot fout met die Statute van die Konfederasie was dat enige grondwetlike wysiging eenparig goedkeuring van die state vereis. Op 23 Julie onderskryf die konvensie die behoefte aan 'n ander manier om die Grondwet te wysig, maar dit was nie bereid om oor besonderhede te stem nie. [122]

Dit het ook bespreek hoe die voltooide Grondwet wet sal word. Oliver Ellsworth en William Paterson het aangevoer dat staatswetgewers die Grondwet moet bekragtig om in ooreenstemming te wees met die presedent ingevolge die Statute van die Konfederasie en omdat die wetgewers die wil van die mense verteenwoordig. Nathaniel Gorham het aangevoer dat staatswetgewers die Grondwet sou verwerp om hul eie mag te beskerm. George Mason het geglo dat staatswetgewers nie die gesag het om die nuwe grondwet te bekragtig nie, omdat dit 'n skepping van die staatsgrondwette is. [123]

Mason het aangevoer dat slegs die mense wat optree volgens spesiaal genoemde staatsbyeenkomste 'n nuwe regering kan magtig. Madison stem saam met Mason. Hy beskou die Konfederasie as 'n blote verdrag tussen die state, maar 'n ware grondwet kan slegs deur die mense self aangeneem word. Met 'n stem van nege op een stem die afgevaardigdes om die Grondwet aan staatsbyeenkomste voor te lê. [123]

Die konvensie is van 26 Julie tot 6 Augustus uitgestel om af te wag op die verslag van die Committee of Detail, wat 'n eerste konsep van die Grondwet sou opstel. Dit was die voorsitter van John Rutledge, met die ander lede, waaronder Edmund Randolph, Oliver Ellsworth, James Wilson en Nathaniel Gorham.

Hoewel die komitee nie notules van sy verrigtinge opgeteken het nie, bied drie belangrike dokumente leidrade aan die komitee se handewerk: 'n uiteensetting deur Randolph met wysigings deur Rutledge, uitgebreide notas en 'n tweede konsep deur Wilson, ook met Rutledge se wysigings, en die komitee se finale verslag na die konvensie. [124]: 168 Uit hierdie getuienis word gedink dat die komitee die oorspronklike Virginia -plan, die besluite van die konvensie oor wysigings aan die plan en ander bronne, soos die Statute, die bepalings van die staatsgrondwette en selfs Charles Pinckney se plan om die eerste volledige konsep op te stel, [125] [124]: 165 wat skrywer David O. Stewart 'n "merkwaardige kopieer-en-plak-taak" genoem het. [124]: 165

Randolph het twee reëls aanvaar vir die voorbereiding van sy aanvanklike uiteensetting: dat die Grondwet slegs noodsaaklike beginsels moet bevat, vermy geringe bepalings wat mettertyd sal verander, en dat dit in eenvoudige en presiese taal moet wees. [126]

Baie van wat in die verslag van die komitee ingesluit is, bestaan ​​uit talle besonderhede wat die konvensie nog nooit bespreek het nie, maar wat die komitee korrek beskou het as onbetwisbaar en waarskynlik nie betwis sal word nie, en daarom sal baie van die komitee se voorstel uiteindelik in die finale weergawe van die Grondwet sonder debat. [124]: 169 Voorbeelde van hierdie besonderhede sluit in die spraak- en debatklousule, wat lede van die kongres immuniteit verleen vir kommentaar wat in hul werk gemaak word, en die reëls vir die organisering van die Huis van Verteenwoordigers en die Senaat.

Rutledge, self 'n voormalige staatsbestuurder, was egter vasbeslote dat hoewel die nuwe nasionale regering sterker moes wees as wat die Konfederasie -regering was, die mag van die nasionale regering oor die state nie onbeperk sou wees nie en op aandrang van Rutledge, het die komitee verder gegaan as wat die konvensie voorgestel het. Soos Stewart dit beskryf, het die komitee die Grondwet "gekaap" en hervorm deur kritieke ooreenkomste te verander wat die afgevaardigdes reeds gemaak het, die bevoegdhede van die state ten koste van die nasionale regering te versterk en verskeie verreikende bepalings bygevoeg wat die konvensie gehad het nooit bespreek nie. [124]: 165

Die eerste groot verandering, waarop Rutledge aangedring het, was bedoel om die wesenlik onbeperkte bevoegdhede skerp in te kort om "in alle gevalle vir die algemene belange van die Unie" te wette wat die konvensie slegs twee weke tevore ingestem het om die kongres toe te staan. Rutledge en Randolph was bekommerd dat die breë magte in die taal waarop die konvensie ooreengekom het, die nasionale regering te veel mag sou gee ten koste van die state. In die uiteensetting van Randolph het die komitee daardie taal vervang met 'n lys van 18 spesifieke "opgesomde" bevoegdhede, wat baie uit die Statute van die Konfederasie aangeneem is, wat die gesag van die Kongres streng sou beperk tot maatreëls soos die heffing van belastings, die maak van verdragte, oorlogvoering en poskantore te vestig. [127] [124]: 170–71 Rutledge kon egter nie al die lede van die komitee oortuig om die verandering te aanvaar nie. In die loop van 'n reeks konsepte is uiteindelik 'n opsomming (die "Noodsaaklike en Behoorlike Klousule") bygevoeg, waarskynlik deur Wilson, 'n nasionalis wat hom min bemoei met die soewereiniteit van individuele state, wat die Kongres die breë mag gee " alle wette wat nodig en gepas is vir die uitvoering van die voorafgaande bevoegdhede, en alle ander bevoegdhede wat deur hierdie Grondwet aan die regering van die Verenigde State, of in enige departement of beampte daarvan, toegeken word. " [128] [124]: 171–72 'n Ander hersiening van Wilson se konsep stel ook agt spesifieke perke op die state, soos om hulle te verhinder om selfstandig verdragte aan te gaan en hul eie geld te druk, wat 'n sekere mate van balans bied die nasionale regering wat bedoel is deur Rutledge se lys van opgesomde magte. [129] [124]: 172 Boonop het Wilson se konsep die taal van die oppergesagsklousule wat deur die konvensie aangeneem is, gewysig om te verseker dat die nasionale reg voorrang geniet bo inkonsekwente staatswette. [124]: 172

Hierdie veranderinge bepaal die finale balans tussen die nasionale en staatsregerings wat in die finale dokument ingevoer sou word, aangesien die konvensie nooit hierdie dubbele soewereiniteit tussen nasie en staat wat deur Rutledge en Wilson gevorm is, betwis het nie. [124]: 172

'N Ander reeks radikale veranderinge wat deur die Komitee van Detail ingebring is, was baie meer omstrede toe die verslag van die komitee aan die byeenkoms voorgelê is. Op die dag dat die konvensie ingestem het om die komitee aan te stel, het die suiderling Charles Cotesworth Pinckney van Suid -Carolina gewaarsku oor ernstige gevolge as die komitee nie beskerming teen slawerny in die suidelike state insluit nie, of as dit vir belasting op suidelike landbou -uitvoer voorsiening maak. [130] [124]: 173 In reaksie op Pinckney en sy mede -afgevaardigdes in die suide, het die komitee drie bepalings ingesluit wat die gesag van die kongres uitdruklik beperk op maniere wat gunstig is vir suidelike belange. Die voorgestelde taal sal die kongres belet om ooit met die slawehandel in te meng. Dit sal ook belasting op uitvoer verbied en vereis dat enige wetgewing rakende die regulering van buitelandse handel deur middel van tariewe of kwotas (dit wil sê wette soortgelyk aan Engeland se "Navigation Acts") slegs by twee derdes van die meerderhede van beide kongreshuise pas. Alhoewel 'n groot deel van die res van die komitee se verslag sonder ernstige uitdaging op die Konvensie -vloer aanvaar sou word, het hierdie laaste drie voorstelle verontwaardiging van Noordelike afgevaardigdes en teenstanders van slawerny ontlok.[131] [124]: 173–74

Die finale verslag van die komitee, wat die eerste konsep van die Grondwet geword het, was die eerste werkbare grondwetlike plan, aangesien Madison se Virginia -plan bloot 'n uiteensetting van doelwitte en 'n breë struktuur was. Selfs nadat die komitee hierdie verslag uitgereik het, het die komitee voortgegaan om tot vroeg in September te vergader.

Nog 'n maand van bespreking en relatief geringe verfyning het gevolg, waartydens verskeie pogings aangewend is om die konsep van Rutledge te verander, hoewel min suksesvol was. Sommige wou eiendomskwalifikasies byvoeg vir mense om hul amp te beklee, terwyl ander wou verhoed dat die nasionale regering papiergeld uitreik. [124]: 187 veral Madison wou die Grondwet in die rigting van sy Virginia -plan terugdruk.

Een belangrike verandering in die finale weergawe was die ooreenkoms tussen noordelike en suidelike afgevaardigdes om die kongres te bemagtig om die slawehandel vanaf 1808 te beëindig. Suidelike en noordelike afgevaardigdes het ook ingestem om die vlugteling -slawe -klousule te versterk in ruil vir die verwydering van 'n vereiste dat twee derdes van die kongres stem saam oor 'navigasiehandelinge' (handelsregulasies tussen state en buitelandse regerings). Die vereiste van tweederdes word bevoordeel deur afgevaardigdes in die suide, wat gedink het dat die kongres navigasiehandelinge kan aanvaar wat ekonomies skadelik vir slawehouers sou wees. [124]: 196

Nadat die byeenkoms klaar was met die wysiging van die eerste konsep van die Komitee van Detail, is 'n nuwe stel onopgeloste vrae aan verskillende komitees gestuur vir beslegting. Die komitee vir detail het verskeie vrae oorweeg habeas corpus, persvryheid en 'n uitvoerende raad om die president te adviseer. Twee komitees het vrae rakende slawehandel en die aanvaarding van oorlogskuld behandel.

'N Nuwe komitee is gestig, die komitee oor uitgestelde dele, om ander vrae wat uitgestel is, aan te spreek. Die lede daarvan, soos Madison, was afgevaardigdes wat 'n groter begeerte tot kompromie getoon het en daarom gekies is omdat die meeste in die konvensie hul werk wou voltooi en huis toe wou gaan. [124]: 207 Die komitee behandel kwessies rakende belasting, oorlogvoering, patente en outeursreg, betrekkinge met inheemse stamme en die kompromie van Franklin om geldrekeninge in die huis te vereis. Die grootste kwessie wat hulle aangespreek het, was die presidensie, en die finale kompromie is deur Madison geskryf met die insette van die komitee. [124]: 209 Hulle aanvaar Wilson se vroeëre plan om die president deur 'n kieskollege te kies, en besluit oor die metode om die president te kies as geen kandidaat 'n meerderheid van die kieskollege het nie, wat baie soos Madison gedink het "negentien keer uit twintig".

Die komitee het ook die president se termyn van sewe jaar tot vier jaar verkort, die president vrygemaak om na 'n eerste termyn herverkiesing te versoek, en het beskuldigingsverhore van die howe na die senaat verskuif. Hulle het ook die amp van die vise-president geskep, wie se enigste taak was om 'n president op te volg wat nie 'n ampstermyn kon voltooi nie, om die senaat voor te sit en om gelykop stemme in die senaat uit te bring. Die komitee het belangrike magte van die senaat aan die president oorgedra, byvoorbeeld die bevoegdheid om verdrae te sluit en ambassadeurs aan te stel. [124]: 212 Een van die omstrede kwessies gedurende 'n groot deel van die byeenkoms was die lengte van die president se termyn en of die president 'n beperkte termyn sou wees. Die probleem was die gevolg van die verstandhouding dat die president deur die kongres gekies sou word, en die besluit om deur 'n kieskollege verkies te word, verminder die kans dat die president aan die kongres behoort, sodat 'n korter termyn met herkiesing 'n lewensvatbare opsie.

Teen die einde van die byeenkoms het Gerry, Randolph en Mason as die belangrikste opposisiekrag verskyn. Hulle vrees is groter namate die Konvensie oorgaan van Madison se vae Virginia -plan na die konkrete plan van Rutledge's Committee of Detail. [124]: 235 Sommige het aangevoer dat Randolph se aanvalle op die Grondwet gemotiveer is deur politieke ambisie, veral sy afwagting om moontlik teenstander Patrick Henry in die komende verkiesing te staan ​​te kom. Die belangrikste beswaar van die drie was die kompromie wat die Kongres in staat sou stel om "navigasiehandelinge" met 'n eenvoudige meerderheid te aanvaar in ruil vir versterkte slawe -bepalings. [124]: 236 Onder hul ander besware was 'n opposisie teen die amp van vise -president.

Alhoewel die meeste van hul klagtes nie veranderinge tot gevolg gehad het nie, het 'n paartjie dit wel gedoen. Mason het daarin geslaag om 'hoë misdade en oortredings' by die beskuldigingsklousule te voeg. Gerry het ook die konvensie oortuig om 'n tweede metode vir die bekragtiging van wysigings in te sluit. Die verslag van die komitee van detail bevat slegs een meganisme vir grondwetlike wysiging wat vereis dat twee derdes van die state die Kongres moes vra om 'n konvensie byeen te roep vir die oorweging van wysigings. Op aandrang van Gerry het die konvensie die oorspronklike metode van die Virginia -plan teruggevoeg, waardeur die kongres wysigings voorstel wat die state dan sou bekragtig. [124]: 238 Alle wysigings aan die Grondwet, behalwe die 21ste wysiging, is op laasgenoemde metode aangebring.

Ondanks hul suksesse het hierdie drie teenstanders al hoe minder gewild geraak omdat die meeste ander afgevaardigdes die saak van die byeenkoms tot 'n einde wou bring en terugkeer huis toe. Terwyl die konvensie tot 'n gevolgtrekking gekom het en afgevaardigdes bereid was om die Grondwet na die Stylkomitee te verwys om die finale weergawe te skryf, het een afgevaardigde beswaar aangeteken oor siviele verhore. Hy wou die reg op 'n jurieverhoor in burgerlike aangeleenthede waarborg, en Mason het hierin 'n groter geleentheid gesien. Mason het aan die konvensie gesê dat die grondwet 'n handves van regte moet bevat, wat volgens hom binne 'n paar uur voorberei kan word. Gerry stem in, alhoewel die res van die komitee hulle oorheers het. Hulle wou huis toe gaan en het gedink dit is niks meer as 'n vertragingstaktiek nie. [124]: 241

Min mense het destyds besef hoe belangrik die kwessie sou word, met die afwesigheid van 'n handves van regte wat die hoofargument van die anti-federaliste teen bekragtiging word. Die meeste afgevaardigdes van die konvensie het gedink dat state reeds individuele regte beskerm, en dat die Grondwet die nasionale regering nie gemagtig het om regte weg te neem nie, dus is dit nie nodig om regte te beskerm nie. Nadat die konvensie verder as hierdie punt beweeg het, het die afgevaardigdes 'n paar kwessies op die laaste oomblik behandel. Dit is belangrik dat hulle die taal aangepas het wat vereis dat uitgawes uit die Huis van Verteenwoordigers kom en dat die Senaat dit sonder meer aanvaar of verwerp, onveranderd. Die nuwe taal het die Senaat die mag gegee om uitgawes wat deur die Huis voorgestel is, te verander. [124]: 243

Nadat die laaste wysigings aangebring is, is die Committee of Style and Arrangement aangestel "om die styl te hersien en die artikels te reël waarop die huis ooreengekom het." Anders as ander komitees, wie se lede so genoem is, het die komitees lede uit verskillende streke ingesluit, maar in hierdie finale komitee was daar geen kampioene van die klein state nie. Sy lede ondersteun meestal 'n sterk nasionale regering en is nie simpatiek vir die oproepe om regte van die staat nie. [124]: 229–30 Hulle was William Samuel Johnson (Connecticut), Alexander Hamilton (New York), Gouverneur Morris (Pennsylvania), James Madison (Virginia) en Rufus King (Massachusetts). Op Woensdag 12 September is die verslag van die "komitee van styl" gedruk ter wille van die afgevaardigdes. Die Konvensie het hierdie finale weergawe drie dae lank vergelyk met die verrigtinge van die konvensie. Die Grondwet is toe op Saterdag, 15 September deur Jacob Shallus opgedra en op 17 September voorgelê om onderteken te word. Dit het ten minste een belangrike verandering aangebring aan wat die konvensie met King ooreengekom het, om te verhoed dat state inmeng in kontrakte. Alhoewel die konvensie nooit die saak aangeneem het nie, is sy taal nou ingevoeg, wat die kontrakbeding tot stand gebring het. [124]: 243

Gouverneur Morris word nou en dan erken as die hoof -tekenaar van die finale dokument, insluitend die roerende aanhef. Nie alle afgevaardigdes was tevrede met die uitslae wat dertien voor die seremonie oor was nie, en drie van die oorblywende wou nie teken nie: Edmund Randolph van Virginia, George Mason van Virginia en Elbridge Gerry van Massachusetts. George Mason het 'n Handves van Regte geëis as hy die Grondwet sou steun. Die Handves van Regte was nie ingesluit in die Grondwet wat aan die state voorgelê is vir bekragtiging nie, maar baie state bekragtig die Grondwet met die verstandhouding dat 'n handves van regte binnekort sou volg. [132] Kort voordat die dokument onderteken sou word, het Gorham voorgestel dat die kongresdistrikte van 40 000 tot 30 000 burgers verlaag word. 'N Soortgelyke maatreël is vroeër voorgestel en het met een stem misluk. George Washington het hom hier uitgespreek en sy enigste inhoudelike bydrae gelewer tot die teks van die Grondwet om hierdie stap te ondersteun. Die Konvensie het dit sonder verdere debat aangeneem. Gorham sou die dokument onderteken, alhoewel hy openlik getwyfel het of die Verenigde State meer as 150 jaar 'n enkele, verenigde land sou bly. [124]: 112 Uiteindelik het 39 van die 55 afgevaardigdes wat dit bygewoon het (74 is gekies uit 12 state) uiteindelik onderteken, maar dit is waarskynlik dat niemand heeltemal tevrede was nie. Hulle mening is saamgevat deur Benjamin Franklin, wat gesê het: 'Ek bely dat daar verskeie dele van hierdie Grondwet is wat ek tans nie goedkeur nie, maar ek is nie seker of ek dit nooit sal goedkeur nie. wat ons kan verkry, moontlik 'n beter grondwet kan opstel ... Dit verbaas my dus, meneer, om te sien dat hierdie stelsel so naby aan volmaaktheid kom soos ek, en ek dink dit sal ons vyande verstom. "[133]

Rhode Island het nooit afgevaardigdes gestuur nie, en twee van New York se drie afgevaardigdes het nie lank by die byeenkoms gebly nie. Daarom, soos George Washington gesê het, is die dokument uitgevoer deur "elf state en kolonel Hamilton." [124]: 244 Washington het die dokument eers onderteken, en daarna deur staatsafvaardiging van noord na suid, soos die gebruik was tydens die konvensie, het die afgevaardigdes by die voorkant van die kamer ingedien om hul name te onderteken.

Teen die tyd dat die dokument onderteken is, het Franklin 'n oortuigende toespraak gehou met 'n staaltjie oor 'n son wat op die agterkant van die Chippendale -stoel in Washington geskilder is. [135] Soos in Madison se aantekeninge weergegee:

Terwyl die laaste lede dit onderteken het Dokter. Franklin kyk na die Presidentsstoel, aan die agterkant wat 'n opkomende son skilder, sien 'n paar lede naby hom dat skilders dit moeilik gevind het om in hul kuns 'n opkoms van 'n ondergaande son te onderskei. Ek het gesê dat hy, dikwels en gereeld in die loop van die sessie, en die wisselvalligheid van my hoop en vrese oor die kwessie daarvan, agter die president daarna gekyk het sonder om te kon weet of dit styg of styg: Maar nou lank Ek het die geluk om te weet dat dit 'n opkomende en nie 'n ondergaande son is nie. [135] [136]

Die Grondwet is dan ingevolge sy eie artikel VII aan die state voorgelê vir bekragtiging. [137]

Slawerny was een van die moeilikste kwessies waarmee die afgevaardigdes te kampe gehad het. Slawerny was ten tyde van die byeenkoms wydverspreid in die state. [124]: 68 Ten minste 'n derde van die konvensie se 55 afgevaardigdes het slawe besit, insluitend al die afgevaardigdes van Virginia en Suid -Carolina. [124]: 68–69 Slawe het ongeveer 'n vyfde van die bevolking van die state uitgemaak, [138]: 139 en afgesien van die noordelikste New England, waar slawerny grootliks uitgeskakel was, het slawe in alle streke van die land gewoon. [138]: 132 Maar meer as 90% van die slawe [138]: 132 het in die suide gewoon, waar ongeveer 1 uit 3 gesinne slawe besit het (in die grootste en rykste staat, Virginia, was hierdie syfer byna 1 uit 2 gesinne) ). [138]: 135 Die hele landbou -ekonomie van die Suide was gebaseer op slawe -arbeid, en die suidelike afgevaardigdes van die konvensie was nie bereid om enige voorstel te aanvaar wat volgens hulle die instelling sou bedreig nie.

Komitee oor handel en slawehandel wysig

Of slawerny onder die nuwe Grondwet gereguleer sou word, was 'n kwessie van so 'n intense konflik tussen die noorde en suide dat verskeie suidelike state [ watter? ] geweier om by die Unie aan te sluit as slawerny nie toegelaat sou word nie. Afgevaardigdes wat teen slawerny gekant was, moes noodgedwonge toegee aan hul eise dat slawerny binne die nuwe nasie verbied word. Hulle het egter voortgegaan om te argumenteer dat die Grondwet die state moet verbied om aan die internasionale slawehandel deel te neem, insluitend die invoer van nuwe slawe uit Afrika en die uitvoer van slawe na ander lande. Die konvensie het 'n finale besluit oor die internasionale slawehandel uitgestel tot laat in die beraadslagings vanweë die omstrede aard van die kwessie. Gedurende die reses van die laat Julie -byeenkoms het die Committee of Detail 'n taal ingevoeg wat die federale regering sou verbied om internasionale slawehandel te verbied en belasting op die aankoop of verkoop van slawe op te lê. Die konvensie kon nie saamstem oor hierdie bepalings toe die onderwerp aan die einde van Augustus weer ter sprake kom nie, en daarom het hulle die saak na 'n elf-lid-komitee verwys vir verdere bespreking. Hierdie komitee het gehelp om 'n kompromie uit te werk: die kongres sou die mag hê om die internasionale slawehandel te verbied, maar nie vir nog twintig jaar nie (dit wil sê, eers in 1808). In ruil vir hierdie toegewing sal die federale regering se bevoegdheid om buitelandse handel te reguleer, versterk word deur bepalings wat belasting op slawehandel op die internasionale mark moontlik maak en wat die vereiste vir navigasiehandelinge van twee derdes van beide kongreshuise verminder aan eenvoudige meerderhede. [139]

Drie-vyfde kompromie wysig

'N Ander twyfelagtige slawernyverwante vraag was of slawe as deel van die bevolking gereken sou word by die bepaling van die verteenwoordiging van die state in die kongres, of eerder as eiendom beskou sou word en as sodanig nie as verteenwoordiging beskou sou word nie. [140] Afgevaardigdes van state met 'n groot aantal slawe het aangevoer dat slawe in die bepaling van verteenwoordiging as persone beskou moet word, maar as eiendom as die nuwe regering belasting op die state hef op grond van die bevolking. [140] Afgevaardigdes uit state waar slawerny skaars geword het, het aangevoer dat slawe by belasting ingesluit moet word, maar nie by die bepaling van verteenwoordiging nie. [140] Laastens het afgevaardigde James Wilson die drie-vyfde-kompromie voorgestel. [44] Dit is uiteindelik deur die konvensie aanvaar.

Vyf en vyftig afgevaardigdes het die sittings van die Konstitusionele Konvensie bygewoon en word beskou as die Framers van die Grondwet, hoewel slegs 39 afgevaardigdes eintlik onderteken het. [141] [142] Die state het oorspronklik 70 verteenwoordigers vir die konvensie aangestel, maar 'n aantal aangestelde het dit nie aanvaar of kon dit nie bywoon nie, wat 55 gelaat het wat uiteindelik die Grondwet sou opstel. [141]

Byna al die 55 Framers het aan die Revolusie deelgeneem, waarvan minstens 29 in die kontinentale magte gedien het, die meeste in kommandoposisies. [143] Almal behalwe twee of drie het tydens hul loopbane in die koloniale of staatsregering gedien. [144] Die oorgrote meerderheid (ongeveer 75%) van die afgevaardigdes was of was lede van die Konfederasie -kongres, en baie was lede van die Kontinentale Kongres tydens die Revolusie. [124]: 25 Verskeie was staatsbestuurders. [144] [143] Slegs twee afgevaardigdes, Roger Sherman en Robert Morris, sou al drie die stigtingsdokumente van die land onderteken: die Onafhanklikheidsverklaring, die Statute van die Konfederasie en die Grondwet. [143]

Meer as die helfte van die afgevaardigdes het as regsgeleerdes opgelei (verskeie was selfs regters), hoewel slegs ongeveer 'n kwart reg as hul belangrikste sakebedryf beoefen het. Ander was handelaars, vervaardigers, versenders, grondspekulante, bankiers of finansiers. Verskeie was dokters of kleinboere, en een was 'n predikant. [145] [143] Van die 25 wat slawe besit het, was 16 afhanklik van slawe -arbeid om die plantasies of ander besighede te bestuur wat die steunpilaar van hul inkomste was. Die meeste afgevaardigdes was grondeienaars met aansienlike besittings, en die meeste - behalwe Roger Sherman, Alexander Hamilton en William Few - was baie gemaklik ryk. [146] George Washington en Robert Morris was een van die rykste mans in die hele land. [143]

Hulle kennis en ervaring in selfbestuur was merkwaardig. Soos Thomas Jefferson in Parys semi-ernstig aan John Adams in Londen geskryf het: "Dit is regtig 'n samekoms van halfgode." [147] [148]

Afgevaardigdes gebruik twee strome van intellektuele tradisie, [ verduideliking nodig ] en elke afgevaardigde kan gevind word met albei of 'n mengsel, afhangende van die onderwerp wat bespreek word: buitelandse sake, die ekonomie, die nasionale regering of federale verhoudings tussen die state.

(*) Het nie die finale konsep van die Amerikaanse grondwet onderteken nie. Randolph, Mason en Gerry was destyds die enigste drie teenwoordig in Philadelphia wat geweier het om te teken.

Verskeie prominente stigters is bekend daarvoor nie deel te neem aan die konstitusionele konvensie. Thomas Jefferson was in die buiteland en dien as minister van Frankryk. [149] John Adams was in Brittanje en dien as minister van daardie land, maar hy skryf huis toe om die afgevaardigdes aan te moedig. Patrick Henry het geweier om deel te neem omdat hy 'n rot in Philadelphia geruik het, wat neig na die monargie '. John Hancock en Samuel Adams was ook afwesig. Baie van die state se ouer en meer ervare leiers was dalk net te besig met die plaaslike aangeleenthede van hul state om die byeenkoms by te woon, [144] wat oorspronklik beplan was om die bestaande Konfederasie te versterk, om nie 'n grondwet te skryf nie 'n heeltemal nuwe nasionale regering.


[Dagboekinskrywing: 11 April 1787]

Woensdag 11de. Mercurius om 54 in die oggend — 76 om middag en 74 in die nag.

Kalm, helder en warm die hele dag - Wind, hoe min was daar suidwaarts.

Raak ontslae van al die plantasies. In die nek, kruisploeg, soos aangedui, vir Gars. By 'n modderige gat het die gras in die saad op die rog by die skuur klaar opgegrawe - 'n skep skoon rooi klawer saad en 13 liter vrugteboorde. van Land abt. 13 hektaar. Die gars is gesaai soos voorgeskryf, opgegrawe, en is soos gister genoem. Bestel die 6de. half akker om diep geploeg te word om die Jerusalem artisjok -plante te ontvang. By Dogue run, begin saai in bore, in die Meadow, by die poort (die rye 18 duim onder) die nuwe riviergras, van Colo Chs. Carter, ten minste wat daarvan oorgebly het. Die Vroue op hierdie plek was besig om die nat gedeelte van die grd te skoffel. tussen die weivelde waaraan die ploeë nie kon raak nie. Hulle het beveel dat hulle, sodra dit klaar was, na die veerboot moes gaan en hulp verleen het om die grd.in die New Meadow vir Oats en Timothy. By Frenchs was die boer besig om gras te saai. Saad op die koring saai & amp; rol dit in. Die kwantiteit van die akker is dieselfde as wat aan die hawerland in dieselfde veld gegee is. Die dubbele egte doen hierdie werk beter as die swaarder enkel eg deur meer vorm te verhoog. die roller druk weer neer om die graan te bevoordeel. groei en die Saad wch. is gesaai.

Jerusalem artisjok: Helianthus tuberosus, 'n aartappelagtige knol in die sonneblomfamilie. Die wortels vir die eerste plant kom van Benjamin Grymes, van Chotank, wat vir hom vyf skepels gestuur het. GW het gedink dat dit voldoende sou wees om 'n hektaar as 'n eksperiment te plant. Thomas Jefferson het op 2 Mei 1817 aan Tristram Dalton gesê (DLC: Jefferson Papers) dat hy hierdie gewas beter as 'n wintervoer vir beeste gevind het as wortels of aartappels, terwyl hy beweer dat dit die aartappel se opbrengs ver oorskry en dat dit deurgaans in die grond kan bly die winter sonder besering.


Woensdag 11 Julie 1787 - Geskiedenis

Martha Ballard en haar bure het in 'n tyd van skaars geld geleef. Hulle het hul verhandeling voortgesit deur baie geldeenhede te gebruik. As daar nie geld beskikbaar was nie, het hulle krediet en ruilhandel gebruik.

Voor die Amerikaanse rewolusie het New Englanders hul rekords in pond, sjielings en pennies gehou (Amerikaans, nie Britse sterling nie). Na die rewolusie verklaar die Amerikaanse regering Amerikaanse dollars en sent die amptelike geldeenheid. Die gewoonte om rekords in sjielings en pennies by te hou, het egter volgehou. Dit is geskryf met 'n maagdelike (/). Ses pennies is geskryf as /6. Ses sjielings is geskryf as 6/. Shillings en pennies saam het die maagdelik tussen hulle geskryf, soos in vyf sjielings ses pennies (5/6), ensovoorts. Soek hierdie soort notasie in die dagboekinskrywings.

Martha Ballard het ook XX in haar rekordstelsel gebruik. Die XX in haar linkerkantlyn beteken dat 'n geboortefooi betaal is.

Toe Martha in haar dagboek skryf, was buitelandse valuta nog steeds wettig betaalmiddel. Die dagboek gee ons 'n idee van watter soorte en hoeveelhede geldeenheid deur gewone mense gegaan het.


Op hierdie dag: Rusland met 'n klik

Op 11 Julie 1613 vind die kroningseremonie van Mikhail Romanov plaas by die Uspensky Sobor (Dormition Cathedral) by die Moskou Kremlin. Die sestienjarige Mikhail was nou die tsaar van die hele Rusland en die stigter van die Romanof-dinastie wat 300 jaar geduur het.

Die seun van Fyodor Romanov en Kseniya Shestova, Mikhail is verkies tot tsaar deur die mense van Rusland en 'n raad van edeles tydens die "Time of Troubles", wat 'n tydperk was tydens die Pools-Litause inval, ernstige politieke, ekonomiese en sosiale krisis. Volgens historici het geen ander edele familie in daardie tyd in Rusland soveel liefde onder die mense geniet soos die Romanofs nie, maar dit was 'n moeilike taak om Mikhail op die troon te kry.

Mikhail het geweier om die rol te aanvaar toe die nuus van sy verkiesing hom bereik. Sy ma was wanhopig, bang vir sy veiligheid, en het geglo dat hy te jonk en teer was om in so 'n moeilike tyd te regeer. Hulle het albei in die Ipatiev -klooster, naby Kostroma, weggekruip vir die edeles wat 'n beroep op Mikhail wou doen om hom te oortuig om die kroon te neem.

Die toetreding van Mikhail tot die troon vorm die basis van die Ivan Susanin -legende, waarvolgens 'n boer met die naam Ivan Susanin die lewe van Mikhail van Poolse indringers gered het. Volgens die legende het hulle besluit om van die mededinger ontslae te raak en 'n groep troepe na Kostroma gestuur om Mikhail te vind en dood te maak.

Daar word gesê dat hulle die pad na Kostroma nie so goed ken nie, en daarom het hulle die inwoners begin vra vir aanwysings. Dit is toe hulle die plaaslike boer Ivan Susanin ontmoet het, wat hulle gevra het waarom hulle hom wou vind, en gesê dat hulle die tsaar wil gelukwens. Maar Susanin het hulle nie geglo nie en het sy kleinseun gestuur om Mikhail te waarsku oor die gevaar en self vir die troepe gesê: "Dit is nie die regte manier nie, laat ek u 'n kortpad deur die bos wys". Hulle het hom geglo en gevolg.

'N Nag het verbygegaan. Susanin het hulle al hoe dieper in die moerasagtige woud gelei in die winter, en het hulle doelbewus in die wildernis verdwaal. Toe die Pole hom begin vermoed dat dit te laat was, het Susanin gesê: "Nou, jy kan met my doen net wat jy wil, maar weet dit: die tsaar is gered en jy sal hom nooit bereik nie!" Die volgende dag het die kleinboere wat op soek was na Ivan Susanin, die bevrore lyke van die Poolse troepe gevind. Ivan Susanin se lyk was ook daar.

Toe die edeles van Moskou Mikhail en sy ma veilig in die Ipatiev -klooster gevind het, het hulle hulle oortuig om na Moskou te kom waar hy op hierdie dag as tsaar gekraai is. Mikhail Romanov regeer Rusland vir 32 jaar en bring orde en vrede in sy land, wat die begin van die groot dinastie was.

Die legende van Ivan Susanin vertel dat sy gesin mildelik deur die tsaar beloon is en dat Mikhail Romanov teenwoordig was by die begrafnis van die man wat sy lewe vir hom gegee het. Die beeld en verhaal van hierdie ikoniese Russiese held het kunstenaars, komponiste en skrywers geïnspireer. 'N Standbeeld van Susanin staan ​​in die historiese stad Kostroma.


Woensdag 11 Julie 1787 - Geskiedenis

11 Julie In die popkultuurgeskiedenis

1796 - Die Verenigde State het Detroit uit Groot -Brittanje in besit geneem ingevolge die Jay -verdrag.

1798 - Die United States Marine Corps word weer gestig (hulle is ontbind na die Amerikaanse Revolusionêre Oorlog).

1889 - Tijuana, Mexiko, word gestig.

1893 - Die eerste gekweekte pêrel is geskep onder leiding van Kokichi Mikimoto, in Japan.

1914 - Babe Ruth maak sy debuut in die Major League Baseball met die Boston Red Sox.

1921 - William Howard Taft, voormalige president van die Verenigde State, word beëdig as die 10de hoofregter van die Amerikaanse hooggeregshof - die enigste persoon wat albei ampte ooit beklee het.

1922 - Die Daisy Dell heropen as Die Hollywood Bowl.

1960 - Om 'n Mockingbird dood te maak deur Harper Lee in die Verenigde State gepubliseer is.

1960 - #1 Treffer 11 Julie 1960 - 17 Julie 1960: Hollywood Argyles - Alley-Oop

1970 - #1 treffer 11 Julie 1970 - 24 Julie 1970: Drie honde nag - Mamma het vir my gesê (om nie te kom nie)

1972 - Die eerste wedstryd van die Wêreldskaakkampioenskap 1972 tussen uitdager Bobby Fischer en die verdedigende kampioen Boris Spassky begin.

1973 - Varig -vlug 820 het naby Parys, Frankryk, neergestort toe hulle na die Orly -lughawe gekom het, en 123 van die 134 aan boord is dood. In reaksie hierop het die FAA (The Federal Aviation Authority) rook op vlugte verbied.

1975 - Chinese argeoloë kondig die onthulling aan van 'n grafheuwel van 3 hektaar wat 6000 kleibeelde van krygers verberg. Die & quotTerracotta Army & quot en hul tradisies dateer uit 221 tot 206 vC, naby die ou hoofstad Xian.

1977 - Martin Luther King, Jr., word postuum bekroon met die Presidensiële medalje van vryheid.

1979 - Amerika se eerste ruimtestasie, Skylab, word vernietig toe dit weer die aarde se atmosfeer oor die Indiese Oseaan binnegekom het.

1987 - #1 Treffer 11 Julie 1987 - 31 Julie 1987: Hart - Alleen

1991 - Die sonsverduistering van die 'verduistering van die eeu' werp 'n skaduwee van 9000 myl van Hawaii na Suid -Amerika, wat in sommige gebiede byna sewe minute duur.

11 Junie 2001 - Game Boy Advance vrygestel, Video Game Console

11 Julie 2008 - Die Apple iPhone 3G is vrygestel.

2009 - #1 Treffer 11 Julie 2009 - 16 Oktober 2009: Die swart oog ertjies - Ek het 'n gevoel

2011 - Neptunus, die agtste planeet van die son, voltooi sy eerste volle rotasie van die son sedert sy ontdekking in 1846.

2012 - Sterrekundiges kondig die ontdekking aan van Styx, die vyfde maan van Pluto.

11 Julie Celebrities verjaarsdae

PopCultureMadness.com is die middelpunt van die Pop Culture Madness -netwerk - u volledige bron vir trivia en vermaaklikheidsnuus.
Ons leuse: & quotAl die popkultuurnuus wat pas, ons druk! & Quot

Die webwerwe van die PCM -netwerk voeg elke dag meer inligting by. Wel, semi-gereeld. As u nie 'n skakel sien vir wat u soek nie, is dit u verantwoordelikheid om iets op te skryf en dit in te stuur.
Alles anders en kopiereg kopiereg 1999-2019 Pop Culture Madness, tensy anders vermeld.

Terloops, PCM laat NIE gereeld pop -upadvertensies, pop -onder -advertensies of skelm spyware toe nie. Ons skakel ook nie na webwerwe met oormatige pop-ups, spyware of onvanpaste materiaal van alle ouderdomme nie. Laat weet ons as u een kry, en dit is 'n roosterbroodjie!

pop, soos in 'gewild' : (byvoeglike naamwoord) Met betrekking tot die gewone mense, of die mense as 'n geheel, onderskei van 'n spesifieke klas.
Met eienskappe wat toegeskryf word aan die gewone mense en bedoel is vir of geskik is vir gewone mense.

kultuur: (selfstandige naamwoord) Dit wat uitstekend is in die kunste.
'N Besondere stadium van beskawing. Die gedrag en oortuigings wat kenmerkend is van 'n bepaalde sosiale, etniese of ouderdomsgroep.

waansin: (selfstandige naamwoord) Die toestand van mal wees. waansin, sinnelose dwaasheid, intense opgewondenheid of entoesiasme.

TLDR - Privaatheidsverklaring: Ons sal geen persoonlike inligting, insluitend e -posadresse, van enige van ons besoekers aan enigiemand buite Pop Culture Madness verkoop, gee of deel nie. com of ons geaffilieerde netwerkwerwe. Ons aanvaar geen adverteerders of spyware -adverteerders of borge van derde partye van sulke programme nie. Popkultuur waansin. com en geaffilieerde webwerwe stuur nie strooipos nie, bied nie vinnig ryk-skemas aan nie, bied of stel toestelle of medisyne per e-pos aan of stel dit voor & stel dit moontlik.

Vir hersieningsdoeleindes kry ons gereeld (gewoonlik) monsters, pers toegang en ander 'binne -inligting'.
Hou dit in ag wanneer u 'n positiewe (of negatiewe) resensie lees, op PCM of oral op die internet.

PCM gebruik wel advertensiesondernemings van derde partye, soos Google, om advertensies te vertoon wanneer u ons webwerf besoek. Hierdie ondernemings mag inligting (nie u naam, adres, e -posadres of telefoonnommer nie) gebruik oor u besoeke aan hierdie en ander webwerwe om advertensies te verskaf oor goedere en dienste wat u interesseer. As u meer inligting oor hierdie praktyk wil hê en u wil weet oor die feit dat hierdie inligting nie deur hierdie ondernemings gebruik word nie, klik hier.


Bofbalgeskiedenis op 11 Julie

Bofbalgeboortes op 11 Julie / Bofbalsterftes op 11 Julie

Spelers wat gebore is, gesterf het, debuut op, eindig op 11 Julie

Baseballgeskiedenis op 11 Julie bevat 'n totaal van 45 Major League -bofbalspelers wat daardie dag van die jaar gebore is, 20 Major League -bofbalspelers wat op daardie datum gesterf het, 61 bofbalspelers wat hul debuut in die Major League op daardie datum gemaak het, en 58 Major League -bofbal spelers wat daardie datum in hul laaste wedstryd verskyn het.

Bill James, op dieselfde bladsy van dieselfde boek wat ons bo -aan hierdie bladsy gebruik het, het gesê: "Maar toe ek begin navorsing doen oor die geskiedenis van bofbal (om die spelers meer intelligent te bespreek), het ek begin voel dat daar was 'n geskiedenis van 'n baseball wat destyds nog nie geskryf is nie, 'n geskiedenis van goeie en gewone spelers, 'n geskiedenis van 'n fan, 'n geskiedenis van speletjies wat destyds iets beteken het, maar nou niks beteken nie. & quot het Baseball Almanac geskep. 'N webwerf om bofbal te aanbid. 'N Webwerf deur 'n fan wat die geskiedenis van goeie en gewone bofbalspelers probeer vertel.


Kyk die video: De Zingende Pótsvrouwe Mestreech Is Neet Breid Remasterd By 2019 (Januarie 2023).

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos