Nuut

President Andrew Jackson se tweede inhuldigingstoespraak [Maandag 4 Maart 1833] - Geskiedenis

President Andrew Jackson se tweede inhuldigingstoespraak [Maandag 4 Maart 1833] - Geskiedenis


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Medeburgers:

Die wil van die Amerikaanse volk, uitgedruk deur hul ongevraagde stemreg, roep my voor u om die plechtighede voor te berei om die pligte van president van die Verenigde State vir 'n ander termyn op te neem. Vir hul goedkeuring vir my openbare gedrag gedurende 'n tydperk wat nie sonder probleme was nie, en vir hierdie hernieude uitdrukking van hul vertroue in my goeie bedoelings, is ek verlore vir terme wat voldoende is om my dankbaarheid te betoon. Dit sal getoon word in die mate van my nederige vermoëns in voortgesette pogings om die regering te bestuur om hul vryheid te behou en hul geluk te bevorder.

Soveel gebeurtenisse het die afgelope vier jaar plaasgevind, wat noodwendig my standpunte oor die beginsels en beleid wat deur die Algemene Regering wat ek by hierdie geleentheid nodig het, moet volg, maar soms onder die mees delikate en pynlikste verwys na 'n paar belangrike oorwegings wat met sommige daarvan verband hou.

Die buitelandse beleid wat ons regering kort na die vorming van ons huidige grondwet aangeneem het en wat deur opeenvolgende administrasies algemeen gevolg word, is met byna volledige sukses bekroon en het ons karakter onder die nasies van die aarde verhoog. Om aan almal geregtigheid te bewys en aan die ongeregtigheid van niemand te voldoen nie, was tydens my administrasie die heersende maksimum, en die resultate daarvan was so gelukkig dat ons nie net vrede met die hele wêreld het nie, maar ook min oorsake van kontroversie en dié van geringe belangrikheid, bly onaangepas.

In die binnelandse beleid van hierdie regering is daar twee voorwerpe wat veral die aandag van die mense en hul verteenwoordigers verdien, en wat die onderwerp van my toenemende sorg is en sal bly. Dit is die behoud van die regte van die verskillende state en die integriteit van die Unie.

Hierdie groot voorwerpe is noodwendig verbind, en kan slegs bereik word deur 'n verligte uitoefening van die magte van elkeen binne sy toepaslike sfeer in ooreenstemming met die openbare wil. Om hierdie rede word dit die plig van almal om 'n gereed en patriotiese onderwerping te gee aan die wette wat grondwetlik uitgevaardig is en daardeur 'n behoorlike vertroue te bevorder en te versterk in die instellings van die verskillende state en in die Verenigde State wat die mense self vir hul eie verordeninge bepaal het. regering.

My ervaring in die openbare belang en die waarneming van 'n ietwat gevorderde lewe bevestig die menings wat ek al lankal gehad het, dat die vernietiging van ons staatsregerings of die vernietiging van hul beheer oor die plaaslike besorgdheid van die mense direk sou lei tot revolusie en anargie, en uiteindelik tot despotisme en militêre oorheersing. Aangesien die algemene regering dus inbreuk maak op die regte van die state, benadeel dit in dieselfde verhouding sy eie mag en benadeel dit sy vermoë om die doelstellings van sy skepping te vervul. Plegtig beïndruk met hierdie oorwegings, sal my landgenote my ooit gereed vind om my grondwetlike bevoegdhede uit te oefen om maatreëls te tref wat regstreeks of onregstreeks die regte van die state kan aantas, of die neiging het om alle politieke mag in die algemene regering te konsolideer. Maar van gelyke en inderdaad onberekenbare belang is die vereniging van hierdie state en die heilige plig van almal om by te dra tot die behoud daarvan deur 'n liberale steun van die algemene regering by die uitoefening van sy regverdige magte. U is verstandig aangemoedig om 'gewoond te wees om aan die Unie te dink en te praat as die palladium van u politieke veiligheid en voorspoed, terwyl u sorg vir die behoud daarvan met jaloerse angst, afslag op alles wat selfs 'n vermoede kan aandui dat dit in elk geval kan laat vaar en verontwaardig frons oor die eerste aanbreek van enige poging om 'n deel van ons land van die res te vervreem of om die heilige bande wat nou die verskillende dele met mekaar verbind, te verswak. " Sonder unie sou ons onafhanklikheid en vryheid nooit bereik gewees het nie; sonder vakbond kan hulle nooit gehandhaaf word nie. Verdeel in vier-en-twintig, of selfs 'n kleiner aantal, afsonderlike gemeenskappe, sal ons interne handel belas word met talle beperkings en presieshede; kommunikasie tussen verre punte en gedeeltes belemmer of afgesny; ons seuns het soldate gemaak om die velde wat hulle nou in vrede bewerk, met bloed te stort; die massa van ons mense gedra en verarm deur belasting om leërs en vloote te ondersteun, en militêre leiers aan die hoof van hul oorwinnende legioene wat ons wetgewers en regters word. Die verlies van vryheid, van alle goeie regering, van vrede, oorvloed en geluk, moet noodwendig volg op 'n ontbinding van die Unie. Deur dit te ondersteun, ondersteun ons dus alles wat die vryman en die filantroop dierbaar is.

Die tyd waarop ek voor u staan, is vol belangstelling. Die oë van alle nasies is gerig op ons Republiek. Die gebeurtenis van die bestaande krisis sal na die mening van die mensdom deurslaggewend wees oor die uitvoerbaarheid van ons federale regeringstelsel. Groot is die spel in ons hande; die verantwoordelikheid wat op die mense van die Verenigde State moet rus, is groot. Kom ons besef die belangrikheid van die gesindheid waarin ons voor die wêreld staan. Laat ons geduld en vasberadenheid beoefen. Laat ons ons land losmaak van die gevare wat dit omring, en wysheid leer uit die lesse wat hulle leer.

Diep onder die indruk van die waarheid van hierdie waarnemings, en onder die verpligting van die plegtige eed wat ek gaan aflê, sal ek voortgaan om al my vermoëns uit te oefen om die regverdige bevoegdhede van die Grondwet te behou en die seëninge van ons Federale Unie. Terselfdertyd is dit my doel om deur my amptelike handelinge die noodsaaklikheid van die uitoefening van slegs die bevoegdhede wat duidelik gedelegeer is, aan te wakker; om eenvoud en ekonomie in die uitgawes van die regering aan te moedig; om nie meer geld by die mense in te samel as wat nodig is vir hierdie voorwerpe nie, en op 'n manier wat die beste belange van alle klasse van die gemeenskap en van alle dele van die Unie sal bevorder. Gedurig in gedagte dat by die aangaan van die samelewing 'individue 'n deel van die vryheid moet prysgee om die res te behou', is dit my begeerte om my pligte na te kom om by ons broers in alle dele van die land 'n gees van liberale te bevorder toegewing en kompromie, en deur ons medeburgers te versoen met die gedeeltelike opofferings wat hulle onvermydelik moet maak vir die behoud van 'n groter goed, om ons waardevolle regering en unie aan te beveel aan die vertroue en liefde van die Amerikaanse volk.

Ten slotte is dit my vurigste gebed tot die Almagtige Wese voor wie ek nou staan, en wat ons in sy hande gehou het vanaf die kinderskoene van ons Republiek tot vandag toe, dat Hy al my voornemens en optrede so sal oorheers en die harte van my medeburgers, sodat ons bewaar kan word van allerhande gevare en vir ewig 'n verenigde en gelukkige volk kan bly.


1829 - Inhuldigingstoespraak van Andrew Jackson

'President Jackson bedank die land vir sy ondersteuning om hom te kies en beklemtoon sy beloftes om die openbare fondse verstandig te gebruik en om die uitbreiding van die weermag te stop. Die veldtog van Jackson het groot hoeveelhede korrupsie in die federale regering opgelê, en in sy inhuldigingstoespraak spreek Jackson weer sy vasbeslotenheid uit om beskermingsstelsels in Washington te verwyder. ”

Gedagtes oor transkripsie:

Andrew Jackson. Ou Hickory. Ons presidente het destyds regtig iets gehad, nie waar nie? In die geval van Andrew Jackson was dit 'n militêre held wat aan die bewind gekom het tydens 'n volksrevolusie en belowe om die loopbaanpolitici en hangers uit Washington DC te vee. Sy toespraak verlaag baie van die lengte wat gedurende die laaste drie adresse opgeneem is, ongeveer dieselfde lengte as die adresse van Madison, 'n derde van die lengte van Monroe, en die helfte van die van John Q. Adams. Militêre doeltreffendheid. Laat die blomryke woorde val en kom tot die punt.

Jackson gee baie om oor die beperkings van die mag van die uitvoerende gesag, om daarin te bly en om die regte van die state te verseker (hou dit in gedagte wanneer u sy tweede toespraak lees). Hy praat nie net van die eksekuteur van die wet in die VSA nie, maar ook oor die gevaar van 'n groot leër en sê dat hy nie die grootte van die staande weermag sal vergroot nie, hoewel hy beslis aandag sal skenk aan die verdedigende versterkings en vloot wat die grense bewaak. Hy sien meer as die weermag die sterkte van Amerika se verdediging in sy mense: solank ons ​​regering bestuur word ten behoewe van die mense, kan 'n miljoen gewapende vrymanne wat oor die oorlog beskik, word nooit deur 'n vreemde vyand verower nie. ”

Twee ander onderwerpe word opgeneem in die adres van Jackson: begrotingskwessies en die uitskakeling van diegene wat ontrou of onbevoeg is deur die federale regering. Wat die begroting betref, is Jackson merkwaardig om die eerste en enigste president te word wat die nasionale skuld uitgewis het. Jackson is van mening dat die skuld nie met werklike onafhanklikheid versoenbaar is nie en dat selfs die skuld die regering sal aanmoedig om bloot meer te bestee. Hy praat daaroor om belasting op landbou, handel en nywerheid in gelyke dele vas te stel om die regte fondse in te samel.

  1. Filosofie van die uitvoerende tak en magsbeperkings
  2. Die begroting en die noodsaaklikheid om skuld uit te skakel
  3. Gevaar vir staande leërs en begeertes om dit uit te brei
  4. Verdedigingsmaatreëls is goed en reg om te finansier
  5. Mag van die burgermag / gewone man as 'n skans
  6. Uitskakeling van beskerming (“Draining the Swamp ”)
  7. Kyk na die vorige voorbeeld en God vir leiding.

Frases wat ek onderstreep, met 'n ster of op 'n ander manier gemerk het:

Ek sal voortdurend die beperkings sowel as die omvang van die uitvoerende gesag in gedagte hou om die funksies van my amp te verrig sonder om sy gesag te oorskry. ”

“ … vergemaklik die uitwissing van die staatskuld, waarvan die onnodige tydsduur onverenigbaar is met werklike onafhanklikheid, en omdat dit die neiging tot openbare en private nederigheid sal teëwerk wat 'n oorvloedige gelduitgawes deur die Regering maar te geskik is om te veroorsaak. ”

Interne verbetering en die verspreiding van kennis, vir sover dit deur die grondwetlike handelinge van die federale regering bevorder kan word, is van groot belang. ”

Aangesien staande leërs in tyd van vrede gevaarlik is vir vrye regerings, sal ek nie probeer om ons huidige vestiging te vergroot nie, en ook nie die heilsame les van politieke ervaring wat die leer dat die weermag ondergeskik aan die burgerlike mag gehou moet word, verontagsaam nie. Die geleidelike toename van ons vloot, wie se vlag in verre afstande ons vaardigheid in navigasie en ons roem in bewaring van die behoud van ons forte, arsenale en hawe gewys het, en die invoering van geleidelike verbeterings in die dissipline en wetenskap van beide takke van ons militêre diens word so duidelik deur omsigtigheid voorgeskryf dat ek verskoon moet word omdat ek hulle melding vroeër weggelaat het as om hulle belangrikheid te vergroot. Maar die bol van ons verdediging is die nasionale milisie.

Solank ons ​​regering ten behoewe van die mense bestuur word en deur hul wil gereguleer word, solank dit ons die regte van persoon en eiendom, die vryheid van gewete en die pers verseker, is dit die moeite werd om dit te verdedig. solank dit die moeite werd is om te verdedig, sal 'n patriotiese milisie dit bedek met 'n ondeurdringbare bestuur. Gedeeltelike beserings en af ​​en toe sterftes waaraan ons blootgestel kan word, maar 'n miljoen gewapende vrymanne wat oor die oorlog beskik, kan nooit deur 'n vreemde vyand oorwin word nie. ”

“ [Ek het die taak om die beskerming van die federale regering in stryd met die vryheid van verkiesings te hervorm] en#8230 [wat die regmatige benadering versteur het] en die mag ontrou geplaas of voortgesit het of onbevoegde hande. ”

“ … kyk met eerbied na die voorbeelde van openbare deugde wat my roemryke voorgangers gelaat het, en met eerbied vir die ligte wat vloei uit die gees wat gegrond is en die verstand wat ons stelsel hervorm het. ”


President Andrew Jackson se tweede inhuldigingstoespraak [Maandag 4 Maart 1833] - Geskiedenis

Dit volg op die volledige teksafskrif van Andrew Jackson se tweede inhuldigingstoespraak, gelewer by die Huiskamer van die Amerikaanse Capitol in Washington DC - 4 Maart 1833.


Medeburgers:

Die wil van die Amerikaanse volk, uitgedruk deur hul ongevraagde stemreg, roep my voor u om die plechtighede voor te berei om die pligte van president van die Verenigde State vir 'n ander termyn op te neem.

Vir hul goedkeuring vir my openbare gedrag gedurende 'n tydperk wat nie sonder probleme was nie, en vir hierdie hernieude uitdrukking van hul vertroue in my goeie bedoelings, is ek verlore vir terme wat voldoende is om my dankbaarheid te betoon. Dit sal getoon word in die mate van my nederige vermoëns in voortgesette pogings om die regering te bestuur om hul vryheid te behou en hul geluk te bevorder.

Soveel gebeurtenisse het die afgelope vier jaar plaasgevind, wat noodwendig-soms onder omstandighede die mees delikate en pynlikste-my standpunte oor die beginsels en beleid wat deur die Algemene Regering nagestreef moet word wat ek by hierdie geleentheid nodig het, moet nastreef, maar verwys na 'n paar leidende oorwegings wat met sommige daarvan verband hou.

Die buitelandse beleid wat ons regering kort na die vorming van ons huidige grondwet aangeneem het en wat deur opeenvolgende administrasies algemeen gevolg word, is met byna volledige sukses bekroon en het ons karakter onder die nasies van die aarde verhoog. Om aan almal reg te laat geskied en aan die ongeregtigheid van niemand te voldoen nie, was tydens my administrasie die heersende maksimum, en die resultate was so gelukkig dat ons nie net vrede met die hele wêreld het nie, maar ook min oorsake van kontroversie en dié van geringe belangrikheid, bly onaangepas.

In die binnelandse beleid van hierdie regering is daar twee voorwerpe wat veral die aandag van die mense en hul verteenwoordigers verdien, en wat die onderwerp van my toenemende sorg is en sal bly. Dit is die behoud van die regte van die verskillende state en die integriteit van die Unie.

Hierdie groot voorwerpe is noodwendig verbind, en kan slegs bereik word deur 'n verligte uitoefening van die magte van elkeen binne sy toepaslike sfeer in ooreenstemming met die openbare wil. Om hierdie rede word dit die plig van almal om 'n gereed en patriotiese onderwerping te gee aan die wette wat grondwetlik uitgevaardig is en daardeur 'n behoorlike vertroue te bevorder en te versterk in die instellings van die verskillende state en in die Verenigde State wat die mense self vir hul eie verordeninge bepaal het. regering.

My ervaring in die openbare belang en die waarneming van 'n ietwat gevorderde lewe bevestig die menings wat ek al lankal gehad het, dat die vernietiging van ons staatsregerings of die vernietiging van hul beheer oor die plaaslike besorgdheid van die mense direk sou lei tot revolusie en anargie, en uiteindelik tot despotisme en militêre oorheersing. Aangesien die algemene regering dus inbreuk maak op die regte van die state, benadeel dit in dieselfde verhouding sy eie mag en benadeel dit sy vermoë om die doelstellings van sy skepping te vervul.

Plegtig onder die indruk van hierdie oorwegings, sal my landgenote my ooit gereed vind om my grondwetlike bevoegdhede uit te oefen om maatreëls te tref wat regstreeks of onregstreeks die regte van die state kan aantas, of die neiging het om alle politieke mag in die algemene regering te konsolideer. Maar van gelyke en inderdaad van onberekenbare belang is die vereniging van hierdie state en die heilige plig van almal om by te dra tot die behoud daarvan deur 'n liberale steun van die algemene regering by die uitoefening van sy regverdige magte.

U is verstandig aangemoedig om u te "gewoond" om aan die Unie te dink en te praat as die palladium van u politieke veiligheid en voorspoed, terwyl u sorg vir die behoud daarvan met jaloerse angst, afslag op alles wat selfs 'n vermoede aandui dat u dit in elk geval kan laat vaar, en verontwaardig fronsend na die eerste aanbreek van enige poging om 'n deel van ons land van die res te vervreem of die heilige bande wat nou die verskillende dele met mekaar verbind, te verswak. & quot Sonder unie sou ons onafhanklikheid en vryheid nooit bereik gewees het sonder unie nie gehandhaaf kan word.

Verdeel in vier-en-twintig, of selfs 'n kleiner aantal, afsonderlike gemeenskappe, sal ons sien dat ons interne handel belas is met ontelbare beperkings en presies kommunikasie tussen verre punte en gedeeltes wat ons seuns belemmer of afsny, soldate laat oorstroom het met die veld wat hulle nou totdat in vrede die massa van ons mense gedra en verarm word deur belasting om leërs en vloote te ondersteun, en militêre leiers aan die hoof van hul oorwinnende legioene wat ons wetgewers en regters word. Die verlies van vryheid, van alle goeie regering, van vrede, oorvloed en geluk, moet noodwendig volg op 'n ontbinding van die Unie. Deur dit te ondersteun, ondersteun ons dus alles wat die vryman en die filantroop dierbaar is.

Die tyd waarop ek voor u staan, is vol belangstelling. Die oë van alle nasies is gerig op ons Republiek. Die gebeurtenis van die bestaande krisis sal na die mening van die mensdom deurslaggewend wees oor die uitvoerbaarheid van ons federale regeringstelsel. Die aandeel wat in ons hande geplaas is, is groot, die verantwoordelikheid wat op die mense van die Verenigde State moet rus. Laat ons besef hoe belangrik die houding is waarin ons voor die wêreld staan. Laat ons geduld en vasberadenheid beoefen. Laat ons ons land losmaak van die gevare wat dit omring, en wysheid leer uit die lesse wat hulle leer.

Diep onder die indruk van die waarheid van hierdie waarnemings, en onder die verpligting van die plegtige eed wat ek gaan aflê, sal ek voortgaan om al my vermoëns uit te oefen om die regverdige bevoegdhede van die Grondwet te behou en die seëninge van ons Federale Unie. Terselfdertyd is dit my doel om deur my amptelike dade die noodsaaklikheid van die algemene regering aan te wakker om slegs die magte uit te oefen wat duidelik gedelegeer is om eenvoud en ekonomie in die uitgawes van die regering aan te moedig om nie meer geld uit die mense in te samel nie as wat nodig is vir hierdie voorwerpe en op 'n manier wat die beste belange van alle klasse van die gemeenskap en van alle dele van die Unie sal bevorder. Onophoudelik in gedagte dat by die aangaan van die samelewing individue 'n deel van die vryheid moet prysgee om die res te behou, sal dit my begeerte wees om my pligte na te kom om 'n gees van liberale toegewing by ons broers in alle dele van die land te bevorder en kompromie, en deur ons medeburgers te versoen met die gedeeltelike opofferinge wat hulle onvermydelik moet maak vir die behoud van 'n groter goed, om ons waardevolle regering en unie aan te beveel aan die vertroue en liefde van die Amerikaanse volk.

Ten slotte is dit my vurigste gebed tot die Almagtige Wese voor wie ek nou staan, en wat ons in sy hande gehou het vanaf die kinderskoene van ons Republiek tot vandag toe, dat Hy al my voornemens en optrede so sal oorheers en die harte van my medeburgers, sodat ons bewaar kan word van allerhande gevare en vir ewig 'n verenigde en gelukkige volk kan bly.


President Andrew Jackson se tweede inhuldigingstoespraak [Maandag 4 Maart 1833] - Geskiedenis

Van 1829 tot 1837 was Andrew Jackson die sewende president van die Verenigde State.

Hulle het hom gebel Ou Hickory . 'N Paar trivia: Andrew Jackson was die eerste Amerikaanse president wat in 'n houthuis gebore is.

En as u belangstel in 'eerste', was Jackson ook die eerste president wat in 'n trein gery het. Rol af vir nog een eerste wat plaasgevind het in die konteks van 'n sluipmoordaanval op president Jackson se lewe.


STANDBEELD VAN GROOT ALGEMEEN ANDREW JACKSON
LAFAYETTE PARK, WASHINGTON D.C.ALGEMEEN ANDREW JACKSON

Andrew Jackson was 'n generaal in die Oorlog van 1812 sowel as in die Creek -oorlog .

Op 8 Januarie 1815 veg hy teen die Britte in die Slag van New Orleans en 'n beslissende oorwinning behaal.


ALGEMEEN ANDREW JACKSON

Die verkiesingsveldtog van 1828 was bitter en vuil. En dit is 'n paar van die vuil wat weggegooi is:

Andrew Jackson en sy vrou Rachel Donelson Jackson getroud in 1791. Op hierdie stadium was Rachel wettiglik nog getroud met 'n vorige kêrel, Lewis Robards . Die fout was dat sy toestemming vir egskeiding gekry het, maar nie die egskeiding self nie. Die Jacksons het die fout ontdek, die egskeiding is toegestaan ​​en die twee trou weer in 1794.


Die bloedhonde van die skandaalpers het 'n velddag gehad. Die skinder van egbreuk en owerspel was goed versprei gedurende die verkiesing van 1828.

John Quincy Adams ry die golf wat hom die hoogste gedra het en het nie die fout van die Jacksons misbruik nie.

Dit was slegs een van die lelike hoofstukke in die boek van die private vete tussen Adams en Jackson.

Die tragedie het op 22 Desember 1828 plaasgevind toe Rachel Jackson oorlede is. Haar man blameer haar dood op die spanning wat deur die openbare warrel veroorsaak word oor hul beweerde immorele optrede.


Op 4 Maart 1829 lewer Andrew Jackson syne af Eerste inhuldigingstoespraak op die East Portico van die U.S. Capitol in Washington DC Dit was die eerste inhuldigingseremonie wat aan die oostelike front van die U.S. Capitol gehou is.

Jackson se vise -president was John C. Calhoun .


Die mense het daarvan gehou, en op 4 Maart 1833 het Jackson syne gegee Tweede inhuldigingstoespraak .

Jackson se vise -president was Martin Van Buren .

Op 30 Januarie 1835 word Andrew Jackson die eerste Amerikaanse president wat 'n sluipmoordpoging beleef en oorleef het.


POGING OM MOORD OP PRESIDENT ANDREW JACKSON 1835


Op hierdie dag was president Jackson by die staatsbegrafnis van die kongreslid van Suid -Carolina Warren R. Davis by die Capitol -gebou in Washington D.C.

Richard Lawrence , 'n werklose huisskilder, het in die koerant gelees dat Jackson dit sou bywoon en die Oos -portiek uitgehaal.

Toe Jackson na vore kom, stap Lawrence agter 'n pilaar 13 voet verder en trek twee enkelslagpistole agter Jackson se rug. Die pet van een het afgevuur, maar die bulle het nie gevuur nie. Jackson het die geraas gehoor en Lawrence aangekla met sy kierie omhoog. Lawrence het die tweede pistool afgevuur, maar dit het ook misluk.


Lawrence is aangekeer en verhoor op 11 April 1835. Amerikaanse prokureur en Amerikaanse vlag skrywer Francis Scott Key het hom aangekla van aanranding met die doel om dood te maak. Na 5 minute het die jurie Lawrence onskuldig bevind weens waansin. Hy is in 'n geesteshospitaal opgeneem.

In 1861 sterf Richard Lawrence in die St. Elizabeth's Hospital in Washington DC

PRESIDENT ANDREW JACKSON se uittrede

Hoofregter Roger B. Taney is gevra vir sy insette in die opstel van 'n finale boodskap aan die nasie. Op 4 Maart 1837 pak Andrew Jackson sy bondel, lewer sy Afskeidsrede , en sakeaangeleenthede in die hande gelaat van sy opvolger, die 8ste Amerikaanse president, Martin Van Buren.

'N Ander een eerste. Op 4 Maart 1837 was dit die eerste keer dat 'n uittredende en 'n inkomende president vir die inhuldiging saam in 'n koets na die Capitol gery het. Jackson en Van Buren was vriende.


Jackson, Andrew

Gebore op 15 Maart 1767 in Waxhaw, gesterf op 8 Junie 1845 in die Hermitage in Nashville, Amerikaanse Amerikaanse militêre en politieke figuur.

Jackson het roem verwerf tydens die Oorlog van 1812. In 1821 word hy die goewerneur van Florida, en in 1823 word hy verkies tot die Senaat. Hy was die president van die Verenigde State van 1829 tot 1837. Sy politieke volgelinge het die Demokratiese Party van die Verenigde State gestig, 'n vakbond van kleinboere en ryk plantasie -eienaars. Jackson bepleit 'n demokratisering van die kiesstelsel, 'n beperking van die mag van die Bank van die Verenigde State en 'n wettiging van die aktiwiteit van werkers en organisasies. Hy het die behoud van negerslawerny, die uitwissing van die Indiane en die verowering van nuwe gebiede goedgekeur. Jackson het die stelsel ingestel om amptelike poste te verleen aan die ondersteuners van die party wat 'n verkiesing gewen het [bederfstelsel].


4 onvergeetlike inwydingsoomblikke in die Amerikaanse geskiedenis

Joe Biden wat die eed afgelê het as die 46ste president van die Verenigde State, is die 59ste presidensiële inhuldiging in die Amerikaanse geskiedenis.

Namate die inwording van die president Woensdag volg op die sterte van oproer in die Capitol en die tweede beskuldiging van president Trump, het vorige inhuldigings hul eie monumentale, bisarre en berugte oomblikke gehad.

Die presidensiële historikus Doug Wead het 'n paar van die opwindendste en onvergeetlikste met Fox News gedeel.

Tweede inhuldiging van Abraham Lincoln - 4 Maart 1865

Die skare by president Abraham Lincoln se tweede inhuldiging, 4 Maart 1865. (Fotosearch/Getty Images)

Miskien is een van die bekendste adresse in die geskiedenis, die tweede inhuldiging van Abraham Lincoln, die eerste wat swaar gefotografeer is. Wead het gesê dat Lincoln se toespraak die grootste ooit was tydens die laaste wrede maande van die burgeroorlog.

Met kwaadwilligheid teenoor niemand, met liefde teenoor almal

- Abraham Lincoln, tweede inhuldigingstoespraak

Die mees opwindende detail oor die inhuldiging van Lincoln kan wees dat baie historici meen dat sy moordenaar, John Wilkes Booth, tydens sy toespraak teenwoordig was en naby die intreefase was. Booth het na bewering beplan om die 16de president te ontvoer en hom te ruil vir 'n unie -ooreenkoms om 'n gevangenesruil met die Konfederasie uit te voer, 'het Wead gesê.

Volgens historici het Booth besef dat dit baie makliker sou wees om Lincoln te vermoor as om hom te ontvoer. Twee en veertig dae later is Lincoln in Ford's Theatre doodgeskiet.

Eerste inhuldiging van Andrew Jackson - 4 Maart 1829

Op die dag van sy inhuldiging het Andrew Jackson saam met 15 veterane van die Revolusionêre Oorlog na die Capitol gestap, met 'n hewige opposisie wat op hom wag. Volgens die White House Historical Association beskou Jackson se ondersteuners sy oorwinning as 'die nederlaag van spesiale voorreg en korrupsie' in die Amerikaanse politiek, terwyl sy vyande hom as 'n 'barbaar' beskou.

Jackson is welkom in die Withuis as die eerste president, sê Wead, 'n oproerige skare. Na 'n kort bewering by die Capitol, is ondersteuners van die sewende president genooi om dit te vier.

Alkoholiese drankies in groot bakkies is saam met ander verversings bedien, wat veroorsaak dat 'n na-partytjie so onstuimig was dat Jackson gedwing was om uit 'n nabygeleë venster te ontsnap en in 'n hotel te oornag.

Eerste inhuldiging van Franklin D. Roosevelt - 4 Maart 1933

President Franklin D. Roosevelt hou sy intreeparade in Washington dop. (AP Foto, lêer)

Die eerste inhuldigingstoespraak van FDR is waarskynlik een van die opmerklikste in die geskiedenis. Roosevelt het die Amerikaanse volk beroemd gerusgestel oor die voortdurende swaarkry van die Groot Depressie: "Die enigste ding wat ons hoef te vrees, is vrees self."

Laat ek dus eerstens my vaste oortuiging bevestig dat die enigste ding wat ons hoef te vrees ... die vrees self is ... naamlose, onredelike, ongeregverdigde terreur wat die nodige pogings tot verlamming verlam, 'het Roosevelt gesê. In elke donker uur van ons nasionale lewe het 'n leierskap van openhartigheid en krag die begrip en ondersteuning van die mense self ontmoet, wat noodsaaklik is vir die oorwinning. Ek is oortuig dat u in hierdie kritieke dae weer die steun aan die leierskap sal gee. & Quot

Roosevelt was die enigste president in die Amerikaanse geskiedenis wat vier keer ingehuldig is, aangesien die Tweede Wêreldoorlog die land in 'n noodtoestand gebring het en die nasie bedoel het om stabiliteit te handhaaf met dieselfde opperbevelhebber. FDR is byna drie maande in sy laaste termyn in April 1945 oorlede.

Eerste inhuldiging van Thomas Jefferson - 4 Maart 1801

'N Portret van Thomas Jefferson (iStock)

Amerika se derde president, Thomas Jefferson, het die publiek toegespreek in 'n poging om die land te herenig, na wat Wead beskryf het as 'n baie bitter verkiesingsveldtog. Sy voorganger John Adams het die seremonie nie uit woede bygewoon nie, selfs al het Jefferson 'n punt daarvan gemaak om die polarisasie tussen politieke magte uit te lig.

Ons is almal Republikeine, ons is almal Federaliste

- Thomas Jefferson, eerste inhuldigingstoespraak

Volgens Wead het Jefferson ook sy toespraak gebruik om die reg van sy opposisie om te spreek, te verdedig, en verklaring en meningsverskil kan geduld word waar die rede vry gelaat word om dit te bekamp. & Quot

"As daar onder ons is wat hierdie Unie wil ontbind of die republikeinse vorm daarvan wil verander, laat hulle ongestoord staan ​​as monumente van die veiligheid waarmee meningsfoute geduld kan word, waar die rede vry is om dit te bestry," het hy gesê.


Inhuldigingstoespraak [wysig]

Die wil van die Amerikaanse volk, uitgedruk deur hul ongevraagde stemreg, roep my voor u om die plechtighede voor te berei om die pligte van president van die Verenigde State vir 'n ander termyn op te neem. Vir hul goedkeuring vir my openbare optrede gedurende 'n tydperk wat nie sonder probleme was nie, en vir hierdie hernieude uitdrukking van hul vertroue in my goeie bedoelings, is ek verlore vir terme wat voldoende is om my dankbaarheid te betoon. Dit sal getoon word in die mate van my nederige vermoëns in voortgesette pogings om die regering te bestuur om hul vryheid te behou en hul geluk te bevorder.

Soveel gebeure het die afgelope vier jaar plaasgevind, wat noodwendig my siening van die beginsels en beleid wat deur die Algemene Regering nagestreef moet word, soms noodwendig na vore gebring het - soms onder omstandighede die mees delikate en pynlik - 'n paar belangrike oorwegings wat verband hou met sommige daarvan.

Die buitelandse beleid wat ons regering kort na die vorming van ons huidige grondwet aangeneem het, en wat deur die opeenvolgende administrasies algemeen gevolg word, is met byna volledige sukses bekroon en het ons karakter onder die nasies van die aarde verhoog. Om aan almal geregtigheid te bewys en aan die ongeregtigheid van niemand te voldoen nie, was tydens my administrasie die heersende maksimum, en die resultate daarvan was so gelukkig dat ons nie net vrede met die hele wêreld het nie, maar ook min oorsake van kontroversie en dié van geringe belangrikheid, bly onaangepas.

In die binnelandse beleid van hierdie regering is daar twee voorwerpe wat veral die aandag van die mense en hul verteenwoordigers verdien, en wat die onderwerp van my toenemende sorg is en sal bly. Dit is die behoud van die regte van die verskillende state en die integriteit van die Unie.

Hierdie groot voorwerpe is noodwendig verbind, en kan slegs bereik word deur 'n verligte uitoefening van die magte van elkeen binne sy toepaslike sfeer in ooreenstemming met die openbare wil. To this end it becomes the duty of all to yield a ready and patriotic submission to the laws constitutionally enacted and thereby promote and strengthen a proper confidence in those institutions of the several States and of the United States which the people themselves have ordained for their own government.

My experience in public concerns and the observation of a life somewhat advanced confirm the opinions long since imbibed by me, that the destruction of our State governments or the annihilation of their control over the local concerns of the people would lead directly to revolution and anarchy, and finally to despotism and military domination. In proportion, therefore, as the General Government encroaches upon the rights of the States, in the same proportion does it impair its own power and detract from its ability to fulfill the purposes of its creation. Solemnly impressed with these considerations, my countrymen will ever find me ready to exercise my constitutional powers in arresting measures which may directly or indirectly encroach upon the rights of the States or tend to consolidate all political power in the General Government. But of equal and, indeed of incalculable, importance is the union of these States, and the sacred duty of all to contribute to its preservation by a liberal support of the General Government in the exercise of its just powers. You have been wisely admonished to "accustom yourselves to think and speak of the Union as of the palladium of your political safety and prosperity, watching for its preservation with Jealous anxiety, discountenancing whatever may suggest even a suspicion that it can in any event be abandoned, and indignantly frowning upon the first dawning of any attempt to alienate any portion of our country from the rest or to enfeeble the sacred ties which now link together the various parts." Without union our independence and liberty would never have been achieved without union they never can be maintained. Divided into twenty-four, or even a smaller number, of separate communities, we shall see our internal trade burdened with numberless restraints and exactions communication between distant points and sections obstructed or cut off our sons made soldiers to deluge with blood the fields they now till in peace the mass of our people borne down and impoverished by taxes to support armies and navies, and military leaders at the head of their victorious legions becoming our lawgivers and judges. The loss of liberty, of all good government, of peace, plenty, and happiness, must inevitably follow a dissolution of the Union. In supporting it, therefore, we support all that is dear to the freeman and the philanthropist.

The time at which I stand before you is full of interest. The eyes of all nations are fixed on our Republic. The event of the existing crisis will be decisive in the opinion of mankind of the practicability of our federal system of government. Great is the stake placed in our hands great is the responsibility which must rest upon the people of the United States. Let us realize the importance of the attitude in which we stand before the world. Let us exercise forbearance and firmness. Let us extricate our country from the dangers which surround it and learn wisdom from the lessons they inculcate.

Deeply impressed with the truth of these observations, and under the obligation of that solemn oath which I am about to take, I shall continue to exert all my faculties to maintain the just powers of the Constitution and to transmit unimpaired to posterity the blessings of our Federal Union. At the same time, it will be my aim to inculcate by my official acts the necessity of exercising by the General Government those powers only that are clearly delegated to encourage simplicity and economy in the expenditures of the Government to raise no more money from the people than may be requisite for these objects, and in a manner that will best promote the interests of all classes of the community and of all portions of the Union. Constantly bearing in mind that in entering into society "individuals must give up a share of liberty to preserve the rest," it will be my desire so to discharge my duties as to foster with our brethren in all parts of the country a spirit of liberal concession and compromise, and, by reconciling our fellow-citizens to those partial sacrifices which they must unavoidably make for the preservation of a greater good, to recommend our invaluable Government and Union to the confidence and affections of the American people.

Finally, it is my most fervent prayer to that Almighty Being before whom I now stand, and who has kept us in His hands from the infancy of our Republic to the present day, that He will so overrule all my intentions and actions and inspire the hearts of my fellow-citizens that we may be preserved from dangers of all kinds and continue forever a united and happy people. ⎗ ]


President Andrew Jackson's Second Inaugural Address [Monday, March 4, 1833] - History

Ek t was one of the foulest presidential campaigns in American history. The race for the White House in 1828 pitted incumbent John Quincy Adams against Andrew Jackson, hero of the Battle of New Orleans. This was the second time that Jackson and Adams had faced one another for the presidency.

President Andrew Jackson
Four years earlier, the two had been part of a four-man race in which no candidate won a majority of the electoral votes. The lack of a clear winner threw the election into the House of Representatives where, after much political maneuvering, John Quincy Adams was declared the winner.

The beginning of the 1828 campaign revealed little difference between the two candidates on the major political issues of the day - maintaining protective tariffs and encouraging national improvement. It became obvious that the race would be a personality contest and that Jackson had the clear lead. Faced with this reality, the Adams camp injected scandal into their campaign. Adams's supporters hurled charges of bigamy and adultery against Jackson and his wife Rachael who had been previously married. Jackson s supporters retaliated with charges of adultery against Adams and his wife. The campaign descended into a mud-slinging contest.

A reclusive woman, Rachael Jackson recoiled at the allegations. Many thought the slanderous attack hastened her death just before Christmas. Jackson won the election, but his wife s death threw him into mourning.

Jackson was America's first "Frontier President" the first president who did not come from the nation s east-coast elite. His victory was seen as a triumph for the common man and for democracy. The celebration of his inauguration was an opportunity for America s ordinary citizen to rejoice.

"Ladies fainted, men were seen with bloody noses and such a scene of confusion took place as is impossible to describe."

Margaret Smith was a long-time pillar of Washington society. She describes Jackson's inauguration in a letter to a friend:

"[Washington] March 11th, Sunday [1829]

Thursday morning. . . Thousands and thousands of people, without distinction of rank, collected in an immense mass round the Capitol, silent, orderly and tranquil, with their eyes fixed on the front of that edifice, waiting the appearance of the President in the portico.

The door from the Rotunda opens, preceded by the marshals, surrounded by the Judges of the Supreme Court, the old man with his grey locks, that crown of glory, advances, bows to the people, who greet him with a shout that rends the air, the Cannons, from the heights around, from Alexandria and Fort Warburton proclaim the oath he has taken and the hills reverberate the sound. It was grand, - it was sublime!

An almost breathless silence, succeeded and the multitude was still, - listening to catch the sound of his voice, tho' it was so low, as to be heard only by those nearest to him. After reading his speech, the oath was administered to him by the Chief Justice. The Marshal presented the Bible. The President took it from his hands, pressed his lips to it, laid it reverently down, then bowed again to the people - Yes, to the people in all their majesty. . .

The south side of the Capitol was literally alive with the multitude, who stood ready to receive the hero and the multitude who attended him. . . When the speech was over, and the President made his parting bow, the barrier that had separated the people from him was broken down and they rushed up the steps all eager to shake hands with him. It was with difficulty he made his way through the Capitol and down the hill to the gateway that opens on the avenue. Here for a moment he was stopped. The living mass was impenetrable.

After a while a passage was opened, and he mounted his horse which had been provided for his return (for he had walked to the Capitol) then such a cortege as followed him! Country men, farmers, gentlemen, mounted and dismounted, boys, women and children, black and white. Carriages, wagons and carts all pursuing him to the President's house. . . . [W]e set off to the President's House, but on a nearer approach found an entrance impossible, the yard and avenue was compact with living matter."

"But what a scene did we witness!"
The immense crowd prevents Smith and her friends from entering the White House, so they walk to Smith's near-by home to rest. We rejoin her story three hours later as the group returns to the White House:

"But what a scene did we witness! The Majesty of the People had disappeared, and a rabble, a mob, of boys, negros [sic], women, children, scrambling fighting, romping. What a pity what a pity! No arrangements had been made no police officers placed on duty and the whole house had been inundated by the rabble mob. We came too late.

The crowd storms the
White House
The President, after having been literally nearly pressed to death and almost suffocated and torn to pieces by the people in their eagerness to shake hands with Old Hickory, had retreated through the back way or south front and had escaped to his lodgings at Gadsby's.

Cut glass and china to the amount of several thousand dollars had been broken in the struggle to get the refreshments, punch and other articles had been carried out in tubs and buckets, but had it been in hogsheads it would have been insufficient, ice-creams, and cake and lemonade, for 20,000 people, for it is said that number were there, tho' I think the number exaggerated.

Ladies fainted, men were seen with bloody noses and such a scene of confusion took place as is impossible to describe, - those who got in could not get out by the door again, but had to scramble out of windows. At one time, the President who had retreated and retreated until he was pressed against the wall, could only be secured by a number of gentleman forming around him and making a kind of barrier of their own bodies, and the pressure was so great that Col. Bomford who was one said that at one time he was afraid they should have been pushed down, or on the President. It was then the windows were thrown open, and the torrent found an outlet, which otherwise might have proved fatal.

This concourse had not been anticipated and therefore not provided against. Ladies and gentlemen, only had been expected at this Levee, not the people en masse. But it was the People's day, and the People's President and the People would rule."

Verwysings:
Margaret Bayard Smith's account appears in: Smith, Margaret Bayard, The First Forty Years of Washington Society (1906) Leish, Kenneth, (ed.) The American Heritage Pictorial History of the Presidents of the United States Seale, William, The President's House vol. 1 (1986).


President Andrew Jackson's Second Inaugural Address [Monday, March 4, 1833] - History

Andrew Jackson
A notiable from South Carolina

Andrew Jackson was our 7th President of the United States from March 4, 1829 to March 3, 1837. He was affectionatley known as "Old Hickory".

He was born March 15, 1767, in Waxhaw, South Carolina, on North Carolina-South Carolina border and died June 8, 1845, at the Hermitage in Nashville, Tennessee. There is some confusion on the actual birth place of Mr. Jackson. One report states that "after the death of his father, his mother, who was poor, went to reside with her brother-in-law, a Mr. M'Aury, who lived on the right hand side of the road, leading from Lancaster to Charlotte , which at that place is the boundary between the two states. Gen. Jackson was born at the house of Mr. M'Aury, and therefore in the state of North Carolina . When he was about six weeks old, his mother removed with him to the house of Mr. James Crawford, another brother-in-law, on the South Carolina side of the road."

His Father was Andrew Jackson, the youngest son of a Scoth family, whose ancestors had emigrated to the north of Ireland, and Mother Elizabeth Hutchinson Jackson. Andrew Jackson, Sr., his wife, Elizabeth, and sons, Hugh and Robert, came to South Carolina in 1765 to escape the troubles brought upon their country. They settle on a tract of land in what was then called the "Waxhaw settlement," about fourty-five miles above Camden, near the bundary line of North Carolina. Two years later, Andrew Jackson, Jr. was born. Shortly after, the elder Andrew Jackson passed away.

Andrew married Rachel Donelson Robards (1767-1828), in August 1791 and in a second ceremony on January 17, 1794. They had one child, Andrew Jackson, who was adopted.

Obituary:
Oregon Spectator (Oregon City, OT) Thursday, March 19, 1846
Andrew Jackson

Mr. Waldo informs us that he received a letter from his brother, dated August 12, 1845, which contained the intelligence that our beloved and venerable ex-president of the United States, Andrew Jackson, died at his residence, the Hermitage, in June last. Andrew Jackson was born at Waxsaw, S. Carolina, March 15, A. D. 1767. His father, mother, and two brothers, came from Ireland in 1765. His brothers were killed in the battles of the revolution for the independence of the United States. At 15 years of age he had no relative living in America in 1788, he went to Nashville with Judge McNair and commenced the practice of law.

It is not our object to attempt a panegyric of general Jackson. “History will transmit to generations yet unborn truths, and speak of his merit. He defended and preserved the great emporium of the whole western country against the veteran troops of the enemy, by whom it would have been sacked, and their dwellings inveloped in flames over the heads of their beloved families. He gave peace to the defenceless portion of the south and west, and chastised the ferocious savage foe, and the perfidious incendiaries and felons by whom they were excited and counselled to the perpetration of their cruel deeds. He opened additional territory to the rich and growing population which they now enjoy in peace and tranquility he maintained, for the use of the whole western country, the free navigation of the Mississippi, at the hazard of his life, health and fortune he gave glory and renown to the arms of his country throughout the civilized world, and taught the tyrants of the earth the salutary lesson that, in defence of their soil and independence, freemen are invincible. He was elected president of the United States in 1828, and inaugurated 4th March, 1829 waged war against the bank of the United States and all monopolies also against a system of internal improvement by the general government was sustained by the people, and upon these issues, re-elected president of the United States in 1832, and re-inaugurated 4th March, 1833 and on the 4th of March, 1837, retired to the sweets of private life, and has now paid the last debt of nature. Whatever may be the opinion of others, we shall not hesitate to say, in the language of the sage of Monticello, “honor and gratitude to him who has filled the measure of his country's honor. [contributed by Jim Dezotell]

Education: No formal education

Occupation: Lawyer, soldier

Political Party: Democratic

Ander regeringsposisies:

Member of U.S. House of Representatives, 1796-97

United States Senator, 1797-98

Justice on Tennessee Supreme Court, 1798-1804

Governor of the Florida Territory 1821

United States Senator, 1823-25

Estate of James Smithson funded the establishment of the Smithsonian.

About 2,000 of Jackson's supporters given government jobs. Jackson also set up a "kitchen cabinet" of informal advisers

Jackson authorizes Indian Removal Act of 1830

Samuel F. Smith wrote "My Country, 'tis of Thee"

Jackson vetoed the rechartering of 2nd Bank leading to the creation of the Whig Party

South Carolina attempted to nullify federal tariff laws. Federal troops sent to South Carolina on December 10

U.S. became debt free (briefly) for the only time in history

6000 Mexicans defeated 190 Americans in 12 days at the Alamo on March 6

The Specie Circular ordered that gold and silver were the only currency acceptable for the purchase of federal lands, issued on July 11

Jackson signs Treaty of New Echota with unrecognized leaders of Cherokee Nation, which allows him to force the Cherokees to move to land in what is now Oklahoma. 4,000 Native Americans die on this journey, also known as the Trail of Tears
Historiese dokumente:

First Inaugural Address (1829)

Second Inaugural Address (1833)

Presidential Salary: $25,000/year

Presidentsverkiesingsuitslae:
Year Popular Votes Electoral Votes

1824
John Q. Adams 108,740 84

William H. Crawford 46,618 41

1828
Andrew Jackson 647,286 178

1832
Andrew Jackson 687,502 219

(Votes Not Cast) 2
Vice Presidents: John C. Calhoun (1829-1832) Martin Van Buren (1833-1837)

-Secretary of the Treasury-


Andrew Jackson State Park - This memorial to Jackson is located on 360-acres in Lancaster, South Carolina It includes a museum, campgrounds and resources for other outdoor activities.

Jackson was the only president who served in both the Revolutionary War and the War of 1812.

Jackson was the only president to have been a prisoner of war. He was thirteen when he joined the South Carolina militia to fight in the Revolutionary War. After his capture, he was ordered to clean the boots of a British officer. Jackson refused. The officer then drew his sword and slashed Jackson across the forehead, leaving a scar.

Jackson was the first president born in a log cabin.

Jackson was involved in many duels. A duel on May 30, 1806 against Charles Dickinson was over some unflattering remarks made about Jackson's wife. In this duel Jackson was wounded. After he was hit, he took aim and fired at Dickinson. Jackson's gun misfired. As Dickinson was forced to stand his ground, Jackson took aim once again and killed Dickinson. The bullet that wounded Jackson was lodged near his heart and could not be safely removed. He carried that bullet in his chest for the rest of his days.


Unverified Quotations

These quotations have some evidence that they may have been used by Jackson, but cannot be verified.

"Elke mens wat sy sout werd is, sal bly vir wat hy reg glo, maar dit verg 'n effens beter mens om onmiddellik en sonder voorbehoud te erken dat hy 'n fout maak." (also attributed to General Peyton C. March)

"Een man met moed maak 'n meerderheid." (This is an old adage which was written by the 16th-century Scottish reformer John Knox, that may or may not have also been quoted by Jackson)

This quotation appears on the Internet as attributed to Jackson but without a citation, and it doesn't sound like Jackson's political voice. It could have been something he said in a private letter:


Kyk die video: History Brief: The Legacy of Andrew Jackson (Januarie 2023).

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos