Interessant

Wat is rasse-vormingsteorie?

Wat is rasse-vormingsteorie?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Rassevorming is die proses waardeur die betekenis van ras- en rassekategorieë ooreengekom en beredeneer word. Dit is die resultaat van die wisselwerking tussen sosiale struktuur en die alledaagse lewe.

Die konsep kom van rasse-vormingsteorie, 'n sosiologiese teorie wat fokus op die verband tussen rasvorming en vorming deur sosiale struktuur, en hoe rassekategorieë voorgestel word en betekenis kry in beeldspraak, media, taal, idees en alledaagse gesonde verstand.

Rassevormingsteorie raam die betekenis van ras in, wat gewortel is in konteks en geskiedenis, en dus as iets wat mettertyd verander.

Omi en Winant se teorie

In hul boek Rassevorming in die Verenigde State, sosioloë Michael Omi en Howard Winant definieer rassevorming as

“... die sosiohistoriese proses waardeur rassekategorieë geskep, bewoon, getransformeer en vernietig word.”

Hulle verduidelik dat hierdie proses bewerkstellig word deur 'histories geleë' projekte waarin menslike liggame en sosiale strukture verteenwoordig en georganiseer word. ”

'Projekte' verwys hier na 'n voorstelling van ras wat dit in sosiale struktuur plaas.

'N Rasseprojek kan die vorm aanneem van aannames oor gesonde verstand oor rasgroepe, of die ras belangrik is in die hedendaagse samelewing, of vertellings en beelde wat byvoorbeeld rasse en rasse uitbeeld deur middel van massamedia.

Dit plaas ras binne sosiale struktuur deur byvoorbeeld te regverdig waarom sommige mense minder rykdom het of meer geld verdien as ander op grond van ras, of deur daarop te wys dat rassisme lewend en goed is, en dat dit 'n invloed het op mense se ervarings in die samelewing. .

Omi en Winant sien die proses van rassevorming dus direk en diep verbonde aan die manier waarop 'die samelewing georganiseer en regeer word'. In hierdie sin het ras en die proses van rassevorming belangrike politieke en ekonomiese implikasies.

Saamgestel uit rasprojekte

Sentraal in hul teorie is die feit dat ras gebruik word om verskille tussen mense deur middel van rasseprojekte aan te dui, en dat die manier waarop hierdie verskille aangedui word, aansluit by die organisasie van die samelewing.

In die konteks van die Amerikaanse samelewing word die begrip ras gebruik om fisieke verskille tussen mense aan te dui, maar word dit ook gebruik om werklike en waargenome kulturele, ekonomiese en gedragsverskille aan te dui. Deur rassevorming op hierdie manier in te stel, illustreer Omi en Winant dat, omdat die manier waarop ons ras verstaan, beskryf en voorgestel word, gekoppel is aan hoe die samelewing georganiseer is, en selfs ons gesonde verstandelike begrip van ras werklike en beduidende politieke en ekonomiese gevolge kan hê vir dinge soos toegang tot regte en hulpbronne.

Hulle teorie raam die verhouding tussen rasseprojekte en sosiale struktuur as dialekties, wat beteken dat die verhouding tussen die twee in albei rigtings verloop, en dat verandering in die een noodwendig verandering in die ander veroorsaak. Dus is die uitkomste van 'n rasistiese sosiale struktuur-verskille in rykdom, inkomste en bates op grond van ras, byvoorbeeld die vorm wat ons glo waar is oor rassekategorieë.

Ons gebruik ras dan as 'n soort korthand om 'n stel aannames oor 'n persoon te gee, wat weer ons verwagtinge vir 'n persoon se gedrag, oortuigings, wêreldbeskouings en selfs intelligensie vorm. Die idees wat ons oor ras ontwikkel, reageer dan op die sosiale struktuur op verskillende politieke en ekonomiese maniere.

Sommige rasseprojekte kan welwillend, progressief of antirassisties wees, maar baie van hulle is rassisties. Rasseprojekte wat sekere rassegroepe voorstel as 'n afwykende of afwykende impak op die struktuur van die samelewing deur sommige uit te sluit van werksgeleenthede, politieke ampte, opvoedingsgeleenthede, en onderhewig is aan polisie-teistering en hoër tariewe van arrestasie, skuldigbevinding en gevangenis.

Veranderlike aard van ras

Omdat die proses van rassevorming steeds ontwikkel, word dit deur rasse-projekte uitgevoer, wys Omi en Winant daarop dat ons almal binne en binne hulle bestaan, en dat hulle binne-in ons is.

Dit beteken dat ons voortdurend die ideologiese krag van ras in ons alledaagse lewe ervaar, en wat ons doen en dink 'n invloed op die sosiale struktuur het. Dit beteken ook dat ons as individue die mag het om die rasistiese sosiale struktuur te verander en rassisme uit te roei deur die manier waarop ons verteenwoordig, te dink oor, te praat, en op te tree in reaksie op ras.


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos