Interessant

Beta verval Definisie

Beta verval Definisie


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Beta-verval verwys na die spontane radioaktiewe verval waar 'n beta-deeltjie geproduseer word. Daar is twee soorte beta-verval waar die beta-deeltjie óf 'n elektron óf 'n positron is.

Hoe Beta-verval werk

β- verval vind plaas wanneer 'n elektron die beta-deeltjie is. 'N Atoom sal β- verval wanneer 'n neutron in die kern na 'n proton omskakel deur die volgende reaksie. Hier is X die moederatoom, Y is die dogteratoom, Z is die atoommassa van X, en A is die atoomgetal van X:
ZXAZYA + 1 + e- + antineutrino

β+ verval vind plaas wanneer 'n positron die beta-deeltjie is. 'N Atoom sal β+ verval wanneer 'n proton in die kern omskep in 'n neutron deur die volgende reaksie, waar X die moederatoom is, Y die dogteratoom is, Z die atoommassa van X is, A die atoomgetal van X is:
ZXAZYA-1 + e+ + neutrino

In beide gevalle bly die atoommassa van die atoom konstant, maar die elemente word met een atoomgetal oorgedra.

Praktiese voorbeelde

Cesium-137 verval na Barium-137 deur β- verval.
Sodium-22 verval tot Neon-22 deur β+ verval.


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos