Interessant

Konstruksie-grammatika

Konstruksie-grammatika


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

In die taalkunde, konstruksie grammatika verwys na enige van die verskillende benaderings tot taalstudie wat die rol van grammatika beklemtoon konstruksies- dit is konvensionele parings van vorm en betekenis. Hieronder word enkele van die verskillende weergawes van konstruksie-grammatika oorweeg.

Grammatika in die konstruksie is 'n teorie van taalkennis. "In plaas daarvan om 'n duidelike verdeling van leksikon en sintaksis aan te neem," let op Hoffmann en Trousdale, "beskou Grammatikale konstruksie alle konstruksies as deel van 'n leksikon-sintaksis-kontinuum ('' konstruksie ')."

Voorbeelde en waarnemings

 • James R. Hurford
  Daar is verskillende weergawes van 'Konstruksie-grammatika, 'en my rekening ... sal informeel beskryf wat hulle gemeen het. Die algemene idee is dat die kennis van 'n spreker van sy taal uit 'n baie groot konstruksie-inventaris bestaan, waar 'n konstruksie van enige grootte en abstraksie verstaan ​​word, van 'n enkele woord tot een of ander grammatiese aspek van 'n sin, soos die onderwerp daarvan- Predikaatstruktuur. Grammatika in die konstruksie beklemtoon dat daar 'n 'leksikon-sintaksis-kontinuum' is, in teenstelling met tradisionele sienings waarin die leksikon en die sintaktiese reëls as afsonderlike komponente van 'n grammatika beskou word. Die sentrale motief van Construction Grammar-teoretici is om rekenskap te gee van die buitengewone produktiwiteit van menslike tale, en terselfdertyd die groot hoeveelheid idiosinkratiese grammatikale data wat die mens bekom en bewaar, te erken. 'Die konstruksionistiese benadering tot grammatika bied 'n uitweg uit die dilemma / splitter-dilemma' (Goldberg 2006, p. 45). Die kernpunt is dat stoor van idiosinkratiese feite versoenbaar is met die produktiewe ontplooiing van hierdie feite om nuwe uitdrukkings te genereer.
 • R.L. Trask
  Van groot belang is, konstruksie-grammatikas is nie afgeleide nie. Dus word die aktiewe en passiewe vorme van 'n sin beskou as verskillende konseptuele strukture eerder as dat die een 'n transformasie van die ander is. Aangesien konstruksie-grammatikas afhang van die konseptuele betekenis in konteks, kan dit gesien word as benaderings tot taalkunde wat die klassieke onderskeid tussen semantiek, sintaksis en pragmatiek in duie stort. Die konstruksie is die eenheid van taal wat oor hierdie ander aspekte strek. Dus, byvoorbeeld in Hulle lag hom uit die kamer uit, ontvang die normaalweg intransitiewe werkwoord 'n oorgangslesing en die situasie kan geïnterpreteer word op grond van die 'X laat Y beweeg' konstruksie eerder as die sistaniese afwyking alleen. As gevolg hiervan, is konstruksie-grammatikas die mees bruikbare in die verstaan ​​van taalverwerwing en word dit gebruik vir tweedetaalonderrig, aangesien dit die betekenis van die situasie is wat van die grootste belang is, en sintaksis en semantiek word holisties behandel.
 • William Croft en D. Alan Cruse
  Enige grammatikale teorie kan beskryf word as die aanbied van modelle vir die voorstelling van die struktuur van 'n uitspraak, en modelle vir die organisasie van die verhouding tussen die uiterlike strukture (vermoedelik volgens die spreker). Laasgenoemde word soms beskryf in terme van voorstellingsvlakke, gekoppel deur afleidingsreëls. maar konstruksie grammatika is 'n nie-model (soos byvoorbeeld hoofgedrewe frasestruktuur-grammatika), en 'n meer algemene beskrywing van hierdie aspek van die grammatikale teorie is 'organisasie'. Verskillende weergawes van konstruksie-grammatika sal kortliks uiteengesit word ... Ons ondersoek vier variante van konstruksie-grammatika wat in kognitiewe taalwetenskap voorkom - Construction Grammar (met hoofletters; Kay en Fillmore 1999; Kay et al. In prep.), Die konstruksie-grammatika van Lakoff ( 1987) en Goldberg (1995), Cognitive Grammar (Langacker 1987, 1991) en Radical Construction Grammar (Croft 2001) - en fokus op die onderskeidende kenmerke van elke teorie ... Daar moet op gelet word dat die verskillende teorieë geneig is om op verskillende kwessies te fokus. , verteenwoordigend van hul kenmerkende posisies teenoor die ander teorieë. Byvoorbeeld, Construction Grammar ondersoek sintaktiese verhoudings en erfenis in detail; die Lakoff / Goldberg-model fokus meer op kategoriseringsverhoudinge tussen konstruksies; Kognitiewe grammatika fokus op semantiese kategorieë en verwantskappe; en Radical Construction Grammar fokus op sintaktiese kategorieë en tipologiese universele. Laastens onderskryf die laaste drie teorieë die gebruiksgebaseerde model ...
 • Thomas Hoffmann en Graeme Trousdale
  Een van die sentrale konsepte van die taalkunde is die Saussurese idee van die taalkundige teken as 'n arbitrêre en konvensionele vorm van paring (of klankpatroon /signifiant) en betekenis (of geestelike konsep /signife; vgl. byvoorbeeld de Saussure 1916 2006: 65-70). Onder hierdie siening is die Duitse teken Apfel en die Hongaarse ekwivalent alma het dieselfde onderliggende betekenis 'appel', maar verskillende gepaardgaande konvensionele vorms ... Meer as 70 jaar na die dood van Saussure, het verskeie taalkundiges dan eksplisiet begin om die idee te ondersoek dat arbitrêre vormbetekenisse nie net 'n bruikbare konsep is om woorde of morfeme te beskryf nie, maar dat miskien alle vlakke van die grammatikale beskrywing sulke gekonvensionaliseerde vormbetekenis-parings behels. Hierdie uitgebreide idee van die Saussurese teken het bekend geword as 'konstruksie' (wat morfeme, woorde, idiome en abstrakte frasale patrone insluit) en die verskillende taalkundige benaderings wat hierdie idee ondersoek, is gemerk 'Konstruksie-grammatika.'
 • Jan-Ola Östman en Mirjam Fried
  Een voorloper tot Konstruksie-grammatika is 'n model wat ook in die laat 1970's aan die Universiteit van Kalifornië in Berkeley ontwikkel is, binne die tradisie van Generatiewe Semantiek. Dit was die werk van George Lakoff en informeel bekend as Gestalt Grammar (Lakoff 1977). Lakoff se 'ervarings' benadering tot sintaksis was gebaseer op die siening dat die grammatikale funksie van 'n sinkomponent slegs betrekking het op 'n bepaalde sinstipe in sy geheel. Spesifieke konstellasies van verhoudings soos Onderwerp en Objek het dus komplekse patrone of 'gestalts' gevorm. ... Lakoff's (1977: 246-247) se lys van 15 kenmerke van taalkundige gestalle bevat baie van die kenmerke wat definitiewe kriteria vir konstruksies in die konstruksie-grammatika geword het. , insluitend byvoorbeeld die formulering dat 'Gestalts tegelyk holisties en analiseerbaar is. Hulle het onderdele, maar die groothandels kan nie na die onderdele verminder word nie. '


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos