Interessant

Hoe lyk geweerbeheer in Kanada?

Hoe lyk geweerbeheer in Kanada?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Die federale regering is hoofsaaklik verantwoordelik vir gewere en geweerbeheer in Kanada. Wetgewing rakende gewere en geweerbeheer in Kanada bestaan ​​hoofsaaklik uit Deel II van die Strafkode van Kanada en sy verwante regulasies, sowel as die vuurwapenwet en die verwante regulasies.

Die Kanadese Vuurwapenprogram (CFP), deel van die Royal Canadian Mounted Police (RCMP), is verantwoordelik vir die administrasie van die Vuurwapenwet. Hierdie wetgewing dek die besit, vervoer, gebruik en berging van vuurwapens in Kanada.

Die CFP hanteer die lisensiëring van individue en hou 'n nasionale databasis van vuurwapenrekords. Bykomende wette en regulasies is ook van toepassing op provinsiale en munisipale regeringsvlakke. Jagregulasies is 'n goeie voorbeeld van hierdie bykomende regulasies.

Klasse van gewere in Kanada

Kanadese vuurwapenregulasies klassifiseer sommige vuurwapens volgens hul fisiese eienskappe, soos die lengte van die loop of die soort aksie, en ander volgens vervaardiging en model. Daar is drie klasse vuurwapens in Kanada: nie-beperk, beperk en verbode.

Nie-beperkte gewere (lang gewere) is gewere en haelgewere. Daar is enkele uitsonderings op lang gewere wat as beperkte of verbode vuurwapens geklassifiseer word. Die beperkte vuurwapens en verbode vuurwapenafdelings van die Kanadese vuurwapenprogram bevat aanvullende besonderhede oor hierdie uitsonderings.

Vuurwapenlisensies in Kanada

Om 'n vuurwapen te bekom, te besit en te registreer en am Kanada daarvoor ammunisie te bekom, moet u 'n lisensie hê wat bygehou moet word.

Daar is verskillende soorte vuurwapenlisensies:

  • Besit en verkrygingslisensie (PAL): Met hierdie lisensie kan u 'n vuurwapen verkry of permanent invoer. Dit kan elke vyf jaar hernu word. In die algemeen moet aansoekers die Kanadese Vuurwapenveiligheidskursus slaag om hierdie lisensie te bekom.
  • Besit slegslisensie (POL): Met hierdie lisensie kan 'n vuurwapeneienaar geregistreerde vuurwapens besit, insluitende geleende vuurwapens van enige klas wat deur die lisensie aangewys is. Dit is vyf jaar geldig.
  • Minderjarige lisensie: Met hierdie lisensie word minderjariges tussen die ouderdom van 12 en 17 jaar toegelaat om 'n nie-beperkte geweer of haelgeweer vir goedgekeurde doeleindes, soos jag, te leen. Aansoekers moet eers die Kanadese Vuurwapenveiligheidskursus slaag.
  • Vir nie-inwoners 18 jaar en ouer: Nie-inwoners ouer as 18 kan 'n voltooide maar nie-ondertekende vuurwapenverklaring vir nie-inwoner voorlê by 'n doeanebeampte op hul eerste punt van toetrede tot Kanada. As die verklaring deur die doeanebeampte bevestig word, sal dit dien as 'n tydelike lisensie van 60 dae.
  • Firearms Business License: Hierdie lisensie laat 'n onderneming toe om aktiwiteite wat op die lisensie gespesifiseer is, uit te voer.

Geweerregister in Kanada

Die Kanadese vuurwapenregister bevat inligting oor alle geregistreerde vuurwapens en houers van vuurwapenlisensies. Polisiebeamptes kan die register nagaan voordat hulle 'n oproep doen. Daar word meer as 14.000 keer per dag toegang tot die register verkry.

Al drie klasse vuurwapens moet geregistreer word. Alhoewel wetgewing om die register met lang gewere te beëindig, in die verlede voorgestel is, het dit geen Royal Assent ontvang nie en het dit ook nie in werking getree nie.

Voordat u 'n vuurwapen kan registreer, moet u 'n geldige besit- en verkrygingslisensie vir vuurwapens (PAL) hê. Individuele gewere moet ook 'n sertifikaat hê. As u 'n lisensie het, kan u aansoek doen om u vuurwapens aanlyn te registreer.

Geweerveiligheid, berging, vervoer en vertoon

Om in aanmerking te kom om aansoek te doen vir 'n Besit- en Verkrygingslisensie (PAL), moet aansoekers die skriftelike en praktiese gedeeltes van die Kanadese Vuurwapenveiligheidskursus (CFSC) slaag, of die CFSC-toetse uitdaag en slaag sonder om die kursus te neem.

Daar is ook in Kanada regulasies vir die veilige berging, vervoer en vertoon van vuurwapens om verlies, diefstal en ongelukke te voorkom. Dit is belangrik om die reëls te verstaan ​​wanneer u na Kanada gewapen is, wanneer u van die Verenigde State afkomstig is.

Maksimum vermoë vir tydskrifte vir ammunisie

Kragtens die Strafkode-regulasies is sekere ammunitietydskrifte met hoë kapasiteit verbode vir gebruik in enige klas vuurwapens. In die algemeen is die maksimum tydskrifkapasiteit:

  • Vyf cartridges vir die meeste tydskrifte wat ontwerp is vir gebruik in semi-outomatiese middelvuur-lang gewere; of
  • Tien cartridges vir die meeste handwapentydskrifte.

Dit is aanvaarbaar om tydskrifte met 'n hoë kapasiteit te hê wat permanent verander is, sodat hulle nie meer kan besit as die aantal cartridges wat volgens wet toegelaat word nie. Aanvaarbare maniere om tydskrifte te verander, word breedvoerig in die regulasies beskryf.

Daar is tans geen beperking op die tydskrifkapasiteit vir semi-outomatiese velvuur-lang gewere, of vir ander lang gewere wat nie semi-outomaties is nie, met enkele uitsonderings.

Wat van boë en kruisboë?

Kruisboë wat met een hand gerig en afgevuur kan word en dwarsboë minder as 500 millimeter (1,6 voet) in die totale lengte is verbode en kan nie wettiglik verkry of besit word nie.

Geen lisensie of registrasiesertifikaat is nodig om enige ander boog of kruisboog te besit wat die gebruik van beide hande en langer as 500 mm in die totale lengte benodig nie. Bepalings in die Strafkode wat 'n misdryf maak om 'n boog sonder 'n geldige lisensie te verkry, is nooit in werking getree nie.

Let daarop dat sommige provinsies nie toelaat dat kruisboë vir jag gebruik word nie. Persone wat van plan is om enige vorm van boog of kruisboog te gebruik, moet provinsiale jagregulasies nagaan vir inligting rakende die vereistes vir jaglisensies en beperkings wat op die gebruik van boë van toepassing kan wees.

Bronne

"Kanadese vuurwapenprogram." Royal Canadian Mounted Police, 27 Februarie 2018.

"Vuurwapenlisensiedienste (vir individue)." Royal Canadian Mounted Police, 17 Junie 2019.

"Verbode vuurwapens." Royal Canadian Mounted Police, 10 April 2017.

"Registrasie van vuurwapens (individue)." Royal Canadian Mounted Police, 17 Junie 2019.

"Beperkte vuurwapens." Royal Canadian Mounted Police, 10 April 2017.

"Veiligheidskursusse." Royal Canadian Mounted Police, 17 Oktober 2016.

"Stoor, vervoer en vertoon vuurwapens." Royal Canadian Mounted Police, 27 Februarie 2018.


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos